MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Featured

Master of Science Program in Information Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT)  ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีบัณฑิตจบไปทั้งสิ้น 615 คน จาก นักศึกษา 846 คน หลักสูตรยังคงมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัว...
Continue reading
Rate this blog entry:
770 Hits
0 Comments
Featured

อาจารย์เเละนักศึกษาได้รับการตอบรับเเละนำเสนอผลงานวิจัยที่ NCIT

8

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาเเละอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับการตอบรับเเละนำเสนอผลงานวิจ้ยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT) ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ที่ มหาวิทยาลัยมหืดล ในปีนี้มีงานวิจัยท่ได้รับการตอบรับทั้งหมด 66 ผลงานจาก 103 ผลงานที่ส่งมา หรือคิด acceptance rate เป็น 64% ในจำนวนนี้มี 4 งานวิจัยที่มาจากคณะ IT มหานคร โดย 1 ในนั้นเป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโท (MSIT) ที่ถูกคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ใน Journal of Information Science and Technology (JIST) อีกด้วย(1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้านโดยใช้ ESP8266 (***งานวิจัยที่ถูกคัดเลือกเพือตีพิมพ์ใน JIST)

ไพโรจน์ เหลืองวงศกร, อ.โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท, อ.สุเทพ วิเชียรดิลกกุล, อ.ไชยณัฐ จามรมาน

(2) วิธีการเเบบผสมผสานระหว่างรูปเเบบโดยลำดับเเละฟัซซี่เซตในการวิจัยวินิจฉัยโรค

อ.พัชวรัทย์ พิพัฒน์ธนอุดมดี, ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์, อ.อุไรพร เจตนชัย

(3) ระบบรดนำอัจฉริยะควบคุมผ่านราสเบอรี่พาย

Continue reading
Rate this blog entry:
4979 Hits
0 Comments
Featured

รางวัลที่ 1 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/2017

bootcamp_20171010-064841_1

นายวทัญญู ยอดทอง (เพชร) เเละ นาย ชาญวิทย์ ม่วงปั่น (เอลฟ์) นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับรางวัลที่ 1 ในงานบูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/2017 “Financial Cybersecurity Boot Camp#1/2017” ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

Rate this blog entry:
7098 Hits
0 Comments
Featured

สัมมนาเชิงวิชาการ Blockchain

21743186_342229302901577_3745952469773498460_n

บรรยากาศงานสัมมนา Block Chain ขอบคุณ ดร. นัทาเเละทีมงาน IIM ค่ะ

Rate this blog entry:
5848 Hits
0 Comments