MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

Continue reading
  53 Hits
  0 Comments
Tags:
53 Hits
0 Comments

การออกแบบโปรโตคอล GS1 BR (GS1 Barcode Recommender)

 

1.       ปัญหาและแรงจูงใจ

เนื่องจากในหน่วยงานประสบปัญหาการรับสายจากทางสมาชิกภายใน 1 วัน มีสมาชิกโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบาร์โค้ดเป็นจำนวนมาก และมักถามคำถามในเรื่องซ้ำๆ โดยวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเลือกบาร์โค้ดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นคำถามส่วนมากที่พบ ซึ่งการตอบคำถามแต่ละครั้งมักไม่สามารถให้คำตอบทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเพราะมีรายละเอียดจำนวนมาก ทำให้อาจต้องติดต่อกันหลายครั้ง สร้างความเหนื่อยล้าให้กับพนักงาน และความไม่สะดวกหรือความสับสนให้แก่ผู้ติดต่อ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจตามมาเป็นลำดับ

 

 

Continue reading
  78 Hits
  0 Comments
78 Hits
0 Comments

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ปัญหาและแรงจูงใจ

ปัจจุบันการแสกนนิ้วเข้างานใช้กันที่ และบางครั้งเกิดการสแกนไม่ติด อาจจพเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น นิ้วมือเปลียกน้ำ นิ้วมือลอก และอื่นๆอีก

ข้าพเจ้าจึงคิดระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานขึ้น โดยใช้กล้องที่ติดตามตึกต่างๆ มาใช้ในการแสกนใบหน้าของเรา เพื่อเช็คเชื่อการเข้างาน เพราะตามตึกหรือทางเดิน มีกล้องติดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย จึงนำกล้องพวกนี้มาทำการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเข้ากับเซิฟเวอที่ติดตั้งโปรแกรมระบบตรวจสอบใบหน้า และจัดเก็บใบหน้าของพนักงาน

คุณสมบัติและการทำงานของระบบ

Continue reading
  83 Hits
  0 Comments
Tags:
83 Hits
0 Comments

ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน

 

ระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

       Notification for Hearing Handicapped (NHH)

 

Continue reading
  78 Hits
  0 Comments
Tags:
78 Hits
0 Comments

ระบบตรวจวัดสุขภาพดวงตาผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

ระบบตรวจวัดสุขภาพดวงตาผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

EYE HEALTHY PROTOCOL (EHP) APPLICATION

ปัญหาและแรงจูงใจ

          บ่อยครั้งที่เราทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ แล้วเกิดอาการเมื่อยล้าที่ดวงตา ทำให้เกิดอาการปวดตาหรือตาแห้งได้ ดังนั้นเราควรมองหาแว่นดีๆ สักอันมาทำให้เรารับรู้ว่าสภาพของดวงตาเราเป็นยังไงบ้าง เราจึงคิดค้นแว่นตาอัจฉริยะที่สามารถบอกค่าต่าง ๆ ของดวงตาเราได้ รวมถึงแว่นอัจริฉริยะนี้ยังเป็นแว่นสายตาที่มีคุณภาพช่วยกรองแสงสีฟ้าได้ 99.9%

Continue reading
  52 Hits
  0 Comments
Tags:
52 Hits
0 Comments

ระบบการสตรีมมิ่งภาพแบบ low-latency

Captur_20191003-064544_1

 

 ระบบการสตรีมมิ่งภาพแบบ low-latency

ปัญหาและแรงจูงใจ

1. ปัจจุบันยังไม่มีระบบที่ทำการสตรีมมิ่งภาพผ่าน peer-peer

2. ระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยการรีโมทระยะไกลเช่น RDP ไม่สามารถสตรีมมิ่งภาพที่คงที่ได้

 

Continue reading
  103 Hits
  0 Comments
103 Hits
0 Comments

ระบบประมวลผลภาพถ่ายจอประสาทตา

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เกิดจากการสนทนาเรื่องผลการตรวจร่างกายในหัวข้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีการตรวจภาพถ่ายจอประสาทตาเพื่อทำการตรวจเบาหวาน ผู้จัดทำจึงคิดว่าจะเป็นการดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถตรวจสอบโรคเบาหวานและสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

