MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

การออกแบบ Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

ปัญหาและแรงจูงใจ

                เนื่องจากในปัจจุบัน การนำรถยนต์เข้าไปทำธุระในเมืองนั้น มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหาที่จอด ไม่ว่าจะเป็นการ ไม่มีที่จอดรถ หรือ ราคาของที่จอดนั้นมีราคาแพง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการคิดโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหา ที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการที่จอดรถ เพื่อความสะดวกในการนำรถไปธุระในเมือง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

 

Continue reading
  292 Hits
  0 Comments
292 Hits
0 Comments

โทรศัพท์ ระบบอัลตราโซนิค

 

โทรศัพท์ ระบบอัลตราโซนิค

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

 

Continue reading
  254 Hits
  0 Comments
254 Hits
0 Comments

ระบบติดตามรถบรรทุก

ระบบติดตามรถบรรทุก

 ปัญหาและแรงจูงใจ

            เนื่องจากปัจจุบันเราจะพบว่าบนท้องถนนจะมีรถบรรทุกวิ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีการวิ่งปะปนกับรถยนต์สาธารณะอื่นๆ และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่นตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถยนต์บนท้องถนน หรือรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟบนถนนที่ห้ามรถบรรทุกเข้า รวมถึงบนทางหลวงเวลามีรถบรรทุกวิ่ง ก็พบปัญหาว่ามีรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาวิ่งบนทางหลวง โดยที่ไม่ได้ทำการชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลให้อายุการใช้งานของถนนสั้นลง จึงต้องการให้รถบรรทุกมีระบบติดตามที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจสอบระยะเวลา และเส้นทางที่รถบรรทุกใช้วิ่ง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

ระบบมี Map ที่จะแสดงเฉพาะเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งได้เท่านั้นระบบมีการจัดเก็บข้อมูลของรถบรรทุก เช่น เจ้าของรถ, ทะเบียนรถ, ต้นทางที่รถออก และปลายทางที่รถจะมุ่งหน้าไปถึงระบบมีการแจ้งเตือน หากพบว่ารถบรรทุกออกนอกเส้นทาง หรือไม่เข้าสถานีช่างน้ำหนักระบบมีการรับ-ส่งข้อมูลถึงรถบรรทุกข้างเคียงที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร เพื่อความแม่นยำของข้อมูล

ภาพรวมของการทำงาน

Continue reading
  243 Hits
  0 Comments
243 Hits
0 Comments

Near Field Communication (NFC)

 

 

Near Field Communication (NFC)

 

 

Continue reading
  280 Hits
  0 Comments
280 Hits
0 Comments

ระบบแจ้งเตือนฝนตกผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปัญหาและแรงจูงใจ     เมื่อเราตากผ้า หรือตากสิ่งของ ไว้กลางแดด ซึ่งเราคงไม่ต้องการจะให้เปียกฝน เรามีอุปกรณ์ตรวจจับน้ำฝนอยู่ แต่อุปกรณ์ที่ได้มานั้น  เมื่อเวลาฝนตกจะแจ้งเตือนเป็นเสียง  ซึ่งถ้าเราอยู่ในห้องปิด หรือนอนหลับอยู่ หรืออยู่ในที่ไกลๆ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงเตือน ดังนั้นเราต้องการที่จะให้มีการแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรา โดยผ่านแอพเคชันบนโทรศัพท์มือถือเราเอง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ1.สามารถส่งการแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์มือถือได้ Real Time2. สามารถดูสถานะการแจ้งเตือนแบบ  Real Time

