MSITBlog

MSITBlog

เป็น Blog สำหรับชาว IT เพื่อเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเเละบุคคลที่สนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยืดหัวท้าย ด้วย SCM

เรื่องที่ผมจะคุยต่อไปนี้ ผมจะคุยตามภาษาของผมนะครับ เพื่อขยายความ SCM ที่ใช้ใน ERP รุ่นแรกออกไปให้กว้างมากขึ้นเท่านั้น … อย่านำเอาไปเทียบกับเรื่องการจัดการโซ่อุปทานตามหลักการทางวิชาการนะครับ … เดี๋ยวมันจะยุ่ง …

คำว่า “Supply” ถ้าเราหมายถึง “การจัด (หามา) ให้” แล้ว เราจะเห็นว่า มันมีการ Supply กันเป็นช่วง ๆ กันไปตามกระบวนการที่เรากำหนดขึ้นมา เช่น กระบวนการด้านหน้า (Process A) ก็จะเป็นผู้จัดหา (Supply) อินพุตมาให้กระบวนการด้านหลัง (Process B) ทำนองเดียวกัน Process B ก็ Supply ให้กับ Process C เป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันไป … สิ่งที่ Supply ให้กันและกันนั้น มันอาจจะเป็น ข้อมูล/สารสนเทศ หรือ วัสดุ สิ่งของ (วัตถุดิบ สินค้า เงิน ๆ ทอง ๆ) ก็ได้

เมื่อซัพพลายเออร์ส่งวัสดุมาให้ฝ่ายตรวจรับวัตถุดิบ มันก็กลายเป็นการ Supply อีกแหละครับ แต่คราวนี้เป็นวัสดุ เป็นสิ่งของแล้ว (มันอาจจะมีข้อมูลตามมาด้วย เช่น เอกสาร ใบเรียกเก็บเงิน แต่เราจะโฟกัสอยู่ที่สิ่งของ เพราะมันเป็นตัวหลักที่เราต้องใช้)  เมื่อฝ่ายตรวจรับวัตถุดิบตรวจแล้วก็ Supply วัตถุดิบไปให้คลังสินค้า คลังสินค้าก็ Supply วัตถุดิบไปให้ฝ่ายผลิต

กระบวนการแรกของฝ่ายผลิตก็ทำการแปรสภาพแล้วก็ Supply ให้กระบวนการถัดไป ก็ทำไปเรื่อย ๆ จนได้สินค้าออกมา แล้วเราก็ Supply ไปให้ผู้กระจายสินค้า ผู้กระจายสินค้าก็ Supply ไปให้ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีกก็ Supply ไปให้ลูกค้า …. ถ้าเรามองแบบนี้มันก็จะเป็นการ Supply วัสดุให้กันไปเรื่อย ๆ จากต้นน้ำ (ซัพพลายเออร์) ไปยังท้ายน้ำ (ลูกค้า) …

Continue reading
Rate this blog entry:
105 Hits
0 Comments

ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ผี ...

ที่ผ่านมานั้น ผมจะอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ในเชิงของกระบวนการ (อันประกอบด้วยอนุกรมของกิจกรรมที่ต้องทำ) แล้วก็สรุปออกมาเป็นฟังก์ชัน (หรือ กระบวนการนั้น ๆ มีหน้าที่ทำอะไร) แล้วจึงเอาฟังก์ชันมาเทียบเคียงกับชื่อหรือโมดูลของซอฟต์แวร์

ก็เพราะเราเอาชื่อของกระบวนการไปเรียกเป็นชื่อซอฟต์แวร์นี่แหละครับ ... เรื่องที่ไม่น่าสับสน ก็มีผู้สับสนจนได้ ... และเมื่อมีการพูดคุยกันเพื่อแก้ความสับสน บางครั้งทั้งผู้ตอบและผู้ถามต่างสับสนไปกันใหญ่

ผมเคยถูกนักศึกษาถามว่า ผมใช้ ERP ไหม …

ผมก็ถามย้อนกลับว่า คำถามของคุณหมายถึงอะไร ... ผมใช้โปรแกรม ERP ไหม หรือ ผมเคยทำกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ERP ไหม …

