MSITBlog

2 minutes reading time (437 words)

Master of Science Program in Network Engineering and Information Security (MSNE-IS)

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล​

สัพเพเหระเรื่องห​ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต​กับคณบดี

จากการขับเคลื่อนของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ภายใน 5 ปีนี้ ประเทศไทยต้องการบุคลากรทางด้านไอทีทุกด้านและทุกระดับ หลายแสนคน ในส่วนของสาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการคนทำงานด้าน Security สูงมาก โดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับ Security Operations Center ซึ่งต้องการคนทำงานด้าน Security ที่มีความรู้เรื่องลักษณะการโจมตีแบบต่างๆ การวิเคราะห์ Log การจัดการ Incident เป็นต้น ในส่วนของสาขาเครือข่ายก็ต้องการคนเช่นกัน โดยเฉพาะคนที่มีทักษะ การเขียนโปรแกรม เช่น ภาษา Python เพราะอุปกรณ์ระบบเครือข่ายรุ่นใหม่ เริ่มมีการทำงานที่เป็น Software Defined มากขึ้น เพราะฉะนั้นการเลือกเรียนทางด้านไอทีและสาขาที่เกี่ยวข้องจะเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่า มีโอกาสที่ดีมากในการทำงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว

อยากฝากนักศึกษาที่สนใจ ให้ทราบว่าการเลือกเรียนในสาขาทางด้านเทคโนโลยีนั้น มีจุดเด่นที่สำคัญมากกว่าสาขาอื่นๆ เพราะนอกจากจะหางานได้ง่ายแล้วคนที่เรียนในสายงานนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตต่อไป


คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเอง เรามีหลักสูตร ระดับโท 2 หลักสูตร เน้นเพิ่มความเชี่ยวชาญทางด้าน Enterprise Network และ Cyber Security โดยมีจุดประสงค์สร้างบุคลากรที่รองรับตลาดแรงงานทางด้านเครือข่ายเเละความมั่นคงที่กำลังขาดแคลนเป็นอย่างมาก

                                                                                          ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (คณบดี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Master of Science Program in Network Engineering and Information Security: MSNE-IS) ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (MSNE) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นด้านการทำงานของเครือข่ายทั้งระดับเบื้องต้นเเละเชิงลึกต่อการทำงาน ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแบบทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติซึ่งจะมีทั้งซอฟต์เเวร์เเละฮาร์ดเเวร์ที่ได้รับการยอมรับเเละใช้งานอย่างเเพร่หลายในอุตสาหกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน​ ในช่วงหลายปีหลังหลักสูตรมีการควบรวมกับหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Master of Science in Information Systems Security: MISS) ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรเเรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่จะไปทำงานทางด้านความมั่นคงทางระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ เน้นทั้งทางด้านการพัฒนางานวิจัย และเน้นการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งเเบ่งเป็น 2 สาขาย่อย ดังนี้

"อยากให้ อาจารย์ พูดถึง หลักสูตร Enterprise Network​ System เเละ Cyber Security ค่ะ​"

หลักสูตร Enterprise Network System เป็นหลักสูตรที่ทำเพื่อรองรับงานในอุตสาหกรรมไอทีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กรตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่โดยเป็นหลักสูตรที่เรียนพร้อมกับการปฏิบัติการจริงกับอุปกรณ์ของบริษัทชั้นนำทางด้านระบบเครือข่ายเช่น Cisco เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่า ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถที่จะทำงานและเข้าใจระบบเครือข่ายในองค์กรได้อย่างแน่นอน

รายวิชาเเละอาจารย์
เเผนการศึกษา ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Cyber Security เป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง ทีมอาจารย์เเละบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำ Solution ทางด้านระบบเครือข่ายเเละความมั่นคงปลอดภัยให้กับหน่วยงานรัฐเเละเอกชนหลายเเห่งเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านระบบเครือข่ายเเละความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้กับประเทศได้ตรงกับความต้องการ จึงเป็นหลักสูตรที่น่าจะตอบโจทย์บุคคลที่สนใจอยากจะพัฒนาตนเองไปสู่สายงานด้านนี ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดเเรงงานเป็นอย่างมาก

รายวิชาเเละอาจารย์
เเผนการศึกษา ค่าใช้จ่าย 

หลักสูตร MSNE-IS มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้แทบจะทุกวิชาในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนภาคปฏิบัติ โดยการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดจากภาคอุตสาหกรรม เช่น Cyber Lab (e-Corp, IoT Lab (Sigfox), Zimbra Mail Server Training Center เเละ Network technologies (AIT)

นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นในการให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวสอบใบรับรองทางด้านความมั่นคงต่างๆ เช่น CCNA, CISSP, CISA, หรือ CISM รวมทั้งให้ความรู้ทงด้านมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO27001, Cobit, และ ITIL เป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความรู้เพียงพอที่จะเตรียมตัวสอบใบรับรองดังกล่าว (หลักสูตรนี้ไม่ได้สอนให้ไปทำข้อสอบ แต่องค์ความรู้ที่ได้จะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสอบใบรับรองดังกล่าว)

