ข้อมูลหลักสูตร(มคอ.)

อบรม CISCO ASA Configuration

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: - -
 • Venue: ชั้น 4 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางด้านระบบเครือข่าย (MNR) เรียนเชิญคุณ รชา เพริศพิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทราเน็ทจำกัด) มาเป็น MSMUT Guest Lecturer ในสัปดาห์นี้ (เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 13:30 - 17:30 น. และอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 15:30 - 17:30 น. โดยเนื้อหาหลักๆจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการปูพื้นฐานวิธีการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ Cisco ASA<

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "QoS บนระบบเครือข่าย"

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: -
 • Venue:Q101 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

Mahanakorn Network Research Lab, คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฟรีอบรมเชิงปฏิบัติการ "QoS บนระบบเครือข่าย" ร่วมกับบริษัท TraiNex ศูนย์อบรมภายใต้บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนจำกัดเพียง 20 ท่าน (ถ้าเป็นศิษย์เก่า คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การอบรมครั้งนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ ทำงานทางด้านระบบเครือข่าย มีความรู้พื้นฐาน TCP/IP และมีพื้นฐานการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย Cisco การอบรมดังกล่าวจะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 5, 12 และ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น.

Read more...

เสวนาเรื่อง Telecommunication Technologies Trends

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: -
 • Venue:Q210 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรียนเชิญคุณ ศรัณย์ ผโลประการ (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)) มาเป็นวิทยากรในสัปดาห์นี้ (อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 9:30 - 11:00 น.) โดยเนื้อหาจะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับ technologies สมัยใหม่่่ สำหรับระบบ telecommunication ในปัจจุบัน

Read more...

อบรม MongoDB

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: - -
 • Venue: Q101 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

ด้วยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสิรมโอกาส และแบ่งปันความรู้การเขียนแกรมให้กับสถาบันการศึกษาฟรี ลงทะเบียนคอร์สอบรม MongoDB และ NodeJS ฟรี รับจำนวน 50 คน วันที่ 29-30 ต.ค. 59 เวลา 9:00 -16:00 น. ณ อาคาร Q ห้อง Q101 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Read more...
Subscribe to this RSS feed