อบรม/เสวนา

MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation Featured

รายละเอียด MSIT Research: The Key to a Successful thesis & High-quality Figure Generation :
                 Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

 • Date: 3 มิ - -
 • Venue: MII208 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • Register Event

การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication):

Workshop: การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย ได้ถูกจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย โดยการอบรมจะเน้นการใช้ภาษา R และการ plot กราฟเบื้องต้น ด้วยไลบราลี่ ggplot2 เพื่อผลิตภาพคุณภาพสูง เช่น eps, tiff รวมถึงการให้ผู้อบรมทดลองผลิตภาพขึ้นมาใหม่จากเปเปอร์จริง  ในการนี้ บัณฑิตศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MII208 อาคาร A

ผู้เข้าอบรม - เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา นัเกวิจัย ที่ต้องการเขียนรายงาน โปรเจค และตีพิมพ์งานวิจัย และ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร: ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ 

การบรรยายพิเศษ: เคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) ในการทำวิทยานิพนธ์" เวลา 09.30 – 10.30 น

Keynote Speaker : รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 - อดีตคณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (พ.ศ. 2545-2559)
 - อดีตประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

*** ลงทะเบียน Online ที่ https://goo.gl/y33unE ได้ตั้งเเต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 9.00น. เป็นต้นไป (รับ 40 ท่าน ) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดกิจกรรม MSIT Research & Workshop:

การสร้างภาพคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (High-quality Figure Generation for Research Publication) วัน อาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561

   @ห้อง MII208
  • เวลา 9.00-9.30น. ลงทะเบียน
  • เวลา 9.30-10.30น. คล็ดลับในการทำวิทยานิพนธ์ (ให้สำเร็จภายใน 1 วัน?) โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • เวลา 10.30-10.45น. พัก Break
  • เวลา 10.45-12.00น. การใช้ภาษา R เบื้องต้น (เรียนรู้ตัวแปร และ ฟังก์ชันเบื้องต้น, การอ่านข้อมูล, การ plot graph)
  • เวลา 13.00-14.30น. การใช้งาน library ggplot2 ()
   • เรียนรู้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องและฟังก์ชั่นต่างๆ
   • เรียนรู้การเซตค่าตัวแปรเพื่อจัดองค์ประกอบของกราฟ เช่น Font, space
   • เรียนรู้การพลอตกราฟแบบแพทเทรินต่างๆ ที่เหมาะกับทั้งสีและขาวดำ
   • เรียนรู้การสร้างองค์ประกอบต่างๆ เช่น สร้างลูกศรชี้ไปยังข้อมูลที่ต้องการ
  • เวลา 14.30-14.45น. พัก Break
  • เวลา 14.45-16.30น. การสร้างภาพคุณภาพสูง
   • การสร้างภาพชนิด eps, tiff, อื่นๆ
   • การสร้างภาพโดยกำหนด dpi 
   • การนำภาพไปใช้ในการตีพิมพ์งานวิจัย (ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพของภาพ, การนำภาพเข้าสู่รายงานทั้งชนิด word และ/หรือ latex, ทดลองการ reconstruct รูปภาพจากงานเปเปอร์วิจัยที่)

วิทยากร:

 • ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์
 • Dr. Ekarat Rattagan received the Bachelor of Architecture (B.Arch.) from Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, in 1999, MS degree in Information Technology from King Mongkuts University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand, in 2003, and the Ph.D. degree in Electrical Engineering and Computer Science from National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, in 2016. He is currently a lecturer in the Faculty of Information Science and Technology at Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand. His research interests include mobile embedded systems, IoT, Data visualization, Interactive system, and video game technology.

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.