1.       มีการใช้ ai ในการประมวลผลภาพถ่ายจอประสาทตา

Continue reading
  88 Hits
  0 Comments
88 Hits
0 Comments

การออกแบบ Protocol ระบบเพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัย

ระบบเพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัย

Home Secure Protocol (HSP) Application

 

แนวคิดในการสร้าง Home Secure Protocol (HSP) Application  

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญ การลดโอกาศในการสร้างภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและจะต้องดำเนินการทันทีและให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Continue reading
  95 Hits
  0 Comments
95 Hits
0 Comments

WealthEasy: ระบบการค้นหาและจับคู่ผู้ต้องการลงทุน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ปัญหาและแรงจูงใจ

                ประชากรไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดความรู้เรื่องการออมและการลงทุน จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดระบุว่าคนไทยมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั้งสิ้น 88 ล้านบัญชี มีเงินฝากรวมกัน 12 ล้านบ้านบาท (GDP ประเทศไทยล่าสุดที่ประมาณ 16.3 ล้านล้านบาทต่อปี) และมีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาทสูงถึง 88% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมด หรือประมาณ 77 ล้านบัญชี และมีเพียง 1% ที่มีเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท

                ทั้งนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว ปัจจุบันให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียง 0.375% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนที่น้อยมากกว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่เฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี ซึ่งปัญหาการฝากเงินจำนวนมากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนมากเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนที่เหมาะสม และไม่ทราบว่าการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทางการเงินต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยหากประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงินช่องทางอื่นๆ ได้แต่  ลงทุนผ่านตลาดพัธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงต่ำ หรือลงทุนในเงินฝากประจำ หรือลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉลี่ยจะได้ผลตอลแทนประมาณ 1%-8% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นปริมาณผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์สูงถึง 920,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเน้นการลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าคนไทยมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ ปี 2556 – 2561 สลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งเงินได้ให้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 15,082 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 40,850 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นถึง 171% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดข้อมูลทางสถิติพบว่าคนไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 136,444 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าการลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1.417% เท่านั้น และโอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 มีเพียง 0.0001% ซึ่งน้อยกว่าโอกาสที่จะได้กำไรจากการลงทุนในสินทรัยพ์ทางการเงิน ในตลาดทุนซึ่งมีโอกาสทำกำไรสูงถึง 70% โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8% ต่อปี นี้

Continue reading
  84 Hits
  0 Comments
84 Hits
0 Comments

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ปัญหาและแรงจูงใจ

            ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ด้อยโอกาส ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้ง ต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้าง ในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตามากเพียงพอ ซึ่งที่มีอยู่และวางจำหน่ายยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกแก่คนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติการทางานของระบบ

            1. สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีสิงกีดขวางในระยะที่กำหนด

Continue reading
  62 Hits
  0 Comments
Tags:
62 Hits
0 Comments

ระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า

ระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

1.         เกิดการสะสมของผู้โดยสารในสถานีเนื่องจากรถไฟฟ้าเสีย

2.         ผู้โดยสารเกิดความล่าช้าในการเดินทาง

Continue reading
  58 Hits
  0 Comments
58 Hits
0 Comments

การศึกษาการทำงานของ application Mentimeter

 

Mentimeter คืออะไร

Mentimeter คือ Application สำหรับสร้าง presentation แบบที่ผู้เข้าฟังบรรยายสามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ตอบโต้ ร่วมเล่นกิจกรรม เพื่อสร้างความดึงดูดหรือในผู้ฟังมีส่วนร่วม รวมไปถึงเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล

 