                                                                แสดงดังรูปที่ 1 มีโครงสร้างของระบบ ดังนี้

ภาพรวมการทำงานของแอพลิเคชันการทำงานระบบแจ้งเตือนฝนตกผ่านโทรศัพท์มือถือ Real Time  จะมีโครงสร้างระบบดังนี้   1.ชุดวงจรตรวจจับฝนตก  ทำหน้าที่ตรวจจับน้ำฝน ว่า ณ เวลานั้นมีฝนตกหรือเปล่า และส่งค่ามาที่ NodeMCU   2.NodeMCU   ทำหน้าที่ในการติดต่อกับชุดวงจรตรวจสอบฝนตก  เพื่อรับค่า โดยส่งค่าไปยัง Server  และยังรับคำสั่งจาก Server เพื่อเช็คสถานะ ภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้  และขาสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก  และสามารถเขียน โปรแกรม Arduino  เพื่อติดต่อกับ Server    3.เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอร์ที่รับ ค่าจาก  NodeMCU  และทำหน้าที่เก็บข้อมูลสถานะฝนตกและรับการติดต่อจากโทรศัพท์ มือถือ   4.Wireless Router & Modem   ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Internet และกระจายสัญญาณ   5.โทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่แสดงผลแจ้งเตือนสถานะว่าฝนตกหรือเปล่า โดยเชื่อมต่อกับแอพพลิแค่ชันบนเซิฟเวอร์

Protocol ที่ใช้ในระบบ

Continue reading
  6040 Hits
  0 Comments
6040 Hits
0 Comments

Quick Pass : Intimate partner expressway

 

ปัญหา และ แรงจูงใจ

                รถติด เดินทางใช้เวลานาน ทำให้ทุกวันนี้เราใช้เวลาไปกับการเดินทางบนท้องถนนมากเกินความจำเป็น การแก้ปัญหาในการเดินทาง คนที่มีรถยนต์นิยมใช้ทางด่วนเป็นตัวช่วยลดระยะเวลา และ ระยะทางในการเดินทาง แต่ถ้านึกภาพ หากผู้ใช้รถมารวมตัวกันที่ปากทางเข้าทางด่วน พร้อมๆกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยลักษณะของช่องเก็บเงิน และ รูปแบบการรับชำระ ทำให้ไม่มีความคล่องตัว และ รถติดที่ด่านเก็บเงิน การที่เรายังคงเก็บเงินในรูปแบบเดิมๆ คือ การจ่ายเงินสด หรือ การจ่ายแบบ Easy pass ที่ต้องรอตัดเงินและยกไม้กั้น เพื่อให้รถผ่าน  การรอเพื่อให้ไม้กั้นยกขึ้น ใช้เวลา 1 นาที เพื่อให้รถผ่านได้ 2-3  คัน ซึ่งหากไม่มีไม้กั้น รถผ่านได้ 10 คัน ต่อ 1 นาที ดังนั้น หากเรามีกระบวนการใหม่ๆที่มาช่วยลดขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ลดปัญหาลดติดโดยไม่จำเป็นได้

  

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

Continue reading
  234 Hits
  0 Comments
234 Hits
0 Comments

Capacity Planner

 

Capacity Planner

Problem and Motivation

Continue reading
  310 Hits
  0 Comments
310 Hits
0 Comments

Auto Goods Receiving

 

 

Auto Goods Receiving

By Robotic Process Automation (RPA)

Continue reading
  295 Hits
  0 Comments
295 Hits
0 Comments

Automation Farming

Automation Farming

 

Automation Farming

แปลงเกษตรกรรมอัตโนมัติ

ปัญหาและแรงรูงใจ

 

Continue reading
  235 Hits
  0 Comments

Copyright

© https://farmerspace.co/ www.permaculturenews.org www.techinsider.io http://www.velleman.co.uk https://www.vectorstock.com http://www.arduinostep.com/ http://www.pc-clinic-gib.com/product/power-pc/

235 Hits
0 Comments

Application ตลาดกลางสำหรับเกษตรกร

Application ตลาดกลางสำหรับเกษตรกร

ปัญหาและแรงจูงใจ

เป็นที่รู้กันว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย และในปี 2559 กว่า 10% ของประชากรไทยได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งถือได้ว่าเกษตรกรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

                ปัญหาของเกษตรกรไทยที่พบเห็นมาตลอดคือ การถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีข้าว และมีส่วนน้อยมากที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงตลาดการขายข้าวได้โดยตรง นี่จึงเป็นแรงจูงใจและเป็นโอกาสที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรและเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงตลาดได้ด้วยตัวเอง

 

