MSITBlog

2 minutes reading time (439 words)

การศึกษาการทำงานของโปรแกรม DISCORD

discord

 

Discord เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 จากสองผู้ให้กำเนิดอย่าง Jason Citron ในตำแหน่ง CEO และ Stanislav Vishnevskiy ในตำแหน่ง CTO

Discord คืออะไร

Discord คือโปรแกรมแชทชนิดหนึ่งที่เรียกว่า VoIP หรือ Voice over IP คือการสื่อสารผ่านเสียงโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยมาทั้งในรูปแบบโปรแกรม, แอปพลิเคชั่น และบนเว็บเบราเซอร์ และที่สำคัญโปรแกรมนี้มาในแบบฟรีแวร์อีก ซึ่งจะสามารถสร้างห้องแชทหรือช่องทางการแชทแบบฟรี ไม่ต้องเสียค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ 

Discord คือแพล็ตฟอร์มการให้บริการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเกมเมอร์ที่สามารถทำได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแชทผ่านข้อความ พูดคุยกันด้วยเสียง หรือ ส่งไฟล์อัพโหลดถึงกัน ซึ่งสิ่งนี้คือจุดตายที่ทำให้ Discord สามารถเอาชนะเจ้าตลาดเดิมอย่าง Teamspeak หรือ Mumble ลงได้ และมีฟีเจอร์คุยกันผ่านวิดีโอแชท และ การแชร์หน้าจออีกด้วย

 

 

 

หน้าจอการใช้งานเบื้องต้น

1. เมื่อเข้าโปรแกรม ให้ Register โดยใช้ E-mail ในการลงทะเบียน

2. การเข้าใช้งานโปรแกรม เราสามารถสร้าง Server (Group คล้าย Line) และส่ง Link ให้เพื่อนเข้าร่วม Join Group ได้ การค้นหาเพื่อน ได้โดยค้นหาจาก User ที่ใช้งาน

 

 

ฟีเจอร์หลัก แชทข้อความ/โทรด้วยเสียง/วีดีโอคลอ/แชร์หน้าจอ/ส่งไฟล์(ทั้งกลุ่มและส่วนตัว)

 

 

1.เมื่อเปิดโปรแกรม

1.1 Start Discord With Wireshark

 

1.2 Clip Discord With Wireshark On Open Program

 

1.3.อธิบายผลที่ได้จากการดักจับการทำงานด้วย Wireshark

     เมื่อเปิดโปรแกรม จะมีการเชื่อมต่อระหว่าง Server & Client ที่ Port 443 & 50675 โดยใช้โปรโตคลอในการรับเชื่อมต่อคือ TCP (Transport Control Protocol)  และ TLS (Transport Layer Security)

     TCP จะทำหน้าที่ในการแยกเป็น Package ส่งออกไป ส่วน TCP ปลายทาง ก็จะทำการรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป โดยระหว่างการรับส่งข้อมูลนั้นก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลด้วย ถ้าเกิดผิดพลาด TCP ปลายทางก็จะขอไปยัง TCP ต้นทางให้ส่งข้อมูลมาใหม่

     TLS คือ เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์หรือ Application ที่ใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลของท่านปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์

 

 

2.เมื่อส่งข้อความ

2.1 Send Message With Wireshark

 

2.2 Clip Discord With Wireshark On Send Message

 

2.3 อธิบายผลที่ได้จากการดักจับการทำงานด้วย Wireshark

Client & Sever รับส่งข้อมูลการสื่อสาร ผ่าน Port 443 & 52574 ซึ่ง 443 คือ Port ของ Sererซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลถึง Client ปลายทาง โปรโตคลอที่ใช้ในการส่งข้อมูลคือ TCP และ TLS จะเข้ารหัสข้อความที่ถูกส่งในรูปแบบดังภาพ

 

3.เมื่อโทรด้วยเสียง

 

3.1 Call

 

 

3.2 Clip Discord With Wireshark On Calling

 

 

3.3 ผลที่ได้จากการดักจับการทำงานด้วย Wireshark

Client & Client รับส่งข้อมูลการสื่อสาร ผ่าน Port 56621 & 5140 ซึ่ง หมายความว่า Client ต้นทาง รับส่งข้อมูลถึง Client ปลายทาง โดยตรง โปรโตคลอที่ใช้ในการส่งข้อมูลคือ TCP/TLS และ UDP

