MSITBlog

3 minutes reading time (681 words)

WealthEasy: ระบบการค้นหาและจับคู่ผู้ต้องการลงทุน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ปัญหาและแรงจูงใจ

                ประชากรไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดความรู้เรื่องการออมและการลงทุน จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดระบุว่าคนไทยมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั้งสิ้น 88 ล้านบัญชี มีเงินฝากรวมกัน 12 ล้านบ้านบาท (GDP ประเทศไทยล่าสุดที่ประมาณ 16.3 ล้านล้านบาทต่อปี) และมีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาทสูงถึง 88% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมด หรือประมาณ 77 ล้านบัญชี และมีเพียง 1% ที่มีเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท

                ทั้งนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว ปัจจุบันให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียง 0.375% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนที่น้อยมากกว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่เฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี ซึ่งปัญหาการฝากเงินจำนวนมากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนมากเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนที่เหมาะสม และไม่ทราบว่าการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทางการเงินต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยหากประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงินช่องทางอื่นๆ ได้แต่  ลงทุนผ่านตลาดพัธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงต่ำ หรือลงทุนในเงินฝากประจำ หรือลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉลี่ยจะได้ผลตอลแทนประมาณ 1%-8% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นปริมาณผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์สูงถึง 920,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเน้นการลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าคนไทยมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ ปี 2556 – 2561 สลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งเงินได้ให้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 15,082 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 40,850 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นถึง 171% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดข้อมูลทางสถิติพบว่าคนไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 136,444 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าการลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1.417% เท่านั้น และโอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 มีเพียง 0.0001% ซึ่งน้อยกว่าโอกาสที่จะได้กำไรจากการลงทุนในสินทรัยพ์ทางการเงิน ในตลาดทุนซึ่งมีโอกาสทำกำไรสูงถึง 70% โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8% ต่อปี นี้

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างว่าเหตุใด ถึงไม่ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ เช่น ตลาดทุน หรือตลาดเงินซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือการเล่นแชร์ หรือการเล่นพนันมาก และพบว่ามีเหตุผลที่น่าสนใจ ได้แก่

·         ไม่ทราบว่ามีทางเลือกการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า ผ่านสิ้นทรัพย์ทางการเงิน

·         ไม่ทราบว่าจะลงทุนอย่างไร

·         ซับซ้อนมากเกินไป

·         ไม่มีเวลาศึกษา

·         ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

 

ดังนั้น หากเราสามารถสร้างพื้นที่ (Platform) ที่ช่วยให้คนไทยที่ขาดความรู้ทางการเงินสามารถเติมเต็มได้ง่ายๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินอิสระในหลายๆด้าน ได้แก่ Financial Planner, Fund Manager, Investment Consultant, Insurance Broker หรือ Banker ต่างๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการลงทุนแบบง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และพร้อมที่จะให้คนไทยเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่ง่าย ผ่านแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์แท็ปเล็ต เสมือนมีคนดูแลทางด้านการเงินให้ผู้ใช้บริการได้อุ่นใจตลอดการใช้ชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติของระบบการทำงาน

1.       ผู้ใช้งานที่ต้องการหาที่ปรึกษาทางการเงินผ่าน Application ผ่าน Mobile หรือ Tablet ที่ตนใช้งานโดยต้องลงทะเบียนและระบุตัวตนผู้ใช้งานก่อน

2.       ผู้ใช้งานที่ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถสมัครเป็นสมาชิกที่ให้บริการตามความเชี่ยวชาญทางการเงินด้านต่างๆ ตามหมวดหมู่ได้แก่ Financial Planner, Fund Manager, Investment Consultant, Insurance Broker หรือ Banker โดยผู้ให้บริการที่ปรึกษา จำเป็นต้องลงทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมส่งหลักฐานใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ผ่าน Application เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ

3.       ผู้ลงทุนและที่ปรึกษาการลงทุนสามารถปรึกษา โดยสื่อสารกันได้ผ่าน vdo call หรือ voice หรือ private message แบบจองเวลาล่วงหน้า หรือแบบทันทีได้ตามความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย

4.       ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการโอนเงินลงทุนเข้าระบบ ผ่าน Application โดยระบบมีการต่อ api กับธนาคารที่เป็น open architect ให้ทำคำสั่งตัดเงินผ่านบัญชีผู้ลงทุนของตนเองได้

