MSITBlog

1 minute reading time (259 words)

Hard Skills กับ Soft Skills

สักสองสามเดือนมานี้ มีหนังสือประเภทพ็อกเก็ตบุคเกี่ยวกับ Robot และ AI ออกมาให้อ่านกันหลายเล่ม แต่ละเล่มก็มีมุมมองแตกต่างกันออกไป

บางเล่มก็บอกว่า งานที่ทำเป็นประจำ (Routine) จะมีการนำ Robot มาใช้มากขึ้น และงานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้านที่ต้องการความเชียวชาญสูง ก็จะมีการทำ AI เข้ามาใช้งาน ดังนั้น ผู้คนก็จะว่างงาน

แต่บางเล่มก็บอกว่า มนุษย์นั้นย่อมมีการปรับตัวก็ย่อมพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพใหม่ ๆ ได้ นอกจากนั้นงาน ๆ หนึ่งที่นำพวก Robot หรือ AI เข้ามาใช้งาน ก็อาจสร้างงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมาได้

มีเล่มหนึ่งเขียนเอาไว้น่าสนใจ เขาบอกว่า Robot (หรือ AI) นั้น สามารถนำมาทดแทน Hard Skills ได้ง่าย ส่วน Soft Skills (เช่น เรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์) นั้น มันอาจจะยากอยู่สักหน่อย นอกจากนั้นเขาก็ยกข้อมูลการสำรวจจากบริษัทต่าง ๆ ในต่างประเทศขึ้นมาและบอกว่า องค์กรเหล่านั้นต้องการพนักงานที่มี Soft Skills ทัดเทียมกับ Hard Skills หรือ มากกว่าด้วยซ้ำไป

ตัวผมเองก็ได้ดูผลจากแบบสำรวจที่ทางสถานศึกษาส่งออกไปยังองค์กรที่มีนักศึกษาที่เรียนจบออกไปทำงานอยู่ มี Comment มากกว่าครึ่งที่ต้องการให้พัฒนาทางด้าน Soft Skills ให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น

Hard Skills นั้น มันจะเป็นทักษะในเรื่องของวิชาชีพที่พวกเราเรียนมาในสถานศึกษา ถ้ายกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ผมจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิคส์) มา ผมย่อมมีความสามารถในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ดังนั้น เมื่อผมไปทำงานในตำแหน่งวิศวกรที่ต้องใช้ความสามารถด้านนี้ ผมก็ย่อมทำงานได้ มันเหมือนกับความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นความสามารถที่ทำให้ผมเข้าไปทำงานได้ ซึ่งดู ๆ ไปแล้ว มันจะออกไปทาง ความรู้ หรือ IQ เป็นหลัก

ทีนี้พอเข้าไปทำงานแล้ว มันก็ต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นในสังคมขององค์กรนั้น ๆ คราวนี้ มันต้องการความสามารถทางด้านสังคม เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การควบคุมอารมณ์ การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น เรื่องพวกนี้เราถือเป็น Soft Skills ซึ่งดู ๆ แล้วมันจะออกไปทาง EQ เป็นหลัก

มีการกล่าวกันว่า Hard Skills ทำให้เราเข้าทำงานได้ แต่ Soft Skills จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตัวอย่าง ๆ ง่าย ๆ ก็คือ เก่งอย่างเดียว แต่เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ พูดจาไม่รู้เรื่อง ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ใครเขาจะอยากทำงานด้วย

ในทางกลับกับ อาจจะไม่ต้องเก่งมาก แต่มีบุคลิกดี มีความเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานเป็นทีมเป็น สื่อสารได้ดี ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ผมว่า เพื่อนร่วมงานก็พร้อมต้อนรับ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ให้การสนับสนุน ความเจริญก้าวหน้ามันก็ตามมา

เวลาอธิบายเรื่องนี้ให้นักศึกษาทราบ บางทีก็อธิบายให้เห็นความแตกต่างยากอยู่เหมือนกัน ผมก็ชอบยกตัวอย่างเทียบเคียงเอาว่า เรื่องอะไรก็ตามที่คุณเรียนแล้วทำได้เลย มันมักจะออกไปในทาง Hard Skills เช่น เรียนเรื่องบวกลบเลข พอเรียนแล้ว เข้าใจแล้ว มันทำได้ทันที แต่เรื่องบางเรื่อง เช่น การนำเสนองาน การสื่อสารอะไร แบบนี้ พอสอนหลักการเสร็จ มันก็ทำได้อยู่เหมือนกัน แต่มันยังทำได้ไม่ดี ต้องใช้เวลาฝึกฝนไปสักพัก (คำว่าสักพักนี้ อาจจะเป็นปีก็ได้) ผลมันถึงออกมาดี ถ้าเรื่องใดที่เป็นแบบนี้ มันมักจะเป็น Soft Skills  

บางคนก็ยังไม่เข้าใจ ก็ต้องให้ลองทำดู เช่น เวลาผม (ในฐานะผู้สอน) เล่าเรื่องบางเรื่องให้พวกเขาฟัง (ในฐานะผู้เรียน) พวกเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ๆ เพราะเห็นอยู่บ่อย ๆ ผมก็บอกเขาว่า โดยทั่วไปแล้วเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ก็เป็นดังนี้ แล้วผมก็อธิบายให้นักศึกษาฟังไปทีละข้อ ๆ 

หลังจากที่ทุกคนเข้าใจหลักการแล้ว ผมก็ขอสลับบทบาทกัน โดยให้เขามาเล่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นประสบการณ์ดี ๆ ของเขาให้เพื่อน ๆ ในห้องฟัง (เหมือนกับเป็นผู้สอน) แล้วผมก็ลงไปนั่งฟังกับเพื่อน ๆ ของเขา (เหมือนกับเป็นผู้เรียน)

พอทำไปได้สัก 2- 3 คน ก็ลองถามเขาว่า มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง คิดว่าตัวเองทำได้ดีไหม คำตอบก็คือ มันตื่นเต้นเพราะมองลงมาแล้วมีเพื่อน ๆ นั่งจ้องมองอยู่ทำให้ ลืมเนื้อหาบางตอนไปบ้าง พูดไม่ออกบ้าง น่าจะใช้คำพูดที่ดีกว่านี้บ้าง ครั้นถามเพื่อน ๆ ผู้นั่งฟังอยู่ก็บอกว่า ฟังแล้วสับสนบ้าง พูดไม่เป็นธรรมชาติบ้าง ลักษณะท่าทางเหมือนหุ่นยนต์บ้าง ก็สนุกสนานเฮฮากันดีครับ ในที่สุดแล้ว ทุกคนก็เข้าใจถึงความหมายของ Soft Skills

ก็ขอเน้นอีกครั้งว่า Hard Skills มันทำให้พวกเราทำงานได้ แต่ Soft Skills มันทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ว่าง ๆ ก็ลองเอาเรื่อง Competency ที่เราคุยกันผ่านมาแล้ว ลองมาแยกดูครับว่า ตัวใดเป็น Hard และ ตัวใดเป็น Soft ผมว่า พวกเราน่าจะมองเห็นถึงความสำคัญของมันนะครับว่า มันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างไร

 

การถอดแบบ (Clone) คนที่ทำงานดี
กลุ่มสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 16 October 2018