อบรม/เสวนา

MSITalk#2 "Data Analytics in Action and Workshop" Featured

รายละเอียด MSITalk#2

 • Date: 30 - -
 • Venue:  True Lab @Mahanakorn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

Data Analytics in Action and Workshop:

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัด MSITalk ครั้งที่ 2 - Data Analytics in Action and Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจน บุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของงานทางด้าน Data Science และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์กับการทำงาน Analytics ต่างๆ ของตนเองและ/หรือองค์กรได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับการนำเอา Data Analytics ไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรม เช่น NLP, การทำ Reinforcement Learning และ มาตรฐานอาชีพ Data Science

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานก่อนวันร่วมงาน MSITalk ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม เราจะมี workshop เกี่ยวกับการทำ Data Analytics เบื้องต้น ด้วยภาษา R ให้ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยค่ะ ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน MSITalk ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ True Lab @Mahanakorn และ สำหรับผู้ที่สนใจ workshop ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.ที่ ห้อง Q106 อาคาร Q คณะ IST    

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/JBKRFz ได้ตั้งเเต่ วันพุธที่ 20 มีนาคม 9.00น. เป็นต้นไป MSITalk (รับ 60 ท่าน) Workshop (รับ 40 ท่าน) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดกิจกรรม MSITalk#2:

       Data Analytics in Action วัน เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
        @Mahanakorn Musiam of Art and Technology
       • เวลา 9.00-9.30น. ลงทะเบียน
       • เวลา 9.30-9.45น. Data Analytics in a Nutshell - ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (Director of IT Graduate School, Faculty of Information Science and Information Technology, MUT)
       • เวลา 9.45-10.45น. Special Session - การปรับตัวเข้ากันระหว่าง Business World & Data Science World - ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ (กรรมการผู้จัดการ บ.ลุมพินี โปรเจค เมเนจเมนท์ จำกัด)
       • เวลา 11.00-12.00น. How pyThaiNLP's thai2fit Outperforms Google's BERT: State-of-the-art Thai Text Classification and Beyond - คุณชารินทร์ พลภาณุมาศ  (Ex- Data Scientist at Lazada & Organizer at Data Science BKK)
       • เวลา 12.00-13.00น. พักกลางวัน
       • เวลา 13.00-14.00น. Reinforcement Learning and its applications - ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ (Lecturer, Faculty of Information Science and Information Technology, MUT)
       • เวลา 14.00-15.30น. มาตรฐานอาชีพ Data Science โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ - ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ สมานชื่น (Lecturer, Technology of Information System Management Division, Faculty of Engineering, Mahidol University) 
       • เวลา 15.30-16.00น. เกมส์+ตอบคำถาม

 

       Special Workshop วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
        @ ห้อง Q106 ชั้น 1 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเวลา 9.00-9.30น. ลงทะเบียน
       • เวลา 9.00-9.30น. ลงทะเบียน
       • เวลา 9.30-10.30น. How to do Data Analytics
       • เวลา 10.45-12.00น. Introduction to R Programming
       • เวลา 12.00-13.00น. พักกลางวัน
       • เวลา 13.00-15.30น. workshop on supervised and unsupervised learning's examples

วิทยากร: 

 • คุณชารินทร์ พลภาณุมาศ (Ex- Data Scientist at Lazada & Organizer at Data Science BKK)
 • หัวข้อ - How pyThaiNLP's thai2fit Outperforms Google's BERT: State-of-the-art Thai Text Classification and Beyond
 • Khun Charin is a data scientist working to optimize the healthcare industry: to make it spend less and provide equal or better care for everyone. Previously, I worked for Southeast Asia's largest e-commerce specialized in performance marketing. My models include customer value estimation, fraud detection, automated bidding and budget allocation. Collectively, they are saving approximately 2M USD a year. I did my undergraduate studies in economics at a university in Japan and pursued my masters in marketing at Peking University. In my free time, I write about interesting topics such as online prostitution scene in Bangkok and classifying ladyboys with deep learning. My life goal is to provide everyone with a skillset to make decisions based on evidences rather than prejudices, already starting with a bi-monthly meetup Data Science BKK and an opensource data science training Datatouille.org.
 • รู้จีกคุณชารินมากขึ้นที่ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกับสิ่งที่ค้นพบในอาชีพขายบริการ https://youtu.be/AwWYQ6rKwGk

 

 • ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ สมานชื่น (Lecturer, Technology of Information System Management Division, Faculty of Engineering, Mahidol University)
 • หัวข้อ - มาตรฐานอาชีพ Data Science โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 • Dr. Taweesak Samanchuen received the Ph.D. in Electrical Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand. Currently, he is an Assistant Professor in Faculty of Engineering, Mahidol University. His current research interests focus on wireless sensor network, decision support, Analytic Hierarchy Process (AHP), SIP protocol, embedded systems.

 

 • ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์
 • หัวข้อ - Reinforcement Learning and its applications"
 • Dr. Ekarat is a lecturer in the Faculty of Information Sciences and Technology, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand. He developing games as a game developer at Novaleaf, Thailand. Dr. Ekarat received his PhD in Electrical Engineering and Computer Science International Graduate Program, National ChiaoTung University (NCTU), Taiwan. His research interests include Embedded Systems, Machine learning, IoT. He is currently the leader of MSIT curriculum at IT Graduate School of the Faculty of Information Sciences and Technology at Mahanakorn University.

 

 • ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • หัวข้อ - Data Analytics in a Nutshell - Run through Analytics Examples
 • Dr. Suronapee is a lecturer in the Faculty of Information Sciences and Technology, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand. He received his MS degree in information sciences from the University of Pittsburgh in 2007 and PhD in computer sciences and engineering from the University of New South Wales in 2011. His research interests include service economics, trust computing, and software architecture. He is currently the director of Graduate School (ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา) of the Faculty of Information Sciences and Technology at Mahanakorn University.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.