5.       ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะเงินลงทุน และแหล่งการลงทุนของตนเอง รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับโดยรวม และผลตอบแทนในรายการลงทุนได้

6.       ผู้ลงทุนสามารถถอนเงินสดในระบบออกเข้าธนาคารที่ตนลงทะเบียนไว้ได้ ซึ่งเงินในระบบจะเข้าให้ในวันถัดไป

7.       ระบบสามารถเข้าถึง platform การลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไทย (Settrade) เพื่อเข้าไปดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวเอง ผ่าน api ของตลอดหลักทรัพย์

 

ภาพรวมการทำงานของ Application

การทำงานของระบบ Platform สำหรับการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผ่านหน้าจอ mobile device หรือ tablet ต่างๆ ดังรูปที่แสดงข้างต้น โดยมีโครงสร้าง network และอุปกรณ์ของระบบแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้

1.       การสื่อสารระหว่าง Application Server และธนาคาร

ทำหน้าที่ให้ Client ติดต่อกับ Server เพื่อส่ง request ไปที่ server ธนาคาร เพื่อทำหน้าที่ในการ settlement เงินไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน หรือถอนเงินเข้าและออกจากธนาคารผ่านบัญชีของลูกค้าได้โดยตรง

2.       การสื่อสารระหว่าง Application Server และตลาดหลักทรัพย์

ทำหน้าที่ให้ Client สามารถเห็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และ Client สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขาย หุ้นได้โดยตรงผ่าน Application โดย Sever ของ Application จะคุยได้โดยตรงกับ Server ของตลาดหลักทรัพย์ผ่าน Co-Location เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งคำสั่งล่าช้า

3.       การสื่อสารระหว่าง Client - Server

Client จะแบ่งออก user เป็น 2 ส่วน ได้แก่

3.1   user ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน หรือผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านการเงิน

3.2   user ที่เป็นผู้ขอรับบริการ หรือขอคำปรึกษาด้านการเงิน

  

โพรโทคอลที่ใช้ในระบบ

การทำงานของของโพรโทคอลในชั้น Application นี้แบ่งได้ 4 โพรโทคอล ได้แก่ การสื่อสารระหว่าง Server ของ Application กับธนาคาร และการสื่อสารระหว่าง Server ของ Application กับระบบซื้อขายหลักทรัยพ์ของตลาดหลักทรัยพ์ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของ Application ทั้งแบบ Client-Server สำหรับการดำเนินการฝากเงิน การลงทุน หรือการติดต่อธนาคาร และ สถาปัตยกรรมแบบ Client-Client สำหรับการทำ private message เพื่อการสื่อสารระหว่างที่ปรึกษาการลงทุน และผู้ขอบริการปรึกษาการลงทุน และใช้โพรโทคอลชั้นทรานสปอตคือ TCP โดยมีรายละเอียดโพรโทคอลโดยสังเขปดังนี้

1.       Protocol การสื่อสารระหว่าง Application Server และธนาคาร

ในส่วนของ protocol สื่อสารระหว่าง Application และ ธนาคาร จะเป็น proprietary protocol ของแต่ละธนาคาร ซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ได้ทำระบบ Open Banking API อยู่แล้ว ส่วนของ Application จะทำหน้าที่เป็น gateway สำหรับผู้ใช้งานในการติดต่อธนาคารได้หลากหลายแห่งใน Application เดียว

2.       Protocol การสื่อสารระหว่าง Application Server และตลาดหลักทรัพย์

Protocol การติดต่อสื่อสารระหว่าง Application และ ตลาดหลักทรัพย์ จะเชื่อมต่อกับระบบของตลาดหลักทรัพย์ผ่าน Protocol FIX 5.0 SP2 (Financial Information eXchange) หรือ EMAPI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของตลาดหลักทรัยพ์ โดยใช้ เทคโนโลยีของสวีเดนพัฒนาโดย Cinnober Financial Technology ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) และ Thailand Futures Exchange (TFEX) Protocol การสื่อสารระหว่าง Client - Server

                ภาพจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Information_eXchange

 

3.       Protocol การสื่อสารระหว่าง Client to Server

กระบวนการสื่อสารระหว่าง Client to Server จะมีการบวนการทำ connection ก่อน ผ่าน protocol TCP และ server จะเปิด connection แบบต่อเนื่องจนกว่า user ดำเนินการ sign off ซึ่ง Application จะทำ request ขอปิด connection ไปยัง server หลังจากดำเนินการจบ session แล้ว