Continue reading
  127 Hits
  0 Comments
127 Hits
0 Comments

หมวกกันน็อก 360 องศา

ปัญหาและแรงจูงใจ

          ปัจจุบันในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีปริมาณรถจานวนมาก และมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสร้างรถไฟฟ้า BTS สร้างสะพาน และอุโมงค์ข้ามแยกพร้อมกันในหลาย ๆ เส้นทาง ทาให้จะต้องมีการปิดช่องจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง ยิ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า หรือช่วงเย็น ก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นมาก ๆ ซึ่งมอเตอร์ไซค์เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่ใช้เวลาน้อย และสามารถขับขี่ไปได้เรื่อย ๆถึงแม้ว่ารถจะติด แต่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์จะพบปัญหาคือ ผู้ขับขี่ไม่สามารถเห็นมุมมองด้านหลังได้รอบทิศทาง ทาให้ยากต่อการเปลี่ยนช่องจราจร หรือทาการเลี้ยวต่าง ๆ เกิดปัญหา หากผู้ขับขี่มองเห็นมุมมองด้านหลังได้รอบทิศทาง ก็จะทาให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง

รูปภาพแสดงการจราจรกรุงเทพ และปริมณฑล ในช่วงเวลาเร่งด่วน

ภาพรวมการทางาน

Continue reading
  98 Hits
  0 Comments
98 Hits
0 Comments

การป้องกัน WannaCry กับ Windows File Sharing (SMB Protocol)

WannaCry เรื่องเก่าที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

   อย่างที่ทุกคนทราบกัน WannaCry หรือ WanaCrypt0r เป็น Ransomware ที่อาศัยช่องโหว่จาก SMB (Microsoft Server Message Block) ในการแพร่กระจายตัวเองผ่านเครื่อข่ายเดียวกันจากเครื่องที่ติดไวรัสไปยังเครื่องอื่นๆต่อไป โดยเหตุการณ์การแพร่กระจาย WannaCry ที่เกิดผลกระทบไปทั่วโลก เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 (Black Friday) โดยมีระบบที่ถูกโจมตีมากกว่า 200,000 ระบบ และ ไวรัสแพร่กระจายตัวออกไปมากกว่า 150 ประเทศ ซึ่งส่วนมากแล้วองค์กรหรือบริษัทต่างๆ นิยมใช้การแชร์ไฟล์ในเครือข่ายเดียวกันในการทำงานหรือแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร ทำให้มีความเสี่ยงต่อการโดนโจมตีโดย WannaCry ได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ การป้องกันและหลบเลี่ยงการโจมตีจากช่องโหว่เหล่านี้

ภาพตัวอย่างไวรัส WannaCry

 

WannaCry ทำงานอย่างไร ?

Continue reading
  160 Hits
  0 Comments
160 Hits
0 Comments

Biosensor Protocol

Biosensor Protocol

 

ระบบตรวจวัดระดับความสดใหม่ของอาหารจากกล่องใส่อาหารแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

Continue reading
  77 Hits
  0 Comments
77 Hits
0 Comments

การออกแบบโปรโตคอลระบบบริหารจัดการการตั้งค่าเครือข่ายแบบ Plug and Play

การออกแบบโปรโตคอลระบบบริหารจัดการการตั้งค่าเครือข่ายแบบ Plug and Play

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 ปัญหาและแรงจูงใจ

     การบริหารจัดการระบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์เครือข่ายเป็นจำนวนมากจะพบปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายที่ชำรุญ เช่น ปัญหา human error จากการทำ command line interface, ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน, การเข้าถึง configuration จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ค่าใช้จ่ายจากการขนส่งอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดระบบบริหารจัดการการตั้งค่าเครือข่ายแบบ Plug and Play สำหรับ Auto-configure ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย

Continue reading
  53 Hits
  0 Comments
53 Hits
0 Comments

ระบบ GPS Tracking Cloud System

ระบบ GPS Tracking ระบบคลาวด์

 

                         Source: http://hederatech.com/wp-content/uploads/2017/09/Cloud.jpg

TCS / ARP

Continue reading
  269 Hits
  0 Comments
Tags:
269 Hits
0 Comments

ศึกษาการทำงานของเว็บไซต์ Shoope

 

