การออกแบบ Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

ปัญหาและแรงจูงใจ

                เนื่องจากในปัจจุบัน การนำรถยนต์เข้าไปทำธุระในเมืองนั้น มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหาที่จอด ไม่ว่าจะเป็นการ ไม่มีที่จอดรถ หรือ ราคาของที่จอดนั้นมีราคาแพง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการคิดโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหา ที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการที่จอดรถ เพื่อความสะดวกในการนำรถไปธุระในเมือง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

 

1.       1. ใช้เพื่อค้นหาที่จอดรถ และราคาค่าบริการที่จอดรถ

2.       2. ที่จอดรถสามารถ Update สถานะของที่จอดรถได้ตลอดเวลา

 

3.       3. แค่ใช้โปรโตคอลเดียวกัน ก็สามารถ Join เข้า Network เพื่อแชร์ข้อมูลให้กันได้

ภาพรวมการทำงานของโปรโตคอล

                การทำงานของโปรโตคอล เริ่มจาก Client ทำการส่ง Request เพื่อค้นหาที่จอดไปยัง Server จากนั้น Server จะทำการ Respond รายชื่อของที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งค่าบริการของที่จอดรถ กลับไปยัง Client หลังจากนั้น เมื่อ Client ทำการเลือกที่จอดรถได้แล้ว ก็จะทำการส่ง Request กลับไปยัง Server เพื่อจองที่จอดรถ Server ก็จะทำการส่ง Request ไปยังที่จอดรถเพื่อทำการจอง ในขณะเดียวกัน ที่จอดรถจะทำการส่งสถานะของที่จอดรถ กลับไปยัง Server ตลอดเวลา ว่าในขณะนั้น ที่จอดรถว่างหรือไม่

 

รูปแบบ Application บน Mobile


 

Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

1.Client request

Flag

body

CR

LF

 

Flag Code

Meaning

00

Search Parking

01

Reserve Parking

10

Cancel Parking

 

Body Command

Meaning

Sample

UID

USER ID

UID=thanakorn

LS

Location search

LS=rama9

TPS

Time Parking search

TPS=10.00

LR

Location reserve

LR=Central rama9

TPR

Time Parking reserve

TPR=10.00

CP

Cancel Parking

CP=True

 

2.Server Request

Flag

body

CR

LF

 

Flag Code

Meaning

00

Reserve Parking

01

Cancel Parking

 

Body Command

Meaning

Sample

UID

USER ID

UID=thanakorn

TPR

Time Parking reserve

TPR=10.00

CP

Cancel Parking

CP=True

 


 

 

3.Server Response

Flag

body

CR

LF

 

Flag Code

Meaning

00

Search Parking

01

Reserve Parking Success

10

Cancel Parking

11

Update status

 

Body Command

Meaning

FUL

Full

AVI

Available

SUC

Success

FAI

Fail

 

4.Parking update status request

Flag

body

CR

LF

 

Flag Code

Meaning

00

Update Status

 

Body Command

Meaning

AVI

Full

FUL

Available

 

 

จัดทำโดย นาย ธนากร ประจวบกมล เลขประจำตัว  6217810017