อบรม/เสวนา

MSIT Workshop: High-quality Figure Generation for Research Publication

รายละเอียด MSIT Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

 • Date: 3 มิ - -
 • Venue: MII208 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย ได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา R และการ plot กราฟเบื้องต้น ด้วยไลบราลี่ ggplot2 เพื่อผลิตภาพคุณภาพสูง เช่น eps, tiff รวมถึงการให้ผู้อบรมทดลองผลิตภาพขึ้นมาใหม่จากเปเปอร์จริง  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MII208 อาคาร A

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นัเกวิจัย ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร: ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 

การบรรยายพิเศษเคล็ดลับในการทำวิทยานิพนธ์" (ให้สำเร็จภายใน 1 วัน?) เวลา 09.30 – 10.30 น

Keynote Speaker : รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

 - อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)

 - อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/y33unE ได้ตั้งเเต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 60 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

ตารางสอน 1/2561

ตารางสอน 1/2561:

 • Date: 16 -
 • Venue: อาคาร Q

ไฟล์ตารางสอน -> http://www.msit.mut.ac.th/images/2561_1.pdf 

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรเก่า

http://www.msit.mut.ac.th/newweb/download/oldcurversion.html

ข้อมูลหลักสูตรใหม่ปี 2559 

MSNE-IS (เเผน ข)

  Enterprise network System

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/network/msneplan

  Cyber Security

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/security/cyberplan

MSIT (เเผน ข)

  Management in Digital Economy

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/it-management/mgtplan

  Modern Tecbnology Development

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/mt-development/mtdplan 

MSNE-IS (เเผน ก)

    NEIS0703 Seminar 2

    NEIS0704 Thesis 1

PhD

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/phd/2016-11-08-17-19-18

Read more...

การอบรมปรับพื้นฐาน 1/2561

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

 • Date: - -
 • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Registered Student

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

MSITalk#1 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#1:

 • Date: - -
 • Venue: Mahanakorn Musiam of Art and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเห็นภาพรวมของ Data Science และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับภาพของวิจัย หรือการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Analytics ด้วยภาษา R ในวันถัดไปอีกด้วย ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่มงานในวันอาทิตย์ที่ 29 เเละ/หรือ 30 เมษายน 2561 (workshop) เวลา 09.00 – 15.-30 น. ณ Mahanakorn The museum of art and Technology

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/eiQRQh ได้ตั้งเเต่ วันที่ 16 เมษายน 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 80 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

ตารางสอน 2/2560

ตารางสอน 2/2560:

 • Date: -
 • Venue: อาคาร Q

ไฟล์ตารางสอน -> http://www.msit.mut.ac.th/images/2_2560.png 

ไฟล์รายละเอียดวิชา -> http://www.msit.mut.ac.th/images/_desc_2_60.png 

 ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรเก่า

http://www.msit.mut.ac.th/newweb/download/oldcurversion.html

ข้อมูลหลักสูตรใหม่ปี 2559 

MSNE-IS (เเผน ข)

  Enterprise network System

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/network/msneplan

  Cyber Security

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/security/cyberplan

MSIT (เเผน ข)

  Management in Digital Economy

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/it-management/mgtplan

  Modern Tecbnology Development

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/mt-development/mtdplan 

MSNE-IS (เเผน ก)

    NEIS0703 Seminar 2

    NEIS0704 Thesis 1

PhD

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/phd/2016-11-08-17-19-18

Read more...
Subscribe to this RSS feed