UDP (User Datagram Protocol) เป็นการส่งข้อมูลที่ไม่มีการยืนยันการรับส่งข้อมูล คือผู้ส่งไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลได้ถึงผู้รับแล้วหรือไม่ เราจะต้องเขียนการตรวจสอบข้อมูลเอาเอง เช่น ถ้าผมส่งข้อมูลไป ถ้าฝั่งที่รับข้อมูลได้รับข้อมูลแล้ว ก็ให้ตอบกลับมาให้ผม ผมก็ทราบแล้วว่าข้อมูลไปถึง แต่ถ้าไม่มีการตอบกลับภายในระยะเวลาที่ผมกำหนด ก็ให้แจ้งว่าผู้รับไม่ได้รับข้อความ เป็นการส่งที่เน้นความเร็ว แต่ไม่เน้นว่าส่งครบหรือไม่ จึงทำให้ข้อมูลขาดหายไปบางส่วนมักใช้ในงานที่ต้องการเน้นความเร็ว เช่น การโทร วีดีคลอ เป็นต้น

 

4.วีดีโอคอล

4.1 Video Call

 

 

4.2 Clip Discord With Wireshark On Video Calling

 

 

4.3 ผลที่ได้จากการดักจับด้วย Wireshark

 

Client & Client เชื่อมต่อวีดีคลอ ผ่าน Port 56621 & 5140 ซึ่ง หมายความว่า Client ต้นทาง รับส่งข้อมูลถึง Client ปลายทาง โดยตรง เช่นเดียวกับการโทร โปรโตคลอที่ใช้ในการส่งข้อมูลคือ TCP / TLS และ UDP

5.การแชร์หน้าจอ

5.1 Share Windows 

 

5.2 Clip Discord With Wireshark On Sharing

 

5.3 ผลที่ได้จากการดักจับด้วย Wireshark

     Client & Client เชื่อมต่อการแชร์หน้าจอ ผ่าน Port 56621 & 5140 ซึ่ง หมายความว่า Client ต้นทาง รับส่งข้อมูลถึง Client ปลายทาง โดยตรง เช่น เดียวกับการโทรและวีดีโอคลอ โปรโตคลอที่ใช้ในการส่งข้อมูลคือ TCP / TLS / UDP และ RTCP

     RTCP [Real-time Transport Protocal] เป็นโปรโตคอลย่อยของ RTP. ใช้สำหรับควบคุมแบนด์วิธในการส่งข้อมูล เป็นโปรโตคอลที่ส่งข้อมูลแบบ UDP จึงส่งข้อมูลได้เร็ว แต่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 

6. การส่งไฟล์

 

6.1 Send File

 

  

6.2 Clip Discord With Wireshark On Sending File

 

6.3 ผลที่ได้จากการดักจับการทำงานด้วย Wireshark

Client & Sever รับส่งข้อมูลการสื่อสาร ผ่าน Port 443 & 52574 ซึ่ง 443 คือ Port ของ Sererซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลถึง Client ปลายทาง โปรโตคลอที่ใช้ในการส่งข้อมูลคือ TCP และ TLS สังเกตจาก Length จะมีขนาดใหญ่กว่าการรับส่งข้อความทั่วไป

ส่วนขนาดของไฟล์ ที่อัพโหลด ดูได้จากค่า sequence

ip ของ discord ที่ใช้ในการ ติดต่อกับตัวโปรแกรม คือ คือ ip 104.16.59.5 กับ 104.16.58.5

104.16.11.231/104.16.9.231/104.16.13.231/104.16.10.231/104.16.12.231 5 ip นี้ จะเกี่ยวกับไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์

104.16.59.5 เป็น IP ส่วนที่ใช้ในการ เก็บข้อมูลไฟล์ต่างๆ ที่อัพโหลด

ตัวอย่างเช่น เราส่งไฟล์รูปภาพ ตัวโปรแกรมจะอัพโหลดไฟล์ไปที่ 104.16.12.231 โดยส่งเป็น protocal TCP แบ่งไฟล์ เป็น Packet ย่อยๆ packet ละเท่าๆ กัน

 

จัดทำโดย

6117680003 นายอนันต์พล ชื่นชม

6117690002 นางสาววิไลพร พิทักษ์วงษ์

6117690004 นายณัฐดนัย มากมูล

Tinder - Match.Chat. Date.
Cisco AnyConnect VPN

Related Posts

 

Comments 1

อนันต์พล on Thursday, 18 October 2018 09:44

จัดทำโดย
6117680003 นาย อนันต์พล ชื่นชม
6117690002 นางสาว พรวิไล พิทักษ์วงษ์
6117690004 นาย ณัฐดนัย มากมูล

จัดทำโดย 6117680003 นาย อนันต์พล ชื่นชม 6117690002 นางสาว พรวิไล พิทักษ์วงษ์ 6117690004 นาย ณัฐดนัย มากมูล
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020