ถาม-ตอบ กับ ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (คณบดี)

ไม่มีพื้นฐานทางด้าน Network และ Security ต้องปรับพื้นฐานอะไรไหมคับ

ถ้าจะต่อปริญญาโทสาขา Enterprise Network System ในเทอมเเรกหลักสูตรจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับ network อยู่เเล้วครับ ในวิชา computer network ที่จะมีทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ สิ่งที่ต้องมีก็คือความรู้ IT เบื้องต้น เน้นเรียนเจาะลึกไปทาง technical เช่น network หรือ security ที่เข้มข้นขึ้น จึงจำเป็นต้องเรียน IT มาบ้าง ดังนั้นนักศึกษาควรจะเข้าเรียนหลักสูตรอบรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Cyber security จะยากกว่า Enterprise Network ใช่มั้ยคะ 

หลักสูตร Cyber Security อาจจะยากในส่วนที่ต้องมีพื้นฐานหลายด้านเช่น ทางด้าน IT และ Network มาก่อน ในขณะที่ หลักสูตร Enterprise Network System ควรมีเเค่พื้นฐาน IT อย่างเดียว ถ้ามองในเเง่ของความหลากหลาย Cyber Security จะยากกว่า พื้นฐานที่สำคัญ ผู้ที่จะมาเรียนทางด้าน Security คือ พื้นฐานระบบเครือข่าย พื้นฐานของ Security เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ Linux และ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ซึ่งในการเรียนการสอนเราใช้ภาษา Python ครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง 2 หลักสูตรจะมีการปูพื้นตามวิชาพื้นฐานที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ถ้ามองประเด็นนี้ ความยากง่ายอาจจะพอๆกันขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เรียนด้วยครับ

ทางมหาวิทยาลัยมี Benefit ส่วนไหนให้กับคนที่จะสอบ Certificate บ้างครับ เช่น มีค่าส่วนลดอะไรกับการสอบ Certificate ไหมครับ

ในปีแรก นักศึกษาทุกคนจะต้องลงวิชาเรียน Computer Network ซึ่งมีการปฏิบัติการทางด้านเครือข่าย โดยทางคณะจะลงทะเบียนให้กับนักศึกษาทุกคน เสมือนการอบรม CCNA โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และถ้านักศึกษาทำข้อสอบ CCNA ผ่านตามเกณฑ์ ก็จะได้ Certificate of Attendance ของ CCNA นอกจากนั้น สามารถได้ Voucher ลด 50 % ในการสอบ CCNA Global Certificate ครับ

ปกติเเล้ว จะเรียนกี่โมง วันไหนบ้างครับ

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ครับ วันหนึ่งเรียนประมาณ 2-3 คาบ คาบละ 3 ชม ครับ ( คาบ 1 9:00-12:00น. คาบ 2 12:30-15:30น. คาบ 3 15:30-18:00น.) แต่ขึ้นอยู่กับเราว่ามีเรียนวันไหนบ้าง และคาบไหนบ้างครับ โดยปกติ นักศึกษาใหม่จะเรียนทั้ง 2 วัน โดย MSNE-IS เรียนทั้ง 2 วัน วันละ 3 คาบ ส่วน MSIT จะเรียน วันเสาร์ 3 คาบ ส่วนวันอาทิตย์จะเรียน 2 คาบเลิก 15.30น. PhD เรียน วันละ 1-2 คาบครับ ในเทอมถัดๆไป จะเรียนน้อยลงเนื่องจากจะมีวิชาโครงงาน/Thesis ด้วย

หลักสูตรปริญญาโท ค่าเทอมเท่าไหร่ครับ

ในส่วนของปริญญาโทค่าเทอมจะรวมค่าใช้จ่ายหน่วยกิตและค่าธรมมเนียมการศึกษาต่างๆ โดยจะอยู่ที่ประมาณ 30.000-40,000 หมื่นบาทต่อเทอม ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของปริญญาโท ศึกษาได้จากเว็บนี้เลย http://www.msit.mut.ac.th/index.php/admission/allpaymenttuition

ค่าเล่าเรียนมีแบ่งชำระเป็นเดือนไหมครับผม

มีแบ่งชำระเป็นงวดๆ เเต่ระยะเวลาห่างแต่ละงวดต้องตกลงกับสำนักทะเบียนนะครับ

สมัครเรียนได้ช้าสุดเมื่อไรคะ

ระดับปริญญาโท/ เอกรอบปกติถึงปลายเดือนเมษายน 2561 ครับ

ปีการศึกษา 2561เปิดเรียนเร็วขึ้น!!!

เปิดเรียน 16 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า
(2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี (ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

เวลาเรียน

วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.30 

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ที่นี่ 

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร 02-988 3666 ต่อ 4111

Manufacturing Execution System (MES)
ERP (2)

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 23 October 2019