MSITBlog

1 minute reading time (155 words)

ระบบแสดงผลจากคลื่นสมอง (Brain Wave)

 ปัญหาและแรงจูงใจ

ประชากรผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่มีลูกหลานคอยดูแล แต่ไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลูกหลานไม่สามารถดูแลได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่ว่า "จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถติดตาม แจ้งเตือน อาการเจ็บป่วยหรือกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เราต้องการดูแลได้"

 คุณสมบัติของระบบ

1. สามารถรับคลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่ส่งออกมาจากสมองแล้ววิเคราะห์ และแปลงเป็นข้อมูลเพื่อส่งไปยัง Application บน Smart Device ได้ 

2. ประเภทคลื่นความถี่ของสมองมี 4 ประเภท ดังนี้

2.1 คลื่นสมองระดับเบต้า Beta Brainwave (ความถี่ระหว่าง 14 - 30 Hz)

เป็นคลื่นสมองที่เร็วที่สุด สมองควบคุมจิตใต้สำนักเมื่อใช้สมองเปิดรับข้อมูลพร้อมระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน เช่น การทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความทรงจำระยะสั้น 

2.2 คลื่นสมองระดับอัลฟ่า Alpha Brainwave (ความถี่ระหว่าง 8 - 13.9 Hz)

เมื่อเราพักผ่อน และมีความสงบ (relextion) แต่อยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะนี้จะทำให้รับข้อมูลได้ดีที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ดี (superlearning) เข้าถึงและเรียกความจำได้ง่ายและรวดเร็ว พบบ่อยในเด็กที่มีความสุข และผู้ใหญ่ที่มีจิตสมดุล หรือผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำ หรือในขณะร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สภาวะก่อนหลับ ในทางการแพทย์ คลื่นระดับนี้เหมาะกับการสะกดจิตเพื่อบำบัดโรค ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการป้อนข้อมูลให้แก่จิตใต้สำนึก สมองสามารถเปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูง

2.3 คลื่นสมองระดับธีต้า Theta Brainwave (ความถี่ระหว่าง 4 – 7.9 Hz)
เมื่อมีการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ (inspiration) คลื่นปัญญาญาณ เป็นคลื่นที่เราสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้สำนึกได้ (subconscious mind) การแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว เป็นคลื่นระดับเดียวกับสมาธิระดับลึก (meditaion) เข้าถึงและเรียกความทรงจำระยะยาวได้ดี คลื่นสมองสภาวะนี้ จะมีความสุข ลืมความทุกข์ มีแต่ความปิติยินดี เป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการทำงานของจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind)

2.4 คลื่นสมองระดับเดลต้า Delta Brainwave (ความถี่ระหว่าง 0.1 – 3.9 Hz 
เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ สมองทำงานตามความจำเป็นเท่านั้น แต่กระบวนการของจิตใต้สำนึกจะจัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับลึกโดยไม่มีความฝัน  จะรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษเมื่อยามตื่น

 

ภาพตัวอย่างคลื่นสมอง


ขั้นตอนการทำงาน

1. อุปกรณ์ IOT  รับค่าจากคลื่นสมอง

2. อุปกรณ์ IOT แปลงค่าจากคลื่นสมองที่ได้รับเป็นข้อมูลเพื่อส่งไปยัง Application บน Smart Device ผ่าน Protocol QUIC 

3. ผู้ใช้งานสามารถเปิด Application บน Application ของตนเองเพื่อตรวจสอบสถานะของผู้สูงอายุที่ผู้ใช้ต้องการดูแลได้

4. สามารถแจ้งเตือนสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ปัจจุบันค่าของคลื่นความถี่ของสมองอยู่ที่ 20 Hz แต่ผ่านไป 10 วินาที คลื่นความถี่ของสมอง ลดลงมาอยู่ที่ 0 Hz เป็นต้น

 

ตัวอย่างการใช้งาน 

ผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุที่ผู้ใช้ต้องการดูแล พบว่า ปัจจุบันระบบแจ้งว่า ผู้สูงอายุที่ผู้ใช้ต้องการดูแลกำลังทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น ดูทีวี ดูหนัง ซึ่งมีค่าของคลื่นความถี่ของสมองอยู่ที่ 14 - 30 Hz  หลังจากนั้นผ่านไป 5 นาทีระบบแจ้งเตือนมาว่า ค่าของคลื่นความถี่ของสมองลดลงมาอยู่ที่ 0.1 - 3.9 Hz แสดงให้เห็นว่า มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ผู้ใช้ต้องการดูแล 

 

ผู้จัดทำ

นายจรัสพงศ์ ทองบุญ 6217810004

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

 

 

Application ตลาดกลางสำหรับเกษตรกร
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020