อบรม/เสวนา

เสวนา " ISO:27001"

รายละเอียดการอบรม:

  • Date: - -
  • Venue: ห้อง Lab ชั้น 4 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • No Register

หัวข้อ การตีความ ISO27001 มาเป็นนโยบาย และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบทั้ง 114 controls

รายละเอียดหลักสูตร/หัวข้อการฝีกอบรม:

  • เวลา 10.00-12.00น. เสวนา

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.