     (ภาพประกอบ : https://th.wikipedia.org/wiki/ช็อปปี้)        

 

 

Continue reading
  113 Hits
  0 Comments
Tags:
113 Hits
0 Comments

Mobile Banking Application: KTC Mobile

whmX9Sg8rabKzZ53Z6t_20190917-102301_1

 

          จากอดีตจนปัจจุบัน ถึงแม้รูปแบบการชำระเงินด้วยการใช้เงินสดยังเป็นที่แพร่หลายกันอยู่ เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรามีโอกาสได้ใช้เงินสดกันบ่อยครั้ง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ก็ยังคงต้องใช้เงินสด แต่ถึงกระนั้นการชำระด้วยเงินสด ก็จะมีเรื่องความไม่สะดวกเข้ามา เช่น เงินไม่พอ หาตู้กดเงินไม่ได้ ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้ เลยมีวิวัฒนาการของการชำระเงินในรูปแบบของการใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตรเครดิต ซึ่งจะอำนวยสะดวกสบายกว่าการชำระเงินด้วยเงินสด ใช้ง่ายจ่ายคล่องกว่า ทั้งนี้ในยุคปัจจุบัน ร้านค้าที่มีความสามารถในการเข้าร่วม หรือ รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ก็มีมากขึ้น ร่วมถึงร้านค้าสะดวกซื้อบางราย และ ร้านค้าที่เป็นออนไลน์ ด้วย นี้คือสัญญาณบ่งบอกว่า ประเทศไทย กำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Cashless Society หรือ Cashless Economy

            Cashless Economy คือ สังคมเศรษฐกิจที่มองว่าเงินสดที่จับต้องได้ในรูปแบบธนบัตร หรือ เหรียญนั้นมีความสำคัญน้อยลง ซึ่งการใช้เงินในรูปแบบนี้ เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐพยายามผลักดันภายใต้นโยบาย National e-Payment ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต และ โทรศัพท์มือถือที่ขยายตัวมากขึ้น จากผลการสำรวจจำนวนคนที่ทดลองใช้ชีวิตแบบไร้เงินสด ปี พ.ศ. 2560 คิดเป็น 51%  และปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 78%[1]

              จากรูปแบบของพฤติกรรมของการชำระเงินเริ่มมีแนวโน้มเข้าสู่ Cashless Society มากขึ้น ร้านค้า และ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต ก็มีการตื่นตัว และ ต้องหาแนวทางมารองรับพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิด Good Experience แก่ผู้ใช้บริการ ดังกรณีตัวอย่าง KTC Mobile application ของ สถาบันการเงินผู้ให้บริการบัตรเครดิต และ ธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ที่มีการพัฒนา Application ที่มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการบัตรเครดิต KTC ภายใต้ชื่อ KTC Mobile

Continue reading
  136 Hits
  0 Comments
136 Hits
0 Comments

หลักการทำงานของโปรแกรม AnyDesk

WHAT IS ANYDESK ?

AnyDesk : เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการควบคุมหน้าจอ หรือบางคนเรียกว่า "Remote Desktop" มีให้เราเลือกใช้หลาย แพลตฟอร์ม ตั้งแต่ Windows / Mac OS หรือแม้แต่ Linux นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้งานร่วมกับ โทรศัพท์มือถือ ระบบ Android และ IOS ได้อีกด้วย โดยโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล AnyDesk ตัวนี้ยังสามารถดูระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตก็สามารถดูแลเครือข่ายของคุณได้ไม่ยาก

หน้าตาของโปรแกรม AnyDesk บนคอมพิวเตอร์ และ มือถือระบบ Security ของ AnyDeskProtocol ของ AnyDeskWireshark ดักจับการทำงานของ AnyDeskข้อดีและข้อเสียของ AnyDeskแหล่งข้อมูลอ้างอิง จัดทำโดย

 

6217690001   Supawee Komnoy

6217690004   Peerapon Dumrongphum

6217690005   Jakkrit Tha-on

Continue reading
  190 Hits
  0 Comments
Tags:
190 Hits
0 Comments