MSITBlog

1 minute reading time (112 words)

Global Connect

a

บล็อกที่แล้ว ผมพูดเรื่องการเชื่อมต่อ หรือ Connect อันหมายถึง การเชื่อมต่อโดยอาศัยอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ ดังนั้นสารสนเทศต่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะวิ่งผ่านสื่อนี้ เช่น คำสั่งซื้อจากลูกค้าก็จะวิ่งผ่านสื่อ (อินเตอร์เน็ต) มาที่โรงงานผมในฐานะโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ผลิตสินค้าให้เขา โรงงานผมก็ต้องส่งคำสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังซัพพลายเออร์ของผมโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน

ถ้าเราขยายสื่อออกไปข้ามประเทศ ขยายออกไปทั่วโลก คราวนี้มันจะกลายเป็น Global Connect หรือ การเชื่อมต่อกันทั่วโลก นั่นก็หมายความว่า ลูกค้าอยู่ที่ใดก็ได้ในโลกนี้ขอให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถส่งคำสั่งซื้อมาให้ผมได้ ซัพพลายเออร์อยู่ที่ไหนในโลกนี้ ผมก็สามารถส่งคำสั่งซื้อไปซื้อวัตถุดิบจากเขาได้ ถึงตรงนี้การจัดการโซ่อุปทานแบบดั้งเดิม (Traditional Supply Chain, SCM) ก็ได้เริ่มเปลี่ยนรูปเป็น e-SCM … ข้อมูลจากหลายแหล่งเขาบอกว่า มันเริ่มเปลี่ยนแถว ๆ ปี 2000 เป็นต้นมา (หรือ ยุคธุรกิจด็อตคอมนั่นเอง)

ที่เล่ามานั้น มันเป็นการดำเนินธุรกิจระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกัน เมื่อตัวกระบวนการทางธุรกิจมันไหลได้ไม่ติดขัดแล้ว องค์กรจะทำมาค้าขายกับลูกค้า (Business to Consumer, B2C) ตรง ๆ ก็ทำได้ โดยสร้างช่องทางเพื่อให้ลูกค้าของเขาสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ ซึ่งมันก็คือเว็บไซต์นั่นเอง  

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเขา เขาก็เปิดคำสั่งซื้อสินค้าที่เขาต้องส่งให้ลูกค้าของเขามาที่โรงงานผม เพื่อให้ผมผลิตให้ เมื่อผมทำโน่นนี่นั่นแล้ว ผมก็ส่งคำสั่งซื้อวัตถุดิบไปให้ซัพพลายเออร์ของผม เห็นไหมครับ หลังจากรับข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เข้ามาแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ มันก็ไหลไปตามวงรอบปกติ (ที่ผมเรียกว่า eSCM) นี่แหละครับ

เรื่อง eSCM นี้ผมเริ่มรับรู้ถึงกระบวนการและเริ่มใช้งานมานานแล้ว น่าจะตั้งแต่ปีแถว ๆ 2005 – 06 โน่น เรื่องที่เราน่าจะพิจารณาก็คือ ระบบ IT ของเราปัจจุบันนี้มัน Lack กว่าที่มันควรจะเป็นมากไหม เราน่าจะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ด้านใดบ้าง เพื่อให้มันรองรับยุค 4.0 ได้ (ขอวงเล็บเอาไว้ด้วยนะครับ ... ถ้าจำเป็นและต้องการ) ... อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องเหล่านี้ มันก็ย่อมพิจารณาในภาพรวม คือ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนการดำเนินธุรกิจ การจัดการองค์กร โครงสร้างองค์กร เทคโนโลยีที่นำมาใช้สนับสนุน และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ...  

Value Chain Model (1)
Connect

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 16 October 2018