อบรม/เสวนา

Big Data Technology and Hadoop Training

รายละเอียดการอบรม:

  • Date:   -
  • Venue: ห้อง Q108 ชั้น 1 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register

Big Data Technology and Hadoop Training - 1 Day Training (Day#1- 10 พ.ย. 2018)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Technology and Hadoop Training เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะ ฺBig Data ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Big Data Technology ที่ถูกนำไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Hadoop Platform ที่มีทั้งระบบ HDFS, Yarn และ Hive ตลอกจน Patform Apache Spark  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

ประกาศตารางสอบ ป เอก 1/2561 2-3/11/61

ตารางสอบ ป เอก 1/2561:

  • Date: 3 - 4
  • Venue: อาคาร Q

ไฟล์ตารางสอบ ->http://www.msit.mut.ac.th/images/file/Thesis_1_2561.pdf 

วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ห้อง Q306

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ครุธัช/ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์/

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

5919910003

อุบล   ธงสถาพรวัฒนา

การวิเคราะห์พฤติกรรมการกระทำผิดทางอาญาสำหรับการตรวจจับรถยนต์ต้องสงสัย

 14.30 - 15.30

 ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

วัน เสาร์ ที่ พฤศจิกายน 2561 ห้อง Q306

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์/ ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร / ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

1

6019910006

กาญจนา   รัตนธีรวิเชียร

A NEW EFFICIENT AND EFFECTIVE GOLDEN-BALL-BASED TECHNIQUE FOR THE CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM

13.00 - 14.30

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

2

5619910001

ณัฐกรณ์   แฉล้มวงศ์วาน

เอกลักษณ์ทางดิจิทัลสำหรับการใช้งานบริการด้านสุขภาพ

14.30 - 16.00

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช/ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล/ ผศ.ดร.หมัดอามีน หมันหลิน/ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

No.

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

หัวข้อโครงงาน

เวลาสอบ

อ.ที่ปรึกษา

3

6119910001

พฤกษา   ดวงผาสุข

การค้นคืนและการระบุตัวตนจากภาพรอยสักทางนิติวิทยาศาสตร์

 16.00 - 17.00

รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

 

 

 * สำหรับนักศึกษาที่มาสอบตามตารางไม่ได้ให้นัดกรรมการสอบชุดเดิมเเละให้สอบก่อนหน้าวันสอบตามตารางเท่านั้น

Read more...

Basic Linux for Security Engineer

รายละเอียด Basic Linux for Security Engineer:

  • Date: 21 ก - 12 -
  • Venue: Q104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Non Register Event

Basic Linux for Security Engineer:

กิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาและ ศิษย์เก่า ที่ต้องการใช้คำส่ง Linux เบื้องต้นในการทำงานเกี่ยวกับ Security โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา Linux เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐาน ส่วนนักศึกษาที่มีพื้นฐานเเล้วจะมีโจทย์ เกี่ยวกับ Linux Web Server Hardening / MOD Security with Top 10 OWASP หรือ IPTable ให้ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 18.30 น. ณ ห้อง Q104 อาคาร Q คณะ IT

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานทางด้าน Security เเต่ขาดพื้นฐานทางด้าน Linux

วิทยากร: อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ 

วิทยากร:

  • อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายฯ
Read more...
Subscribe to this RSS feed