อบรม/เสวนา

Basic Linux for Security Engineer

รายละเอียด Basic Linux for Security Engineer:

 • Date: 21 ก - 12 -
 • Venue: Q104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Non Register Event

Basic Linux for Security Engineer:

กิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาและ ศิษย์เก่า ที่ต้องการใช้คำส่ง Linux เบื้องต้นในการทำงานเกี่ยวกับ Security โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา Linux เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐาน ส่วนนักศึกษาที่มีพื้นฐานเเล้วจะมีโจทย์ เกี่ยวกับ Linux Web Server Hardening / MOD Security with Top 10 OWASP หรือ IPTable ให้ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 – 18.30 น. ณ ห้อง Q104 อาคาร Q คณะ IT

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานทางด้าน Security เเต่ขาดพื้นฐานทางด้าน Linux

วิทยากร: อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ 

วิทยากร:

 • อ.ณัฏฐ์ มาเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายฯ
Read more...

MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation

รายละเอียด MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation :
                 Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

 • Date: 3 มิ - -
 • Venue: MII208 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย ได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา R และการ plot กราฟเบื้องต้น ด้วยไลบราลี่ ggplot2 เพื่อผลิตภาพคุณภาพสูง เช่น eps, tiff รวมถึงการให้ผู้อบรมทดลองผลิตภาพขึ้นมาใหม่จากเปเปอร์จริง  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MII208 อาคาร A

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นัเกวิจัย ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร: ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 

การบรรยายพิเศษ: เคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) ในการทำวิทยานิพนธ์" เวลา 09.30 – 10.30 น

Keynote Speaker : รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 - อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
 - อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/y33unE ได้ตั้งเเต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 40 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

การอบรมปรับพื้นฐาน 1/2561

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

 • Date: - -
 • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Registered Student

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more...

MSITalk#1 "Data Analytics in Action and Workshop"

รายละเอียด MSITalk#1:

 • Date: - -
 • Venue: Mahanakorn Musiam of Art and Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเห็นภาพรวมของ Data Science และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับภาพของวิจัย หรือการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Analytics ด้วยภาษา R ในวันถัดไปอีกด้วย ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่มงานในวันอาทิตย์ที่ 29 เเละ/หรือ 30 เมษายน 2561 (workshop) เวลา 09.00 – 15.-30 น. ณ Mahanakorn The museum of art and Technology

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/eiQRQh ได้ตั้งเเต่ วันที่ 16 เมษายน 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 80 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read more...

เสวนา " ISO:27001"

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: ห้อง Lab ชั้น 4 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

หัวข้อ การตีความ ISO27001 มาเป็นนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบทั้ง 114 controls

Read more...

โครงการอบรม "Artificial Intelligence and Deep Learning"

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: ห้อง Q108 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

หัวข้อ Artificial Intelligence and Deep Learning - Artificial Intelligence - Introduction to Deep Learning - Deep Learning model - Neural Network - Workshop (Computer with RAM 4GB)

Read more...

Big Data Hadoop and Spark Training

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: - -
 • Venue: ชั้น 4 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

Free Big Data Apache Hadoop 2.7.2 และ Spark 2.0 - 1 Day Training (100% pure open sources)

หัวข้ออบรม:- Part 1 Big Data Technology and Example Cases Part 2 Hadoop 2.7.2 Architecture Part 3 Hands on: Hadoop HDFS and MRv2 on YARN Part 4 Spark 2.0 Architecture Part 5 Hands on: Spark on Hadoop HDFS Part 6 Big Data Project Management

หมายเหตุ:- 1.) เริ่ม 9 โมงเลิกบ่าย 4 2.) ที่จอดรถไม่ได้เตรียมให้นะครับ 3.) เอาสายพ่วงไฟฟ้ามาด้วยครับ 4.) โปรดเตรียมน้ำดื่มมาด้วยครับ 5.) เรื่องเครื่องคอมให้นำมาเองครับ - เครื่องที่นำมาต้องมี HDD เหลือ 30GB และ RAM ไม่น้อยกว่า 4GB (Preferred 8GB) เป็น Windows หรือ Linux OS ก็ได้ - Virtual Box VM มา copy ในที่เรียน - หากทำ Labs ในที่เรียนไม่ทัน.. ให้นำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ครับ (ข้อความจาก EVENBRITE))

Read more...
Subscribe to this RSS feed