อบรม/เสวนา

การอบรมปรับพื้นฐาน 2562

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

 • Date: 4 - -
 • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Registered Studentg

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

MSITalk#2 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#2

 • Date: 30 - -
 • Venue:  True Lab @Mahanakorn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk ครั้งที่ 2 - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจน บุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของงานทางด้าน Data Science และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ของตนเองและ/หรือองค์กรได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรม เช่น NLP, การทำ Reinforcement Learning และ มาตรฐานอาชีพ Data Science

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานก่อนวันร่วมงาน MSITalk ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เราจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Data Analytics เบื้องต้น ด้วยภาษา R ให้ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยค่ะ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน MSITalk ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ True Lab @Mahanakorn และ สำหรับผู้ที่สนใจ workshop ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.ที่ ห้อง Q106 อาคาร Q คณะ IST    

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/JBKRFz ได้ตั้งเเต่ วันพุธที่ 20 มีนาคม 9.00น. เป็นต้นไป MSITalk (รับ 60 ท่าน) Workshop (รับ 40 ท่าน) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

How to Become a Blockchain Developer

รายละเอียดการอบรม:

How to become a Blockchain Developer - 2 Day Training (Free)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to become a Blockchain’s Developer เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Blockchain และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับ Application ใน Domain ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Blockchain Technology โดยจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Blockchain บน Ethereum Network และพัฒนา Smart Contact ด้วยภาษา Solidity ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเชิญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ อาทิเช่น เช่น บุคคลภายนอก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าเข้ารวมรอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 30 ม.ค. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

Big Data Technology and Hadoop Training

รายละเอียดการอบรม:

 • Date:   -
 • Venue: ห้อง Q108 ชั้น 1 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

Big Data Technology and Hadoop Training - 1 Day Training (Day#1- 10 พ.ย. 2018)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Technology and Hadoop Training เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะ ฺBig Data ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Big Data Technology ที่ถูกนำไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Hadoop Platform ที่มีทั้งระบบ HDFS, Yarn และ Hive ตลอกจน Patform Apache Spark  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

Read more...

Basic Linux for Security Engineer

รายละเอียด Basic Linux for Security Engineer:

 • Date: 21 ก - 12 -
 • Venue: Q104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Non Register Event

Basic Linux for Security Engineer:

กิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาและ ศิษย์เก่า ที่ต้องการใช้คำส่ง Linux เบื้องต้นในการทำงานเกี่ยวกับ Security โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา Linux เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐาน ส่วนนักศึกษาที่มีพื้นฐานเเล้วจะมีโจทย์ เกี่ยวกับ Linux Web Server Hardening / MOD Security with Top 10 OWASP หรือ IPTable ให้ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 18.30 น. ณ ห้อง Q104 อาคาร Q คณะ IT

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานทางด้าน Security เเต่ขาดพื้นฐานทางด้าน Linux

วิทยากร: อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ 

วิทยากร:

 • อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายฯ
Read more...

MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation

รายละเอียด MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation :
                 Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

 • Date: 3 มิ - -
 • Venue: MII208 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย ได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา R และการ plot กราฟเบื้องต้น ด้วยไลบราลี่ ggplot2 เพื่อผลิตภาพคุณภาพสูง เช่น eps, tiff รวมถึงการให้ผู้อบรมทดลองผลิตภาพขึ้นมาใหม่จากเปเปอร์จริง  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MII208 อาคาร A

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นัเกวิจัย ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร: ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 

การบรรยายพิเศษ: เคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) ในการทำวิทยานิพนธ์" เวลา 09.30 – 10.30 น

Keynote Speaker : รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 - อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
 - อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/y33unE ได้ตั้งเเต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 40 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

การอบรมปรับพื้นฐาน 1/2561

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

 • Date: - -
 • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Registered Student

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

MSITalk#1 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#1:

 • Date: - -
 • Venue: Mahanakorn Musiam of Art and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเห็นภาพรวมของ Data Science และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับภาพของวิจัย หรือการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Analytics ด้วยภาษา R ในวันถัดไปอีกด้วย ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่มงานในวันอาทิตย์ที่ 29 เเละ/หรือ 30 เมษายน 2561 (workshop) เวลา 09.00 – 15.-30 น. ณ Mahanakorn The museum of art and Technology

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/eiQRQh ได้ตั้งเเต่ วันที่ 16 เมษายน 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 80 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...
Subscribe to this RSS feed