MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Production Dashboard

 

Production Dashboard

 ความเป็นมาและเหตุผล 

ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถดูรายงานผลผลิตในภาพรวมและเหตุการณ์ที่ผิดปกติในรูปแบบ Real Time ของกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ต้นทุนที่สูง - ต่ำกว่ามาตรฐาน  ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจักรในรูปแบบ Real Time ในกรณีหยุดการผลิตสินค้า เช่น หยุดเพื่อรอซ่อม  หยุดเพื่อรอวัตถุดิบ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 รูปที่ 1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

Continue reading
  0 Hits
  0 Comments
Tags:
0 Hits
0 Comments

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

 

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เนื่องจากการโดยสารแท๊กซี่ อาจทำให้บางครั้งผู้โดยสารลืมทรัพย์สินมีค่าไว้บนรถ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบเสียหายอย่างมาก เช่น ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติลืมพาสปอร์ตไว้บนรถแท๊กซี่จนทำให้ตกเที่ยวบิน ไม่สามารถบินกลับประเทศได้ เพราะบางครั้งแท๊กซี่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วอาจมีผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการต่อ แล้วแอบเก็บทรัพย์สินมีค่าของผู้โดยสารที่ลืมไว้กลับไป ทำให้ไม่สามารถตามหาได้

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

Continue reading
  183 Hits
  0 Comments
183 Hits
0 Comments

EGAT Water

EGAT Waterปัญหาและแรงจูงใจ         ในปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน ทางเขื่อนวชิราลงกรณได้มีการเปิดบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากจนอาจเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อน พร้อมกับมีการระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง 3 เครื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำที่ระบายต่อวันประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมาณมาก จึงต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยจนถึงแม่น้ำแม่กลอง โดยจะมีสถานีโทรมาตรในลำน้ำแควน้อยแต่เนื่องจากการส่งข้อมูลและการวัดระดับน้ำในลำน้ำอาจไม่ทันท่วงทีจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข           ดังนั้นจึงทำให้มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาก็คือทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถวัดระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยและทำการส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูล พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อปริมาณระดับน้ำสูงถึงค่าที่กำหนดคุณสมบัติการทำงานของระบบ1.  สามารถตรวจวัดระดับน้ำในแต่ละจุดของสถานีโทรมาตรได้2.  สามารถส่งข้อมูลผ่าน Micro-Controller (Arduino) ที่ทำการติดตั้ง Shield ของ NB-IOT จาก AIS3.  สามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนเข้ากับ Smartphone ที่สามารถรองรับ Line Application4.  ส่งข้อมูลระดับน้ำเข้าฐานข้อมูลภายใน กฟผ. เพื่อเป็นการติดตามสถานะการณ์น้ำได้

 

ข้อจำกัดการทำงานของระบบ1. ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำต้องอยู่ใน กลุ่ม Line ชื่อ Stakeholder-VRK2.  สถานีโทรมาตรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าไปตรวจสอบได้ยาก

 

ภาพรวมการทำงานของแอพพลิเคชั่น1. Micro Controller - Arduino + NB-IOT Shield สำหรับติดต่อรับข้อมูลจาก Ultrasonic และส่งข้อมูลที่ได้ไปยังระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. - Ultrasonic Sensor เป็นอุปกรณ์ที่จะทำการตรวจจับระดับน้ำในลำน้ำ2. Smartphone - ต้องมีโปรแกรม Line Application ในการแจ้งเตือนและอยู่ในกลุ่ม Stakeholder-VRK

 

 

Protocol ที่ใช้ในระบบ1. Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูล กฟผ. TCP Protocol  ใช้การส่งข้อมูลระหว่าง Micro Controller กับ ระบบฐานข้อมูลของ กฟผ. เนื่องจากต้องการ Reliable ในการส่งข้อมูล เพราะ จำเป็นต้องการนำข้อมูลไปคาดการณ์และคำนวณระดับน้ำในลำน้ำ เนื่องจากต้องนำมาปรับการปล่อยน้ำจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway)2. Micro Controller กับ Line Application TCP Protocol ใช้ในการส่งการแจ้งเตือนเข้า Line Application เมื่อระดับน้ำถึงค่าที่กำหนดในแต่ละสถานีโทรมาตร

 

Continue reading
  395 Hits
  0 Comments
Tags:
395 Hits
0 Comments

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

Continue reading
  279 Hits
  0 Comments
Tags:
279 Hits
0 Comments

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ปัญหาและแรงจูงใจ

ปัจจุบันการแสกนนิ้วเข้างานใช้กันที่ และบางครั้งเกิดการสแกนไม่ติด อาจจพเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น นิ้วมือเปลียกน้ำ นิ้วมือลอก และอื่นๆอีก

ข้าพเจ้าจึงคิดระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานขึ้น โดยใช้กล้องที่ติดตามตึกต่างๆ มาใช้ในการแสกนใบหน้าของเรา เพื่อเช็คเชื่อการเข้างาน เพราะตามตึกหรือทางเดิน มีกล้องติดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย จึงนำกล้องพวกนี้มาทำการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเข้ากับเซิฟเวอที่ติดตั้งโปรแกรมระบบตรวจสอบใบหน้า และจัดเก็บใบหน้าของพนักงาน

คุณสมบัติและการทำงานของระบบ

Continue reading
  1049 Hits
  1 Comment
Tags:
1049 Hits
1 Comment

ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน

 

ระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

       Notification for Hearing Handicapped (NHH)

 

Continue reading
  258 Hits
  0 Comments
Tags:
258 Hits
0 Comments

ระบบตรวจวัดสุขภาพดวงตาผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

ระบบตรวจวัดสุขภาพดวงตาผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

EYE HEALTHY PROTOCOL (EHP) APPLICATION

ปัญหาและแรงจูงใจ

          บ่อยครั้งที่เราทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ แล้วเกิดอาการเมื่อยล้าที่ดวงตา ทำให้เกิดอาการปวดตาหรือตาแห้งได้ ดังนั้นเราควรมองหาแว่นดีๆ สักอันมาทำให้เรารับรู้ว่าสภาพของดวงตาเราเป็นยังไงบ้าง เราจึงคิดค้นแว่นตาอัจฉริยะที่สามารถบอกค่าต่าง ๆ ของดวงตาเราได้ รวมถึงแว่นอัจริฉริยะนี้ยังเป็นแว่นสายตาที่มีคุณภาพช่วยกรองแสงสีฟ้าได้ 99.9%

Continue reading
  271 Hits
  0 Comments
Tags:
271 Hits
0 Comments

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ปัญหาและแรงจูงใจ

            ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ด้อยโอกาส ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้ง ต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้าง ในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตามากเพียงพอ ซึ่งที่มีอยู่และวางจำหน่ายยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกแก่คนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติการทางานของระบบ

            1. สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีสิงกีดขวางในระยะที่กำหนด

Continue reading
  316 Hits
  0 Comments
Tags:
316 Hits
0 Comments

การศึกษาการทำงานของ Application Discord

Discord-LogoWordmark-Black
แนะนำแอพพลิเคชันในภาพรวม

 

Discord เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 จากสองผู้ให้กำเนิดอย่าง Jason Citron ในตำแหน่ง CEO และ Stanislav Vishnevskiy ในตำแหน่ง CTO 

 

                             (ภาพประกอบ : https://www.modify.in.th/21304)                     

Jason Citron (ซ้าย) Stanislav Vishnevskiy (ขวา)

Continue reading
  393 Hits
  0 Comments
Tags:
393 Hits
0 Comments