อบรม/เสวนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "QoS บนระบบเครือข่าย"

รายละเอียดการเสวนา:

  • Date: -
  • Venue:Q101 อาคาร Q คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • Register

Mahanakorn Network Research Lab, คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฟรีอบรมเชิงปฏิบัติการ "QoS บนระบบเครือข่าย" ร่วมกับบริษัท TraiNex ศูนย์อบรมภายใต้บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนจำกัดเพียง 20 ท่าน (ถ้าเป็นศิษย์เก่า คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การอบรมครั้งนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ ทำงานทางด้านระบบเครือข่าย มีความรู้พื้นฐาน TCP/IP และมีพื้นฐานการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย Cisco การอบรมดังกล่าวจะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 5, 12 และ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น.

กำหนดการ:

  • 5 พ.ย. 2016 - QoS บนระบบเครือข่าย (Introduction to QoS, Implement and Monitor QoS) เวลา 13:00-16:00 น.
  • 12 พ.ย. 2016 - QoS บนระบบเครือข่าย (Introduction to QoS, Implement and Monitor QoS) เวลา 13:00-16:00 น.
  • 19 พ.ย. 2016 - QoS บนระบบเครือข่าย (Introduction to QoS, Implement and Monitor QoS) เวลา 13:00-16:00 น.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.