อบรม/เสวนา

How to Become a Blockchain Developer Featured

รายละเอียดการอบรม:

How to become a Blockchain Developer - 2 Day Training (Free)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to become a Blockchain’s Developer เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Blockchain และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับ Application ใน Domain ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Blockchain Technology โดยจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Blockchain บน Ethereum Network และพัฒนา Smart Contact ด้วยภาษา Solidity ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเชิญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจ อาทิเช่น เช่น บุคคลภายนอก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าเข้ารวมรอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันพุธที่ 30 ม.ค. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

หัวข้ออบรม:

  • วันที่ 1 (9 กุมภาพันธ์ 2562)

   8.30 – 9.00 ลงทะเบียน

   9.00 – 9.15 กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร. วรพล ลีลาเกียรติสกุล (คณบดี)

   9.15 – 10.15 Blockchain Overview รู้จักกับเทคโนโลยีบล็อคเชนเบื้องต้น โดย : ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

   10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง

   10.30-12.00 การจำลอง Private Blochchain บน Ethereum Network

   13.00-15.00 สร้าง Front end เพื่อเชื่อมต่อกับ Blockchain โดยใช้ Web3.js บน Ganache

   15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง

   15.00-17.00 การพัฒนา Smart Contract เบื้องต้นด้วยภาษา Solidity บน Remix

  • วันที่ 2 (10 กุมภาพันธ์ 2562)

   8.30 – 9.00 ลงทะเบียน

   9.00 – 9.30 Wrap up วันที่ 1

   9.30 – 10.30 การพัฒนา Decentralized Application ด้วยภาษา Solidity และ Web3.js บน Ganache, Remix, MetaMask

   10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

   10.45-12.00 การ Deploy Dapp บน Etheruem ROPSTEN Testnet

   13.00-14.00 การพัฒนา Dapp using a Truffle Suite Framework

   14.00-15.00 Disruptive Technologies (เกิดอะไรเมื่อเราถูกปฏิวัติด้วยเทคโนโลยี) โดย อาจารย์ เชาวริน สกุลวรากลาง (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

   15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง

   15.30-17.00 Blockchain Show Case จากทีมงาน


รายชื่อผู้เข้าอบรม

No.

ชื่อ - นามสกุล

Confirm(Yes/No)

1

นรลักษณ์ โชติบุตร  

2

สุมาศ กันจินะ  

3

รักษารัตน์ ขนานขาว  

4

รัฐพงษ์ นาคาไชย  

5

Nuntiya Thongplew  

6

พิชญพงษ์ ตันติกุล  

7

ธีระ บางเพ็ง  

8

อภินันท์ เลิศวิลัย  

9

สมบัติ นิรันดร์

 

10

อุธารัตน์ ปราชญโยธิน

 

11

Boonpraserd Treerayapiwat

 

12

ราเชนทร์ เพ็งสังข์  

13

ขาลภาคภูมิ์ กมลโรจน์ไชย  

14

Churat Rungthawiwut  

15

ประเสริฐ ธนคงชัยการ  

16

น.ส.กัญญลักษณ์ โฮ  

17

ครรชิต สุรชน  

18

สุเทพ วิเชียรดิลกกุล  

19

วิทยา ไชยศล  

20

กฤษนรา โทนใหญ่  

21

Sanya Vongmack  

22

ทวีศักดิ์ วังศรีวิวัฒน์  

23

ธนกร วงศ์ไพบูลย์กุล  

24

Amornthep  

25

ญาณกร ธัญญางค์  

26

สุนิชชา ชื่นด้วง  

27

กริชนะยุทธ บุญหนุน  

28

ณรงค์ชล ภู่เขียวปัด  

29

สุวิทย์ สุกดิบ  

30

อรปวีณ์ อักษรขจิตพงศ์  

31

Kanchana Limwatthanakun  

32

ว่าที่ร้อยตรี ธรรมรินทร์ รุ่งเรืองอดิเรก  

33

อภิชาติ อุทธา  

34

ธีรวัฒน์ ทองพูนศัดดิ์  

35

มรกต มณีเลิศ  

 • Reality Show Voting on Blockchain

  "หยุดเสียเงินค่า SMS ครั้งละ 3 บาทถ้าอยากโหวตให้หน้ากากที่คุณชื่นชอบ แล้วหันมาโหวตผ่าน blockchain คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าผลการโหวตหน้ากากที่เราชื่นชอบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง, ฮั้ว หรือ ล็อคผลโหวตได้อีกต่อไป" --- ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.