MSITBlog

1 minute reading time (255 words)

รายงานการศึกษาการทำงานของโปรแกรม iFlix

Source :  https://digitalmore.co/galaxy-gift-iflix-free-1-year/

โปรแกรม IFLIX

เป็นผู้ให้บริการ steaming แบบ Video On-Demand จากประเทศมาเลเซีย ให้บริการชม TV Series, Movie, Anime ซึ่งรองรับการใช้งานได้หลากหลาย Platform

Video on-demand

Source :  https://blogs.technet.microsoft.com/msuspartner/2016/12/22/application-development-partners-introduction-to-azure-media-services/

เป็นระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนตร์ หรือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ตามต้องการ โดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร (Telecommunications Networks) ผู้ใช้งานซึ่งอยู่หน้าเครื่องลูกข่าย (Video Client) สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อตามต้องการ และสามารถควบคุมข้อมูลวิดีโอนั้นๆ ได้โดยสามารถย้อนกลับ (Rewind) หรือกรอไปข้างหน้า (Forward) หรือหยุดชั่วคราวได้เปรียบเหมือนการดูวิดีทัศน์อยู่ที่บ้านนั่นเอง ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลเดียวกันกล่าวคือสามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือต่างกันก็ได้

 

การใช้งานวีดิทัศน์ตามคำขอ จะให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเลือกดูรายการที่ตนเองสนใจเวลาใดก็ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นและไม่ต้องรอตารางเวลา แต่จะต้องใช้ความเร็วของเครือข่ายสื่อสารให้มากตามไปด้วย เนื่องจากจะต้องมีการส่งสัญญาณวิดีโอ 1 Stream สำหรับผู้ใช้ 1 คน ระบบวีดิทัศน์ตามคำขอนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแง่ให้ความบันเทิงและให้ความรู้ ตามแต่เนื้อหาของวิดีทัศน์

ขั้นตอนการศึกษาการทำงาน

               เนื่องจากการโปรแกรม iFlix มีหลากหลาย platform จึงได้เลือกศึกษาการทำงานบนเว็บไซต์โดยขั้นตอนการศึกษาดังนี้

1. เปิด Browser พิมพ์เข้าไปที่ www.iflix.com ได้มีการ redirect URL ไปที่ https://piay.iflix.com แล้วทำการ Login เพื่อเข้าใช้งาน ตามภาพ

Source :  https://www.iflix.com

2. เปิดโปรแกรม Wireshark ควบคู่เพื่อจับการทำงานของ Traffic โดยรายละเอียดดังนี้

    2.1 เมื่อเราทำการเข้าเว็บไซต์ จะมีการเรียก Protocol ที่ใช้ TCP = 443, TLS 1.2 มีการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ ด้วยการกระบวนการ 3 way handshake

          - Client ส่ง SYN ไปยัง server ปลายทาง

          - Server ตอบกลับมา SYN, ACK

         - Client ตอบ ACK กลับ 

          ถือได้ว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ดังภาพข้างล่าง

    2.2  Client ได้มีการส่ง Hello พร้อมทั้งแจ้ง Cipher suite ว่ารองรับอะไรบ้าง และ Server ก็จะเลือก Cipher suite 1 อันที่จะใช้ แล้วทำการส่ง Hello ตอบกลับไปหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเช็ค Certificate status, และการแลกเปลี่ยน Key exchange ของทั้ง Client และ Server ดังภาพข้างล่าง

   2.3  เมื่อกระบวนการ TLS 1.2 เสร็จเรียบร้อยก็จะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยใช้ Protocol TCP 443 หรือ HTTPS นั้นเอง ดังภาพข้างล่าง

3.  เมื่อเราทำการเปิดวีดีโอในเวปไซร์ Server จะมีการส่งข้อมูลผ่าน Protocol TCP 443 มาแบบต่อเนื่อง ดังภาพข้างล่าง

4.  มีการสังเกตบางช่วงจะมีการส่งข้อมูลที่ซ้ำกันมา หรือเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็น Protocol TCP ก็จะตัดการเชื่อมต่อออกไป

5.  เมื่อหยุดการดูวีดิโอ Client และ Server จะทำการ Keep-Alive ไว้เสมือนการเปิด Connection ค้างไว้เพื่อลดการเริ่มต้นเชื่อมต่อใหม่ หรือเป็นการเก็บ Connection นั้นๆไว้จนกว่าจะ Time out ของ Session นั้นๆ

6.  เมื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อกระบวนการ TCP ก็จะทำการ 4 way handshake

     - Client ส่ง FIN 

     - Server ส่ง ACK, FIN 

     - Client ส่ง ACK

 

จัดทำโดย

นาย อัศวิน คุ้มเรือง ภาควิชา MSNE รหัสนักศึกษา 6117660001

นาย ชิษณุพงศ์ ทนินทร ภาควิชา MSNE รหัสนักศึกษา 6117660004

 

อ้างอิง

https://www.iflix.com/

http://microsoft.stack.network/

https://dict.longdo.com/search/video%20on%20demand%20(VOD)

 

 

Modbus TCP communication
การศึกษาการทำงานของ Application ด้วย Wireshark ของ...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 07 April 2020