MSITBlog

1 minute reading time (293 words)

ระบบ GPS Tracking Cloud System

ระบบ GPS Tracking ระบบคลาวด์

 

                         Source: http://hederatech.com/wp-content/uploads/2017/09/Cloud.jpg

TCS / ARP

คุณสมบติ

1. สามารถทำงานผ่านบนระบบคลาวด์ได้โดยตัวคลาวด์จะทำหน้าที่เป็นแน่นหนา VPN Server Gateway

2. มีการเข้ารหัสเป็น LT2TP + IPSec

3. บันทึกการค้นหาอุปกรณ์และบันทึกตำแหน่งการค้นหาอุปกรณ์ด้วยการติดตามด้วย GPS การติดตามระยะไกลโดยอุปกรณ์ผ่านทางคลาวด์และตัวซอฟต์แวร์การติดตามระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ได้

4. มีอุปกรณ์ที่รองรับการสั่งซื้อเพิ่มที่อยู่ต่างประเทศกันได้รับการสนับสนุน Device ได้รับสูงสุดถึง 4096 Device

5. มี Dashboard Time Line ระยะเวลาในการใช้งานและปริมาณการใช้งานข้อมูลจราจรของอุปกรณ์พกพา

 

                                        Source: http://hire-xamarin-developer.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/devices4.png 

ขั้นตอนการใช้งาน

เริ่มต้นจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์อยู่ 2 ตัวที่จำเป็นต้องติดตั้ง

1. ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ติดตามเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่อง PC ที่เราต้องการให้เป็นเซิร์ฟเวอร์

2.Software Tracking Cloud Client System สำหรับเครื่อง PC หรืออุปกรณ์มือถือที่ต้องการ

3. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Cloud 

4. ทำชื่อโปรไฟล์และสร้างกลุ่มอุปกรณ์ความสัมพันธ์ของเมนูใส่ชื่ออุปกรณ์และที่อยู่ MAC ของตัวอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์และคลาวด์

 

                                  Source (left): http://hire-xamarin-developer.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/devices4.png และ 
                                Source (right): https://d2h0cx97tjks2p.cloudfront.net/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Cloud-computing-features.jpg

หลักการทำงานของบำนาญ TCS / ARP

       Source:https://www.researchgate.net/profile/Pontus_Skoeldstroem2/publication/252786424/figure/fig1/AS:670023341314067@1536757421943/Ethernet-II-frame-header.png

การทำงานติดต่อสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทางจะใช้โปรโตคอล TCS/ARP โดยจะมีการระบุอ้างอิงถึงหมายเลข IP address และ MAC Address ของตัวอุปกรณ์นั้นๆ เมื่ออุปกรณ์นั้นมีการเปิดการใช้งานหรือมีการเชื่อมต่อ Internet เมื่อไร ตัวอุปกรณ์จะเริ่มทำการส่ง Data Packet ผ่านทาง Tunnel VPN ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยที่ตัว Software เป็นคนสร้างทันที และเริ่มส่ง Data Packet ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้



Diagram แบบที่ 1 การรับส่ง Data Packet ภายนอก Inter


 Source: internet 

1.ส่ง Data Packet กลับมาทาง VPN Server Gateway กลับมายังฝั่งเครื่อง Server ปลายทางที่ลง Software Tracking Cloud Server System หรือส่งขึ้นมายังฝั่ง Cloud ให้ Alert แจ้งเตือนหรือส่ง Message แจ้งบอกถึงพิกัด MAP Location ที่อยู่ปัจจุบันของอุปกรณ์ Device นั้นๆว่าอยู่ที่ไหน

 

 

Diagram แบบที่ 2 การรับส่ง Data Packet ภายใน Local


Source: internet

2.ส่ง Data Packet กลับมาทาง Device ที่ได้สร้าง Relation Device Group ให้ Alert แจ้งเตือนหรือส่ง Message แจ้งบอกถึงพิกัด MAP Location ที่อยู่ปัจจุบันของอุปกรณ์ Device นั้นๆว่าอยู่ที่ไหน




การส่ง Data Packet ในแต่ละครั้งตัว Software เมื่อเริ่มทำงานจะเก็บข้อมูลของ Device เครื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่ ชื่อรุ่น , Serial , OMEI , IP Address , MAC Address ,  User and Password , เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลทุกๆอย่างที่อยู่อุปกรณ์ Device เครื่องนั้นๆ และทำการเข้ารหัส Encrytion AES 256 bit โดยอัตโนมัติและทั้งหมดจะถูกห่อหุ้มด้วย โปรโตคอล TCS/ARP และ User จะเป็นคนกำหนดว่าจะให้ส่งไปเก็บอยู่ที่ Device ปลายทางที่ไหน โดย User สามารถกำหนดเเละเลือกเองได้หรือตั้งเวลาเองก็ได้ Schedule โดยการส่ง Data Packet จะส่งผ่าน VPN Gateway เข้ารหัสแบบ L2TP + IPSec

เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกชั้นหนึ่งด้วย

 

โปรโตคอล TCS/ARP ตัวโปรโตคอลนี้จะทำงานติดต่อสื่อสารพูดคุยกับอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งลง Software เอาไว้แล้วเท่านั้นจะไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับอุปกรณ์ Device ที่อยู่นอกกลุ่มหรือไม่อยู่ในกลุ่มได้

แต่เราก็สามารถสั่งให้อุปกรณ์ที่อยู่ต่างคนละกลุ่มเข้ามา Join Group ได้โดยผ่าน โปรโตคอล TCS/ARP

 

 

                                                                                     Source: internet 

หรือจะเป็นการ Join แบบ Group to Group ก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกัน

 

Diagram OSI Layer

                                             Source: https://networkdirection.net/wp-content/uploads/Theory/OSI_5.png

ภาพจำลองเปรียบเทียบการส่ง Data packet

                               Source:ttps://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/79486a663f7bc3f489b25b99bd90bde3bdaadb6b/3-Figure3-1.png

โปรโตคอล TCS/ARP เป็นโปรโตคอลที่ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดจากโปรโตคอล QUIC ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่พัฒนามาจาก Google 

 

จุดประสงค์ของการสร้างใช้งานโปรโตคอล TCS/ARP

มีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ด้านฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยเป็นหลักเพราะปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสังหารใครก็ตาม วันอย่างที่เราได้เห็นตามสื่อต่าง ๆ บางคนโชคดีที่ได้รับทรัพย์สินคืน แต่บางคนโชคร้ายทำลายทรัพย์สินไปตลอดกาลก็มีและยิ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างมาก Noteb ook, Smartphone, แทบเล็ตรวมไปถึงข้อมูลที่มีมูลค่าทีประเมินได้อีกต่อไปการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามทรัพย์สินที่มีค่ากลับมาได้

 

(ผู้จัดทำนายแบ๊งค์สันติวสุธารหัสนักศึกษา 6217810011 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลในการจัดทำรายงาน

https://www.blognone.com/node/67730

https://icesuntisuk.blogspot.com/2017/03/quic.html

https://en.wikipedia.org/wiki/QUIC

https://www.chromium.org/quic

การออกแบบโปรโตคอลระบบบริหารจัดการการตั้งค่าเครือข่...
ศึกษาการทำงานของเว็บไซต์ Shoope

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020