อบรม/เสวนา

อบรมการวางทรัพย์กรภายในองค์การ (ERP) "โปรแกรมเมอร์เสริมทัพ ก้าวสู่ Thailand 4.0" Featured

รายละเอียดการเสวนา:

 • Date: - -
 • Venue:ห้อง Q101 อาคาร Q คณะ IST มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • No Register - Free

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนเชิญ อ.สุดา นราวงศานนท์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจ ระบบ ERP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีผู้ที่จะมาไขปัญหาในการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

รายละเอียดหลักสูตร/หัวข้อการฝีกอบรม:

  • แนวทางใช้งานระบบ ERP ให้นำพาประเทศชาติก้าวสู่ Thailand 4.0
  • แนวทางสำหรับเสริมเขี้ยวเล็บการดำเนินธุรกิจด้วย ERP
  • แนวทางใช้งานระบบ ERP ให้สามารถบริหารทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  • สิ่งที่โปรแกรมเมอร์ควรรู้ ภายใต้ระบบงาน การขาย การผลิต และโลจิสติกในองค์กร

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.