อบรม/เสวนา

ตารางสอน 1/2562

ตารางสอน 1/2562

  • Date: 8 - 29
  • Venue: อาคาร Q

ไฟล์ตารางสอน -> http://www.msit.mut.ac.th/images/2562_1.pdf 

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรเก่า

http://www.msit.mut.ac.th/newweb/download/oldcurversion.html

ข้อมูลหลักสูตรใหม่ปี 2559 

MSNE-IS (เเผน ข)

  Enterprise network System

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/network/msneplan

  Cyber Security

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msne-is/security/cyberplan

MSIT (เเผน ข)

  Management in Digital Economy

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/it-management/mgtplan

  Modern Tecbnology Development

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/msit/mt-development/mtdplan 

MSNE-IS (เเผน ก)

    NEIS0703 Seminar 2

    NEIS0704 Thesis 1

PhD

  http://www.msit.mut.ac.th/index.php/curriculum/phd/2016-11-08-17-19-18

Read more...

การอบรมปรับพื้นฐาน 2562

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

  • Date: 4 - -
  • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Registered Studentg

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

MSITalk#2 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#2

  • Date: 30 - -
  • Venue:  True Lab @Mahanakorn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk ครั้งที่ 2 - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจน บุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของงานทางด้าน Data Science และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ของตนเองและ/หรือองค์กรได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรม เช่น NLP, การทำ Reinforcement Learning และ มาตรฐานอาชีพ Data Science

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานก่อนวันร่วมงาน MSITalk ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เราจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Data Analytics เบื้องต้น ด้วยภาษา R ให้ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยค่ะ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน MSITalk ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ True Lab @Mahanakorn และ สำหรับผู้ที่สนใจ workshop ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.ที่ ห้อง Q106 อาคาร Q คณะ IST    

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/JBKRFz ได้ตั้งเเต่ วันพุธที่ 20 มีนาคม 9.00น. เป็นต้นไป MSITalk (รับ 60 ท่าน) Workshop (รับ 40 ท่าน) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

How to Become a Blockchain Developer

รายละเอียดการอบรม:

How to become a Blockchain Developer - 2 Day Training (Free)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to become a Blockchain’s Developer เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Blockchain และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับ Application ใน Domain ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Blockchain Technology โดยจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Blockchain บน Ethereum Network และพัฒนา Smart Contact ด้วยภาษา Solidity ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเชิญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ อาทิเช่น เช่น บุคคลภายนอก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าเข้ารวมรอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 30 ม.ค. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

MSMUT Sport Day 2561

รายละเอียดกิจกรรม:

  • Date: 26 - -
  • Venue: อาคารยิมเนเซียม J

กิจกรรม MSMSUT SPORT DAY ที่เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 1 กับ ศิษย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 2 ศิษย์เก่าเเละอาจารย์ 
สนุก อบอุ่น รุ่นน้อง รุ่นพี่ อาจารย์ ตาม style MSMUT ค่ะ มากันเยอะๆนะคะ

Read more...
Subscribe to this RSS feed