อบรม/เสวนา

เสวนา " ISO:27001"

รายละเอียดการอบรม:

  • Date: - -
  • Venue: ห้อง Lab ชั้น 4 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • No Register

หัวข้อ การตีความ ISO27001 มาเป็นนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบทั้ง 114 controls

Read more...

โครงการอบรม "Artificial Intelligence and Deep Learning"

รายละเอียดการอบรม:

  • Date: - -
  • Venue: ห้อง Q108 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • No Register

หัวข้อ Artificial Intelligence and Deep Learning - Artificial Intelligence - Introduction to Deep Learning - Deep Learning model - Neural Network - Workshop (Computer with RAM 4GB)

Read more...

Big Data Hadoop and Spark Training

รายละเอียดการเสวนา:

  • Date: - -
  • Venue: ชั้น 4 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register

Free Big Data Apache Hadoop 2.7.2 และ Spark 2.0 - 1 Day Training (100% pure open sources)

หัวข้ออบรม:- Part 1 Big Data Technology and Example Cases Part 2 Hadoop 2.7.2 Architecture Part 3 Hands on: Hadoop HDFS and MRv2 on YARN Part 4 Spark 2.0 Architecture Part 5 Hands on: Spark on Hadoop HDFS Part 6 Big Data Project Management

หมายเหตุ:- 1.) เริ่ม 9 โมงเลิกบ่าย 4 2.) ที่จอดรถไม่ได้เตรียมให้นะครับ 3.) เอาสายพ่วงไฟฟ้ามาด้วยครับ 4.) โปรดเตรียมน้ำดื่มมาด้วยครับ 5.) เรื่องเครื่องคอมให้นำมาเองครับ - เครื่องที่นำมาต้องมี HDD เหลือ 30GB และ RAM ไม่น้อยกว่า 4GB (Preferred 8GB) เป็น Windows หรือ Linux OS ก็ได้ - Virtual Box VM มา copy ในที่เรียน - หากทำ Labs ในที่เรียนไม่ทัน.. ให้นำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ครับ (ข้อความจาก EVENBRITE))

Read more...
Subscribe to this RSS feed