MSITBlog

1 minute reading time (219 words)

Business – IT Alignment มันสำคัญมากแค่ไหน

ในบล็อกที่ผ่านมา ผมกล่าวเอาไว้ว่า ตัวแบบธุรกิจ (Business model) ที่สร้างขึ้นมาในปัจจุบันย่อมแตกต่างออกไปจากตัวแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม

ตัวแบบธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันในสมัยก่อนก็คือ เราจะขายอะไรให้กับลูกค้า เราก็ต้องมีสิ่งนั้นอยู่ในมือ โดยเราจะบวกกำไรเข้าไปในราคาขาย

แต่ตัวแบบธุรกิจในปัจจุบัน เช่น Urber ให้บริการทางด้านแท็กซี่ผ่านทางแอพพลิเคชันแต่เขาไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองสักคัน หรือ Airbnb ให้บริการทางด้านที่พักผ่านทางแอพพลิเคชันแต่ไม่มีเขาไม่มีที่พักเป็นของเขาเองเลยแม้แต่หลังเดียว หรือ Youtube ให้บริการทางด้าน content เขาก็ไม่ได้สร้าง content ใด ๆ ข้นมา

เอาแบบที่บ้านเราก็ได้ บางแห่งขายอาหารให้กับลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชันโดยเขาไม่มีร้านอาหารเป็นของตัวเขาเองเลย

ตัวแบบธุรกิจแบบนี้ เขาก็แค่ให้บริการโดยการจับผู้มีสินค้าที่ต้องการขายกับลูกค้ามาเจอกัน ซื้อขายกันบนแอพพลิเคชัน แล้วเขาก็คิดเงินเอาจากการให้บริการนี้ (เช่น คิดค่าคอมมิชชันเอาจากผู้ขาย 12% แล้วคิดค่าบริการจากลูกค้า 3% รวมเป็น 15%)

ดังนั้นตัวแบบธุรกิจที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นจะต้องอิงอยู่กับแพลตฟอร์มของแอพพลิเคชันที่เขาต้องทำการสร้างขึ้นมา หรือ บางทีเราเรียกว่า Platform-based business model และกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ (เช่น การรับคำสั่งซื้อ การจัดหาสินค้าหรือบริการ การติดตามคำสั่งซื้อ การชำระเงิน เป็นต้น) ก็ย่อมต้องสอดรับกับแอพพลิเคชันที่สร้างขึ้นมานั่นเอง

นอกจากนั้น การเปลี่ยนใจของลูกค้าจะเกิดขึ้นเร็วมาก ผมก็ไม่อยากจะพูดว่า มันเร็วแค่ปลายนิ้วเขี่ยเท่านั้นเอง ผมว่ามันไม่ถึง 5 วินาทีด้วยซ้ำไป นั่นหมายความว่า ถ้าลูกค้าไม่พบสิ่งที่เขาต้องการ (Demand) เขาก็จะผ่านไปทันที เขาไม่มาอ้อยอิ่งเลือกสินค้าอื่น ๆ เพื่อทดแทนสิ่งที่เขาต้องการหรอกครับ

บริษัทเหล่านี้ก็ต้องทำการเรียนรู้ว่าลูกค้าแต่ละรายที่ใช้แอพพลิเคชันของเขานั้น ชอบอะไร ต้องการอะไร แล้วเขาก็ต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาขึ้นเป็นหน้าแรกเพื่อให้ลูกค้าเลือก ดังนั้นเขาก็ต้องมีการเก็บข้อมูลของลูกค้ารายนั้นเอาไว้ เพื่อเรียนรู้ว่า ลูกค้ารายนั้นเคยซื้ออะไร เคยดูอะไร แล้วก็นำมาดูว่าเขาน่าจะชอบอะไร แล้วก็เอาสินค้าในลักษณะนั้นมาขึ้นเป็นหน้าแรก  AI ก็ถูกนำมาช่วยในเรื่องนี้แหละครับ

จากที่เล่ามานี้ ก็จะเห็นว่า IT ได้ถูกนำมาสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิมมาก ได้มีผู้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องของการจัดการด้าน IT เอาไว้ดังตารางด้านล่าง

ลำดับความสำคัญสูงสุด (หมายเลข 1) ก็คือ Technology Alignment with Business หรือ ก็คือการปรับให้เทคโนโลยีสอดรับกับ (ความต้องการทาง) ธุรกิจนั่นเอง

เห็นไหมครับ เรื่องการ Alignment ระหว่าง IT กับ Business มันสำคัญมากจริง ๆ แต่พวกเรากลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันสักเท่าใด ในแต่อดีตนั้นการเปลี่ยนแปลงมีไม่ค่อยมาก เป็นเชิงเส้น (Linear) และคาดการณ์ได้ มันก็พอทำไปบ่นไปกันได้ แต่ช่วงสัก 10 ปีมาถึงปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นแบบเอ็กโพเนนเชียล (Exponential) คากการณ์ได้ลำบาก คราวนี้จะมาค่อย ๆ ทำมันก็ไม่ทันกินแล้ว ในทางกลับกัน (เราไม่ทำมาอย่างต่อเนื่อง แล้ว)จะทำให้เสร็จเร็วภายในสามวันเจ็ดวัน มันก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าชักช้า มันก็จะขัดกับความต้องการในข้อ 8 อีกแหละครับ

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับ CIO ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง (ทั้งในแง่ของการทำการ Alignment และ กลัวโดนเขี่ยออกจากงานเพราะเรื่องนี้ด้วย)

ลำดับที่ 2 ก็คือ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัว เรื่องนี้ก็จะเห็นว่า มันมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมมาก จนถูกยกระดับขึ้นมาเป็นระดับประเทศกันแล้ว

ลำดับที่ 3 ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรม หรือก็คือการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ลำดับที่ 4 และ 5 เป็นเรื่องของการทำให้ IT และ Business มีความคล่องตัว (Agility) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ทำให้สามารถบูรณาการฟังก์ชันใหม่ ๆ เข้าไปได้อย่างรวดเร็ว หรือ Reconfig. ซอฟต์แวร์ หรือ แอพพลิเคชัน (ทางฝั่งธุรกิจ ก็หมายถึงสามารถปรับกระบวนการในการดำเนินงาน) ที่มีอยู่ได้ง่าย

ลำดับที่ 8 นี่ชัดครับ เราต้องการความเร็วเพื่อสนองตอบต่อ On-Demand ให้ได้ (เหมือนกับที่เราคุยกันมาในบล็อกที่แล้ว

ลำดับที่ 9 การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทางฝ่าย IT ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม

เราจะเห็นว่า หัวข้อ 1, 4,5 และ 9 ก็คือเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ และ การทำ Business – IT Alignment ที่เราคุยกันมาแล้วนั่นเอง

 

IT ... จัดไป
On-Demand Business Framework

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 23 August 2019