MSITBlog

1 minute reading time (192 words)

Manufacturing Execution System (MES)

a

กระทู้ที่แล้ว ผมได้ขยายภาพของ ERP มาให้เห็นในระดับ Enterprise System หรือ ระบบที่ใช้ทั่วทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ขอให้สังเกตหน่อยว่า มันมีตัว EC หรือ E – Commerce พ่วงเข้ามาด้วยนะครับ นั่นหมายความว่า องค์กรที่ใช้ ERP และมีโมดูล EC ติดตั้งอยู่ ก็สามารถทำธุรกิจแบบ EC ได้ตั้งแต่ปี 2005 …แต่ขอค้างเอาไว้ก่อน เราจะคุยเรื่องนี้กันในภายหลัง

ขอย้อนไปในช่วงประมาณปี 2000 ได้มีมาตรฐานออกมาตัวหนึ่ง (ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็น ISA95 – 2000) เพื่อทำการกำหนดระดับชั้นของสารสนเทศในอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นระดับ ๆ ดังรูป

 ระดับบนสุด คือ ระดับ 5 (Level 5: Distribution) จะเกี่ยวข้องกับ การวางแผนการขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการสินค้า …. ระดับนี้มันจะมองสารสนเทศที่อยู่ภายนอกกรอบของโรงงาน

ระดับ 4 (Level 4: Plant) จะเกี่ยวข้องกับ การประมวลคำสั่งซื้อ การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบัญชี ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับภายในกรอบของโรงงาน

ระดับ 3 (Level 3: Factory Floor) จะเกี่ยวข้องกับ การจัดการวัสดุ การจัดการบำรุงรักษา การกำหนดตารางการผลิต การจัดการคุณภาพ ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับภายในพื้นที่การผลิต

ระดับ 2 (Level 2: Work cell/Production line) การตรวจพินิจ/การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control, SPC) การเคลื่อนย้ายวัสดุ การจัดลำดับชิ้นส่วน ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับเซลล์/สายการผลิต (พื้นที่การผลิตหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยหลายสายการผลิต หลายเซลล์)

ระดับ 1 (Level 1: Machine) เครื่องจักร หุ่นยนต์ ตัวควบคุมที่แกรมได้ ระดับนี้จะมองสารสนเทศในระดับเครื่องจักรแต่ละตัวในแต่ละเซลล์ ในแต่ละสายการผลิต

เพื่อให้ง่ายขึ้น จึงมีการแบ่งกลุ่มโปรแกรมออกมาเป็น 3 ตัวที่ใช้จัดการกับสารสนเทศตามที่กล่าวมา ซึ่งตัวแรกก็คือ ERP (ซึ่งน่าจะเป็น ERP ตัวที่รวมเอา Internal SCM เข้าไว้แล้ว) โดยโฟกัสไปในเรื่องการวางแผนว่า จะผลิตอะไร (ให้ลูกค้ารายใด)) ตัวที่สอง MES (Manufacturing Execution System) โดยโฟกัสในเรื่องการผลิตในเชิง จะผลิตสินค้าเมื่อใด ผลิตอย่างไร) และ Control ก็จะโฟกัสไปที่กระบวนการในเรื่องการควบคุมสายการผลิตในเชิง จะควบคุมอย่างไร 

เมื่อเราจับมาเขียนกลุ่มใหม่จะได้ดังรูปด้านล่าง

ตอนผมใช้โปรแกรม ERP ครั้งแรกนั้น ผมก็เห็นโปรแกรม MES กับ ERP มันเกิดขึ้นมาพร้อมกัน ผมก็ใช้ไปตามนั้น ผมเองไม่ได้สงสัยว่า MES มันแยกเป็นอิสระออกมาจาก ERP หรือไม่ อย่างไร ... แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ มันมาพร้อมกับการติดตั้ง ERP ให้กับองค์กรที่ผมทำงานอยู่ โดยทีมเทพ ทีมเซียนที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับ ... แต่พอมาเห็นหลายแห่งเขาพูดแยกกัน ก็เลยเข้าใจมากขึ้น

 ส่วนใน Control Layer นั้น ในโรงงานทั่วไปก็มีกระบวนการควบคุมอยู่แล้ว (ไม่ว่า Process Control หรือ Quality Control) ในการควบคุมเหล่านี้ ทีม IT ก็เขียนโปรแกรมให้สามารถส่งข้อมมูลย้อนกลับเข้าไปในฐานข้อมูลของ ERP (และ MES) ก็ทำให้เกิด Real time actual results เกิดขึ้นตามลูกศรทางด้านซ้ายมือขึ้นมา (มันก็คือ Shop Floor Data Collection ที่ผมกล่าวผ่านมาแล้วนั่นเอง)

Advanced Planning System (APS)
Master of Science Program in Network Engineering a...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Wednesday, 20 February 2019