Continue reading
  244 Hits
  0 Comments
244 Hits
0 Comments

การออกแบบโปรโตคอล GS1 BR (GS1 Barcode Recommender)

 

1.       ปัญหาและแรงจูงใจ

เนื่องจากในหน่วยงานประสบปัญหาการรับสายจากทางสมาชิกภายใน 1 วัน มีสมาชิกโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบาร์โค้ดเป็นจำนวนมาก และมักถามคำถามในเรื่องซ้ำๆ โดยวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเลือกบาร์โค้ดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นคำถามส่วนมากที่พบ ซึ่งการตอบคำถามแต่ละครั้งมักไม่สามารถให้คำตอบทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเพราะมีรายละเอียดจำนวนมาก ทำให้อาจต้องติดต่อกันหลายครั้ง สร้างความเหนื่อยล้าให้กับพนักงาน และความไม่สะดวกหรือความสับสนให้แก่ผู้ติดต่อ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจตามมาเป็นลำดับ

 

 

Continue reading
  288 Hits
  0 Comments
288 Hits
0 Comments

ระบบการสตรีมมิ่งภาพแบบ low-latency

Captur_20191003-064544_1

 

 ระบบการสตรีมมิ่งภาพแบบ low-latency

ปัญหาและแรงจูงใจ

1. ปัจจุบันยังไม่มีระบบที่ทำการสตรีมมิ่งภาพผ่าน peer-peer

2. ระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยการรีโมทระยะไกลเช่น RDP ไม่สามารถสตรีมมิ่งภาพที่คงที่ได้

 

Continue reading
  280 Hits
  0 Comments
280 Hits
0 Comments

ระบบประมวลผลภาพถ่ายจอประสาทตา

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เกิดจากการสนทนาเรื่องผลการตรวจร่างกายในหัวข้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีการตรวจภาพถ่ายจอประสาทตาเพื่อทำการตรวจเบาหวาน ผู้จัดทำจึงคิดว่าจะเป็นการดีกว่ามั้ยถ้าเราสามารถตรวจสอบโรคเบาหวานและสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

1.       มีการใช้ ai ในการประมวลผลภาพถ่ายจอประสาทตา

Continue reading
  252 Hits
  0 Comments
252 Hits
0 Comments

การออกแบบ Protocol ระบบเพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัย

ระบบเพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัย

Home Secure Protocol (HSP) Application

 

แนวคิดในการสร้าง Home Secure Protocol (HSP) Application  

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญ การลดโอกาศในการสร้างภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและจะต้องดำเนินการทันทีและให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Continue reading
  373 Hits
  0 Comments
373 Hits
0 Comments

WealthEasy: ระบบการค้นหาและจับคู่ผู้ต้องการลงทุน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ปัญหาและแรงจูงใจ

                ประชากรไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดความรู้เรื่องการออมและการลงทุน จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดระบุว่าคนไทยมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ทั้งสิ้น 88 ล้านบัญชี มีเงินฝากรวมกัน 12 ล้านบ้านบาท (GDP ประเทศไทยล่าสุดที่ประมาณ 16.3 ล้านล้านบาทต่อปี) และมีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาทสูงถึง 88% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมด หรือประมาณ 77 ล้านบัญชี และมีเพียง 1% ที่มีเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท

                ทั้งนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดังกล่าว ปัจจุบันให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยเพียง 0.375% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนที่น้อยมากกว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่เฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี ซึ่งปัญหาการฝากเงินจำนวนมากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนมากเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนที่เหมาะสม และไม่ทราบว่าการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทางการเงินต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยหากประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงินช่องทางอื่นๆ ได้แต่  ลงทุนผ่านตลาดพัธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงต่ำ หรือลงทุนในเงินฝากประจำ หรือลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉลี่ยจะได้ผลตอลแทนประมาณ 1%-8% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นปริมาณผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์สูงถึง 920,000 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเน้นการลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าคนไทยมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ ปี 2556 – 2561 สลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งเงินได้ให้ภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 15,082 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 40,850 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นถึง 171% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดข้อมูลทางสถิติพบว่าคนไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสูงถึง 136,444 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าการลงทุนผ่านการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง 1.417% เท่านั้น และโอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 มีเพียง 0.0001% ซึ่งน้อยกว่าโอกาสที่จะได้กำไรจากการลงทุนในสินทรัยพ์ทางการเงิน ในตลาดทุนซึ่งมีโอกาสทำกำไรสูงถึง 70% โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8% ต่อปี นี้

