อบรม/เสวนา

เสวนา " ISO:27001"

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: ห้อง Lab ชั้น 4 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

หัวข้อ การตีความ ISO27001 มาเป็นนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบทั้ง 114 controls

Read more...

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "Penetration testing methodology and standards"

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: TrueLab เเละ อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยเชิญวิทยากรจากเพจ "สอนแฮกเว็บแบบแมวๆ" มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Penetration testing methodology and standards" ผู้เชี่ยวชาญในสายงานการทดสอบการเจาะระบบ

Read more...

อบรม CISCO ASA Configuration

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: - -
 • Venue: ชั้น 4 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางด้านระบบเครือข่าย (MNR) เรียนเชิญคุณ รชา เพริศพิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทราเน็ทจำกัด) มาเป็น MSMUT Guest Lecturer ในสัปดาห์นี้ (เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 13:30 - 17:30 น. และอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 15:30 - 17:30 น. โดยเนื้อหาหลักๆจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการปูพื้นฐานวิธีการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ Cisco ASA<

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "QoS บนระบบเครือข่าย"

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: -
 • Venue:Q101 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

Mahanakorn Network Research Lab, คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฟรีอบรมเชิงปฏิบัติการ "QoS บนระบบเครือข่าย" ร่วมกับบริษัท TraiNex ศูนย์อบรมภายใต้บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนจำกัดเพียง 20 ท่าน (ถ้าเป็นศิษย์เก่า คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การอบรมครั้งนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ ทำงานทางด้านระบบเครือข่าย มีความรู้พื้นฐาน TCP/IP และมีพื้นฐานการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย Cisco การอบรมดังกล่าวจะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 5, 12 และ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น.

Read more...
Subscribe to this RSS feed