MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

 

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เนื่องจากการโดยสารแท๊กซี่ อาจทำให้บางครั้งผู้โดยสารลืมทรัพย์สินมีค่าไว้บนรถ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบเสียหายอย่างมาก เช่น ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติลืมพาสปอร์ตไว้บนรถแท๊กซี่จนทำให้ตกเที่ยวบิน ไม่สามารถบินกลับประเทศได้ เพราะบางครั้งแท๊กซี่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วอาจมีผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการต่อ แล้วแอบเก็บทรัพย์สินมีค่าของผู้โดยสารที่ลืมไว้กลับไป ทำให้ไม่สามารถตามหาได้

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

Continue reading
  183 Hits
  0 Comments
183 Hits
0 Comments

ระบบแจ้งเตือนสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน

 

ระบบแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

       Notification for Hearing Handicapped (NHH)

 

Continue reading
  258 Hits
  0 Comments
Tags:
258 Hits
0 Comments

การศึกษาการทำงานของ Application Discord

Discord-LogoWordmark-Black
แนะนำแอพพลิเคชันในภาพรวม

 

Discord เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 จากสองผู้ให้กำเนิดอย่าง Jason Citron ในตำแหน่ง CEO และ Stanislav Vishnevskiy ในตำแหน่ง CTO 

 

                             (ภาพประกอบ : https://www.modify.in.th/21304)                     

Jason Citron (ซ้าย) Stanislav Vishnevskiy (ขวา)

Continue reading
  393 Hits
  0 Comments
Tags:
393 Hits
0 Comments