อบรม/เสวนา

เสวนา "Cyber Security Challenges and strategies " Featured

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: ห้อง Q210 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

MSIT Seminar Talk Cyber Security Challenges and Strategies

รายละเอียดหัวข้อการเสวนา:

 • Develop standards and norms, legislation (improved regulatory frameworks)
 • Enhance strategic collaboration between authorities, industry and academia
 • Research, development and innovation
 • Counter (cross-) organizational & (inter) national defense activities
 • Create a culture of security: inform, educate and raise awareness
 • Protect critical information infrastructure
 • Defense technologies & services delivered in the cyberspace
 • Improved capabilities (processes, tools and coordinating structures)
 • Support competence and capabilities building in involved actors
 • Perform threat tracking, risk assessment and response
 • Warnings, actions and emergency response plans

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.