 

โพรโทคอล IeXP (Information eXchange Protocol) ที่ใช้สื่อสารในระบบ

ภายหลังการทำ connection ระหว่าง client to server แล้ว ระบบจะสื่อสารผ่าน protocol ที่ทำงานด้วยรหัสแอสกี้ทั้งหมดในทุกฟิลด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

·         รูปแบบทั่วไปของ IeXP Protocol

UserType

SP

Code

SP

Information

CR

LF

·         ฟิลด์ User Type เป็นรหัสที่บอก server ว่าเป็น user ประเภทผู้ขอบริการ หรือผู้ให้บริการ

UserType

ความหมาย

01

ผู้ให้บริการประเภทบุคคลธรรมดา

02

ผู้ให้บริการประเภทนิติบุคคล

03

ผู้รับบริการประเภทบุคคลธรรมดา

04

ผู้รับบริการประเภทนิติบุคคล

05

ผู้ให้บริการประเภทหลักทรัพย์ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการ

06

ผู้ให้บริการอื่นที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าระบบ

 

·         ฟิลด์ SP คือรหัสแอสกี้ช่องว่างเพื่อแบ่ง field คำสั่ง

·         ฟิลด์ Code เป็นรหัสที่บอกประเภทการส่งคำสั่งใช้บริการใน application

Code

รายละเอียดฟิลด์ Code

001

การขอพิสูจน์ตัวตนเพื่อทำ connection

002

การขอดูสถานะ Portfolio ของตัวเอง

003

การขอเปิดสถานะ เพื่อหาการจับคู่การให้บริการ

004

การขอบริการการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอบริการผ่าน text message

005

การขอบริการการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอบริการผ่าน Voice

006

การขอเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์

007

การซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์

008

การขอเชื่อมต่อกับธนาคาร

009

การให้คะแนนการของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ

010

การขอปิดและออกจากระบบ

 

·         ฟิลด์ SP คือรหัสแอสกี้ช่องว่างเพื่อแบ่ง field คำสั่ง

·         ฟิลด์ Information เป็นรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับฟิลด์ Code

Information

รายละเอียดฟิลด์ Information

ตัวอย่างฟิลด์

001

LoginName:Password

Churat:Password

002

TotalPort = ดูมูลค่า port ทั้งหมด

Equity= ดูมูลค่า Equity ทั้งหมด

Bond= ดูมูลค่า Bond ทั้งหมด

Other= ดูมูลค่าอื่นๆ ทั้งหมด

Cash= ดูมูลค่า Cash ทั้งหมด

TotalPort

003

User ที่ต้องการหาการจับคู่

Location ที่ user ที่ต้องการจับคู่อยู่ ในรูปแบบ latitude,Longitude

Churat: 13.736717, 100.523186

004

UserID ปลายทางที่ต้องการสื่อสาร:ข้อความ:UserID ต้นทาง

FA1:Hello, I need your expertise service:Churat

005

UserID ปลายทางที่ต้องการสื่อสาร:ข้อความประเภท voices:UserID ต้นทาง

FA1:001.....110:Churat

006

SETUserID:Password

Churat:Password

007

UserID:Code:Stock:Volume:Value

Code 01 = ซื้อหุ้น

Code 02 = ขายหุ้น

Stock = ชื่อหุ้นที่ทำรายการซื้อ ขาย

Volume = จำนวนหุ้นที่ทำรายการซื้อ ขาย

Value = มูล่าหุ้นที่ทำรายการซื้อ ขาย

Churat:PTT:300:13800

008

UserID:Code:Amount

Code 01 = ถอนเงิน

Code 02 = ฝากเงิน

Amount = จำนวนเงินที่ทำรายการถอน,ฝาก

Churat:02:30000

009

UserID:ให้คะแนนเป็นเลขแอสกี้ 1-5

Churat:5

010

แจ้งหมายเลข ID ที่ต้องการออกจากระบบ

Churat Signoff

 

·         ฟิลด์ CR คือรหัสแอสกี้ Carriage Return

·         ฟิลด์ LF คือรหัสแอสกี้ Line Feed

 

ผู้จัดทำ :

นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ รหัสนักศึกษา 6217680002

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เเขนงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

 

อ้างอิง :

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Information_eXchange

https://www.set.or.th/th/products/isv/isv_p1.html

การออกแบบ Protocol ระบบเพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่พั...
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020