Continue reading
  274 Hits
  0 Comments
274 Hits
0 Comments

ระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า

ระบบตรวจสอบการทำงานของรถไฟฟ้า

 

ปัญหาและแรงจูงใจ

1.         เกิดการสะสมของผู้โดยสารในสถานีเนื่องจากรถไฟฟ้าเสีย

2.         ผู้โดยสารเกิดความล่าช้าในการเดินทาง

Continue reading
  235 Hits
  0 Comments
235 Hits
0 Comments

การศึกษาการทำงานของ application Mentimeter

 

Mentimeter คืออะไร

Mentimeter คือ Application สำหรับสร้าง presentation แบบที่ผู้เข้าฟังบรรยายสามารถมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ตอบโต้ ร่วมเล่นกิจกรรม เพื่อสร้างความดึงดูดหรือในผู้ฟังมีส่วนร่วม รวมไปถึงเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล

 

Continue reading
  738 Hits
  0 Comments
738 Hits
0 Comments

หมวกกันน็อก 360 องศา

ปัญหาและแรงจูงใจ

          ปัจจุบันในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีปริมาณรถจานวนมาก และมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสร้างรถไฟฟ้า BTS สร้างสะพาน และอุโมงค์ข้ามแยกพร้อมกันในหลาย ๆ เส้นทาง ทาให้จะต้องมีการปิดช่องจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง ยิ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า หรือช่วงเย็น ก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นมาก ๆ ซึ่งมอเตอร์ไซค์เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่ใช้เวลาน้อย และสามารถขับขี่ไปได้เรื่อย ๆถึงแม้ว่ารถจะติด แต่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์จะพบปัญหาคือ ผู้ขับขี่ไม่สามารถเห็นมุมมองด้านหลังได้รอบทิศทาง ทาให้ยากต่อการเปลี่ยนช่องจราจร หรือทาการเลี้ยวต่าง ๆ เกิดปัญหา หากผู้ขับขี่มองเห็นมุมมองด้านหลังได้รอบทิศทาง ก็จะทาให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง

รูปภาพแสดงการจราจรกรุงเทพ และปริมณฑล ในช่วงเวลาเร่งด่วน

ภาพรวมการทางาน

Continue reading
  382 Hits
  0 Comments
382 Hits
0 Comments

iTunes Protocol

 

iTunes Protocol

 

 

What is iTunes?

Continue reading
  1287 Hits
  0 Comments
1287 Hits
0 Comments

ปิดท้ายของอนุกรม “Basic Problem Solving”

เรากลับมาที่กระบวนการแก้ปัญหากันสักหน่อย ซึ่งเป็นไปตามรูปด้านล่าง คราวนี้ผมใส่เครื่องมือในกลุ่ม 7 QC Tool และ 7 (New) QC Tool เข้าไปด้วย เพื่อแสดงว่า เราจะใช้เครื่องมือตัวใดที่ขั้นตอนใด

ผ่านมาหลายสิบบล็อก …เราคุยเครื่องมืออะไรกันบ้างเอ่ย … ทบทวนกันหน่อยดีไหมครับ

ในขั้นตอนของการนิยามปัญหา (Defining the problem) นั้น เราก็มักใช้ 5W2H (ก็พวก What, Where, When, Why … อะไรพวกนี้แหละครับ) มาช่วยกำหนดกรอบในการเขียน

ส่วนในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analyzing the problem) ดูว่าเราต้องทำอะไร (Determining what to do) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implement the plan) และ ประเมินความคืบหน้า (Evaluating progress) เรามีเครื่องมืออีกหลายตัวเข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น

Continue reading
  1116 Hits
  0 Comments
1116 Hits
0 Comments