อบรม/เสวนา

การอบรมปรับพื้นฐาน 2562 Featured

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

  • Date: 4 - -
  • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Registered Studentg

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรม:

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้ออบรม
4 พ.ค. 2562 9.30-15.30น การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# ตอนที่ 1 Introduction to C# with basic operator and programming with imagination.
5 พ.ค. 2562 9.30-15.30น การจัดการระบบปฏิบัติการเบื่องต้น ตอนที่ 1 Linux and VMware System
11 พ.ค. 2562 9.30-15.30น การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# ตอนที่ 2 Flow of Control, Arrays,  Exception Handling, Defined Class
12 พ.ค. 2562 9.30-15.30น

การจัดการระบบปฏิบัติการเบื่องต้น ตอนที่ 2 VMWare and Linux System

พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ตอนที่ 1

18 พ.ค. 2562 9.30-15.30น การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# ตอนที่ 3 Defining Classes II, Collections and Iterators, Inheritance, Polymorphism 
19 พ.ค. 2562 9.30-15.30น พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ตอนที่ 2
25 พ.ค.2562 9.30-15.30น การพัฒนา Web Application: HTML Forms, Server-Side Programming, Client-Side Programming, Accessing and manipulating databases, Data binding 
26 พ.ค. 2562 9.30-15.30น Network Programming: Create and Listening with Sockets, Using an Asynchronous Server Socket
1 มิ.ย. 2562 ทั่งวัน ปฐมนิเทศ - อิงธาร รีสอร์ท นครนายก
2 มิ.ย. 2562 ทั่งวัน ปฐมนิเทศ - อิงธาร รีสอร์ท นครนายก

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.