อบรม/เสวนา

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "Penetration testing methodology and standards" Featured

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: TrueLab เเละ อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยเชิญวิทยากรจากเพจ "สอนแฮกเว็บแบบแมวๆ" มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Penetration testing methodology and standards" ผู้เชี่ยวชาญในสายงานการทดสอบการเจาะระบบ

รายละเอียดหลักสูตร/หัวข้อการฝีกอบรม:

   @True Lab
  • เวลา 9.00-9.30น. ลงทะเบียน
  • เวลา 9.30-9.45น. เรียนเชิญ รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวเปิดงาน
  • เวลา 9.45-12.00น. วิทยากรบรรยาย
  • เวลา 13.00-13.30น. สาธิตวิธีการตรวจจับการโจมตีบนระบบเครือข่ายไร้สาย
  • เวลา 13.30-14.30น. สาธิตการเขียนโปรแกรม Python เพื่อทดสอบการโจมตีบริการบนระบบเครือข่าย
  • เวลา 14.30น. เรียนเชิญ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณะบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดงาน

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.