อบรม/เสวนา

โครงการอบรม "Artificial Intelligence and Deep Learning" Featured

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: ห้อง Q108 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

หัวข้อ Artificial Intelligence and Deep Learning - Artificial Intelligence - Introduction to Deep Learning - Deep Learning model - Neural Network - Workshop (Computer with RAM 4GB)

รายละเอียดหลักสูตร/หัวข้อการฝีกอบรม:

   @True Lab
  • เวลา 9.00-9.30น. ลงทะเบียน
  • เวลา 9.30-12.00น. AI and Deep Learning
  • เวลา 13.00-14.15น. Deep Learing Model
  • เวลา 14.15-15.30น. Workshop

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.