อบรม/เสวนา

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560 Featured

รายละเอียดการอบรม:

 • Date: - -
 • Venue: อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมหลักสูตรการอบรมพื้นฐานให้นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษา ได้มีพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนในปีการศึกษา 2560

รายละเอียดหลักสูตร/หัวข้อการฝีกอบรม:

  • [17 มิ.ย. 60 ห้อง 10ุ6] การสร้างกระบวนการทางความคิดในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ LEGO
  • [18 มิ.ย. 60 ห้อง 104] การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา C# - Variable/ Condition/ Loop/Function
  • [24 มิ.ย. 60 ห้อง 108] พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ตอนที่ 1 Create Database and Table
  • [25 มิ.ย. 60 ห้อง 108] พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล ตอนที่ 2 Query and Excuse/ การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย C#
  • [01 ก.ค. 60 ห้อง 104] การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา C# เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล
  • [02 ก.ค. 60 ห้อง Lab ชั้น 4] พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น IP Calculate / Basic Network, Wireshark / Packet Tracer
  • [15 ก.ค. 60 ห้อง 101] การจัดการระบบปฏิบัติการเบื้องต้น VMWare and Linux System

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.