อบรม/เสวนา

Big Data Technology and Hadoop Training Featured

รายละเอียดการอบรม:

 • Date:   -
 • Venue: ห้อง Q108 ชั้น 1 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register

Big Data Technology and Hadoop Training - 1 Day Training (Day#1- 10 พ.ย. 2018)

ด้วยทางบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Technology and Hadoop Training เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะ ฺBig Data ต่างๆ ได้ ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายจะเกี่ยวกับ Big Data Technology ที่ถูกนำไปใช้จริงในงานทางด้านอุตสากรรมต่างๆ นอกจากนั้นยั้งจะมี workshop เกี่ยวกับการ Implement Hadoop Platform ที่มีทั้งระบบ HDFS, Yarn และ Hive ตลอกจน Patform Apache Spark  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

***เริ่มลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 9.00น. (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ลงทะเบียน ที่นี่

หัวข้ออบรม:

 • Day#1 - 9.00น. - 16.00น.

  - Introduction to Big Data Technology

  - Industry Use Cases of Big Data

  - Big Data and Hadoop Ecosystem

  - Installing Hadoop

  - Configuring Hadoop

 • ที่จอดรถไม่ได้เตรียมให้นะครับ 2.) โปรดเตรียมน้ำดื่มมาด้วยครับ 3.) มีเครื่อง computer ให้แต่สำหรับคนที่จะใช้เครื่องคอมส่วนตัว - เครื่องที่นำมาต้องมี HDD เหลือ 30GB และ RAM ไม่น้อยกว่า 4GB (Preferred 8GB) เป็น Windows หรือ Linux OS ก็ได้ - Virtual Box VM มา copy ในที่เรียน - หากทำ Labs ในที่เรียนไม่ทัน.. ให้นำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ครับ 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.