อบรม/เสวนา

การอบรมปรับพื้นฐาน 1/2561 Featured

กำหนดการ การอบรมปรับพื้นฐาน:

  • Date: - -
  • Venue: ชั้น 1 อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Registered Student

รายละเอียด การอบรมปรับพื้นฐาน:

เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการเรียน บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน โดยจะทำการอบรมในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ค่อยดีสามารถเรียนตามเพื่อนคนอื่นได้ทัน โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561 นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรม:

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้ออบรม
5 พ.ค. 256 9.30-15.30น การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# ตอนที่ 1 Introduction to C# with basic operator and programming with imagination.
6 พ.ค. 2561 9.30-15.30น การจัดการระบบปฏิบัติการเบื่องต้น ตอนที่ 1 Windows System
12 พ.ค. 2561 9.30-15.30น การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# ตอนที่ 2 Flow of Control, Arrays,  Exception Handling, Defined Class
13 พ.ค. 2561 9.30-15.30น การจัดการระบบปฏิบัติการเบื่องต้น ตอนที่ 2 VMWare and Linux System
19 พ.ค. 2561 9.30-15.30น การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C# ตอนที่ 3 Defining Classes II, Collections and Iterators, Inheritance, Polymorphism 
20 พ.ค. 2561 9.30-15.30น พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ตอนที่ 1 Create Database and Table
26 พ.ค. 2561 9.30-15.30น พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ตอนที่ 2 Query, Excuse
27 พ.ค. 2561 9.30-15.30น พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ตอนที่ 3 InsertUpdate, Delete
2 มิ.ย. 2561 9.30-15.30น การพัฒนา Web Application: HTML Forms, Server-Side Programming, Client-Side Programming, Accessing and manipulating databases, Data binding 
3 มิ.ย. 2561 9.30-15.30น Network Programming: Create and Listening with Sockets, Using an Asynchronous Server Socket

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.