MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Manufacturing Execution System (MES)

a

กระทู้ที่แล้ว ผมได้ขยายภาพของ ERP มาให้เห็นในระดับ Enterprise System หรือ ระบบที่ใช้ทั่วทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ขอให้สังเกตหน่อยว่า มันมีตัว EC หรือ E – Commerce พ่วงเข้ามาด้วยนะครับ นั่นหมายความว่า องค์กรที่ใช้ ERP และมีโมดูล EC ติดตั้งอยู่ ก็สามารถทำธุรกิจแบบ EC ได้ตั้งแต่ปี 2005 …แต่ขอค้างเอาไว้ก่อน เราจะคุยเรื่องนี้กันในภายหลัง

ขอย้อนไปในช่วงประมาณปี 2000 ได้มีมาตรฐานออกมาตัวหนึ่ง (ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็น ISA95 – 2000) เพื่อทำการกำหนดระดับชั้นของสารสนเทศในอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นระดับ ๆ ดังรูป

 ระดับบนสุด คือ ระดับ 5 (Level 5: Distribution) จะเกี่ยวข้องกับ การวางแผนการขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการสินค้า …. ระดับนี้มันจะมองสารสนเทศที่อยู่ภายนอกกรอบของโรงงาน

ระดับ 4 (Level 4: Plant) จะเกี่ยวข้องกับ การประมวลคำสั่งซื้อ การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบัญชี ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับภายในกรอบของโรงงาน

ระดับ 3 (Level 3: Factory Floor) จะเกี่ยวข้องกับ การจัดการวัสดุ การจัดการบำรุงรักษา การกำหนดตารางการผลิต การจัดการคุณภาพ ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับภายในพื้นที่การผลิต

ระดับ 2 (Level 2: Work cell/Production line) การตรวจพินิจ/การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control, SPC) การเคลื่อนย้ายวัสดุ การจัดลำดับชิ้นส่วน ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับเซลล์/สายการผลิต (พื้นที่การผลิตหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยหลายสายการผลิต หลายเซลล์)

ระดับ 1 (Level 1: Machine) เครื่องจักร หุ่นยนต์ ตัวควบคุมที่แกรมได้ ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับเครื่องจักรแต่ละตัวในแต่ละเซลล์ ในแต่ละสายการผลิต

เพื่อให้ง่ายขึ้น จึงมีการแบ่งกลุ่มโปรแกรมออกมาเป็น 3 ตัวที่ใช้จัดการกับสารสนเทศตามที่กล่าวมา ซึ่งตัวแรกก็คือ ERP (ซึ่งน่าจะเป็น ERP ตัวที่รวมเอา Internal SCM เข้าไว้แล้ว) โดยโฟกัสไปในเรื่องการวางแผนว่า จะผลิตอะไร (ให้ลูกค้ารายใด)) ตัวที่สอง MES (Manufacturing Execution System) โดยโฟกัสในเรื่องการผลิตในเชิง จะผลิตสินค้าเมื่อใด ผลิตอย่างไร) และ Control ก็จะโฟกัสไปที่กระบวนการในเรื่องการควบคุมสายการผลิตในเชิง จะควบคุมอย่างไร 

เมื่อเราจับมาเขียนกลุ่มใหม่จะได้ดังรูปด้านล่าง

ตอนผมใช้โปรแกรม ERP ครั้งแรกนั้น ผมก็เห็นโปรแกรม MES กับ ERP มันเกิดขึ้นมาพร้อมกัน ผมก็ใช้ไปตามนั้น ผมเองไม่ได้สงสัยว่า MES มันแยกเป็นอิสระออกมาจาก ERP หรือไม่ อย่างไร ... แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ มันมาพร้อมกับการติดตั้ง ERP ให้กับองค์กรที่ผมทำงานอยู่ โดยทีมเทพ ทีมเซียนที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับ ... แต่พอมาเห็นหลายแห่งเขาพูดแยกกัน ก็เลยเข้าใจมากขึ้น

 ส่วนใน Control Layer นั้น ในโรงงานทั่วไปก็มีกระบวนการควบคุมอยู่แล้ว (ไม่ว่า Process Control หรือ Quality Control) ในการควบคุมเหล่านี้ ทีม IT ก็เขียนโปรแกรมให้สามารถส่งข้อมมูลย้อนกลับเข้าไปในฐานข้อมูลของ ERP (และ MES) ก็ทำให้เกิด Real time actual results เกิดขึ้นตามลูกศรทางด้านซ้ายมือขึ้นมา (มันก็คือ Shop Floor Data Collection ที่ผมกล่าวผ่านมาแล้วนั่นเอง)

Rate this blog entry:
Advanced Planning System (APS)
Master of Science Program in Information Technolog...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 20 March 2018