MSITBlog

Master of Science Program in Information Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Information Technology: MSIT)  ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีบัณฑิตจบไปทั้งสิ้น 615 คน จาก นักศึกษา 846 คน หลักสูตรยังคงมุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาต่อสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัว...
Continue reading
  33029 Hits
  0 Comments
33029 Hits
0 Comments

Master of Science Program in Network Engineering and Information Security (MSNE-IS)

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล​ สัพเพเหระเรื่องห​ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต​กับคณบดี จากการขับเคลื่อนของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ภายใน 5 ปีนี้ ประเทศไทยต้องการบุคลากรทางด้านไอทีทุกด้านและทุกระดับ หลายแสนคน ในส่วนของสาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการคนทำงานด้าน Security สูงมาก โดยเฉพ...
Continue reading
  22696 Hits
  0 Comments
22696 Hits
0 Comments

สัมมนาเชิงวิชาการ Blockchain

21743186_342229302901577_3745952469773498460_n

บรรยากาศงานสัมมนา Block Chain ขอบคุณ ดร. นัทาเเละทีมงาน IIM ค่ะ

  32522 Hits
  0 Comments
32522 Hits
0 Comments

6 Big Data Trends to Watch in 2017

pic4

ถึงแม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Big Data จะถูกพูดถึงในแง่ของความน่าสนใจและถึงขั้นที่ว่าทุกองค์กรควรจะต้องปรับตัวและทำอย่างจริงจัง แต่ผู้เชียวชาญทางในแวดวงไอทีหลายคนก็ออกมาพูดถึงความคุ้มค่าในการลงทุน จากการที่ต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น การ Outsource บริษัทภายนอกตลอดจน Resources ในการประมาณผล Big Data เพราะฉะนั้นถ้าจะทำ Big Data Analytics บริษัทต่างๆต้องทำอย่างไรบ้าง แนวโน้มเกี่ยวการทำการวิเคราะห์ด่วย Big Data ในปีพ.ศ.2560 มีอยู่ด้วยกัน 6 ประเด็น ดังนี้

1.Movement to the cloud

บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางและแม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ ต่างปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ software ให้ออกจากศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของตนเอง กล่าวคือจะ พัฒนาแอพพลิเคชันขึ้นมาและให้บริการในระบบคลาวด์ (ไม่เว้นแม้แต่แอพพลิเคชั่นที่มีการใช้งาน Big Data) ซึ่งเหตุผลหลักๆ ก็เพราะว่า บริษัทต่างๆ ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายใน Data Center ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นในการแง่ของการพัฒนาโซลูชัน ซึ่งสามารถเลือกเทคโนโลยีที่มีใน Cloud มาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน หรือแม้กระทั้งถอดเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการออกได้โดยง่ายดาย ความสามารถในการทำเช่นนี้ใน Cloud Platform สามารถทำได้ เนื่องจาก Cloud Provider จะให้บริการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกเช่าใช้บริการต่างๆ ทำให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันสามารถเลือกได้ตามใจชอบ ไม่ต้องผูกติดกับอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอีกต่อไป

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่บริษัทต่างๆ หันมาใช้ Cloud ก็คือ แทบทุกบริษัท แม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ มักจะขาดแคลน resources ในการประมวลผล ไม่เพียงพอสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ จึงทำให้หลายองค์กรเน้นไปใช้บริการระบบคลาวด์ในการประมวลผลเพื่อมาทำการวิเคราะห์แทน

 

2. Aggregation of digital unstructured and machine IoT data

  

Continue reading
  1098 Hits
  0 Comments
Tags:
da
1098 Hits
0 Comments