นักศึกษาก็มองผมอย่างงง ๆ … ผมก็พาลงงตามเขาไปด้วย

Continue reading
Rate this blog entry:
211 Hits
0 Comments

ERP

ถ้าเรากลับมาดูภาพรวมที่ผมเขียนเอาไว้ในบล็อกที่แล้วอีกครั้ง

เราจะเห็นว่า กระบวนการตั้งแต่รับรู้ความต้องการของลูกค้า (Sale Order กับ Forecast) จนถึงส่งสินค้าไปให้ลูกค้านั้น มันเป็นกระบวนการที่เราต้องเข้าไปทำ เข้าไปจัดการ ส่วนจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรเข้ามาช่วยก็แล้วแต่ความต้องการและความเหมาะสมของบริษัทนั้น ๆ

บริษัทเล็ก ๆ ก็อาจจะใช้ Excel บ้าง เขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้เองบ้าง บริษัทใหญ่ขึ้นมาหน่อย ก็อาจซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบางโมดูลเข้ามาใช้งาน เช่น โปรแกรมด้านบัญชี ที่เหลือก็พัฒนาขึ้นมาใช้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการของเขา บริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาอีก ก็อาจจะซื้อมาทั้งชุด … อันนี้ก็ว่ากันไปตามความเหมาะสม

จากรูปที่แสดงเอาไว้ข้างต้น ถ้าเราแบ่งกระบวนการออกเป็นส่วน ๆ เพื่อดูว่าแต่ละส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดบ้าง เราจะแบ่งได้เป็นสี่กลุ่มดังนี้

Continue reading
Rate this blog entry:
104 Hits
0 Comments

สรุปภาพรวม

เรามาสรุปกันหน่อยดีไหมครับ …

เมื่อฝ่ายขายได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามา เขาก็เปิดคำสั่งขาย (Sale Order, SO … ตามกรอบสีน้ำเงินด้านซ้ายมือ) และบันทึกเอาไว้ใน MDS (Master Delivery Schedule)

ทำนองเดียวกัน ผลที่ได้จากการพยากรณ์ยอดขาย (Sale Forecast … ตามกรอบสีน้ำเงินด้านบน ซ้ายมือ) ก็เอามารวมเข้าไว้ใน MDS ด้วย เพื่อบันทึกว่า จะขายสินค้าอะไร ให้ลูกค้ารายใด จำนวนเท่าใด และต้องจัดส่งออกจากโรงงานเราเมื่อใด

ต่อมาก็จะมีการทำ Sale and Operation Planning (S&OP) ไปพร้อม ๆ กับการวางแผนทรัพยากร (Resources Planning) เพื่อปรับข้อมูลใน MDS ให้เหมาะกับทรัพยากรที่เรามี โดยทั่วไปจะพิจารณาในรูปของการประมาณการออกมาเป็นตัวเงิน … ผมสมมติเป็นตัวอย่างได้ดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะเห็นว่า Aggregate Plan จะมองกลุ่มสินค้า (Product Family) เป็นรูปตัวเงินที่เราต้องผลิตแต่ละเดือน

Continue reading
Rate this blog entry:
98 Hits
0 Comments

Manufacturing (6) (MRP II (2))

เรามาคุยกันต่อจากบล็อกที่แล้วนะครับ … ผลจาก MPS มันก็ส่งต่อไปยัง MRP เพื่อวางแผนจัดซื้อวัสดุ (วัตถุดิบ/อุปกรณ์) เข้ามา … ทางฝั่งโรงงานต้องมองลึกลงไปในระดับการนำวัตถุดิบมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างส่วนประกอบย่อยขึ้นมาเพื่อประกอบขึ้นมาเป็นตัวสินค้า คราวนี้มันจะมองแบบหยาบ ๆ เพียงแค่เครื่องมือ/เครื่องจักรที่สำคัญ ๆ ไม่ได้แล้ว … มันต้องมองทุกงานที่จะต้องทำ ต้องคำนวณขึ้นมา ต้องตรวจสอบสิ่งที่เรามีว่ามันพอเพียงหรือไม่ … เรียกแผนนี้ว่า แผนความต้องการกำลังการผลิต (Capacity Requirements Plan, CRP) ซึ่งก็คือแผนที่สามนะครับ ซึ่งมันจะต้องสอดรับกับแผนของ MRP ดังรูปด้านล่าง

3) การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต (Capacity Requirements Planning) มันจะเป็นการคำนวณหาทรัพยากร แรงงาน และเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ว่า เพียงพอต่อการผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ระบุไว้ในตารางการผลิตหลักและแผนความต้องการวัสดุหรือไม่ … สังเกตนะครับ มันมีทั้งการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นชิ้นส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน แล้วการนำมาประกอบกันเพื่อให้เป็นสินค้า มันจึงมองไปทุกจุดทำงาน (All Work Center) … ดังนั้น การวางแผนกำลังการผลิตในขั้นตอนนี้จะพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดมากกว่าตอนทำ RCCP

เมื่อ MRP สั่งให้ซื้อวัตถุดิบเข้ามา เราก็จะรู้แล้วละครับว่า มันจะเข้ามาวันไหน … โดยนัยนี้ก็จะกำหนดได้แล้วว่า วัตถุดิบเหล่านี้จะส่งเข้าไปในพื้นที่การผลิตวันไหน หรือ พูดในทางกลับกัน ก็จะสามารถกำหนดตารางการผลิตในพื้นที่การผลิตได้ว่า วันไหน เวลาไหนจะต้องผลิตชิ้นส่วนประกอบย่อยอะไร … มันก็จะกลายเป็น Shop Floor Schedule หรือ บางคนก็เรียกว่า Production Schedule หรือ การกำหนดตารางการผลิต (ในพื้นที่การผลิต)

Continue reading
Rate this blog entry:
232 Hits
0 Comments

Manufacturing (5) (MRP II (1))

ในช่วงกระบวนการวางแผนการผลิตนั้น จะมีเรื่องอยู่สองเรื่องที่เป็นข้อจำกัด คือ เรื่องวัตถุดิบ กับ กำลังการผลิต … ถ้าเราตัดเรื่องการจัดซื้อ/จัดหาอันเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อออกไปก่อน โดยมามองแค่การวางแผนแล้ว เราจะเห็นว่า การวางแผนความต้องการวัตถุดิบจะทำได้ไว เพราะมีโปรแกรม MRP ช่วย และความต้องการนั้นจะคงที่ตามที่กำหนดไว้ใน BOM หักออกจาก Inventory ที่มีอยู่ในมือ โดยมีเป้าหมายก็เพื่อทำให้ต้นทุนและสต็อกที่มีต่ำที่สุด … แต่เรื่องการผลิตนั้นปล่อยไปตามเรื่องของฝ่ายผลิต

ประเด็นหนึ่งก็คือกำลังการผลิตนั้นมันไม่คงที่นิ่ง ๆ เหมือนวัตถุดิบ (ผมหมายถึง เป็นตัวเลขนิ่ง ๆ ตายตัว) มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับ ความพร้อม การมีให้ใช้และประสิทธิภาพของเครื่องจักร จำนวนพนักงานที่มีให้ใช้ในเวลาหนึ่ง ๆ กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป สั้นบ้าง ยาวบ้าง ง่ายบ้าง ซับซ้อนบ้าง การเซ็ตอัพเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน … โอ้ย สารพัดที่จะเกิดขึ้น … ดังนั้น การที่จะบอกว่า ณ. ตอนนี้ (ตอนที่ประชุม S&OP) กำลังการผลิตเป็นอย่างไร มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก

มองอีกมุมหนึ่ง การที่จะปล่อยให้มันดำเนินไปตามเรื่องตามราวนั้น เราควรจะวางแผนกำลังการผลิตแล้วควบคุมให้มันเป็นไปตามแผนจะดีกว่าไหม

ดังนั้น ในอดีตจึงมีระบบ MRP II (Manufacturing Resource Planning) เพื่อช่วยในการจัดการเรื่องกำลังการผลิต (Capacity Management) (โดยรวมเอา MPS, MRP เข้าไว้ในตัวมันด้วย) โดยแบ่งระดับการจัดการออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน ผมจะเล่าให้ฟังไปทีละระดับนะครับ

Continue reading
Rate this blog entry:
74 Hits
0 Comments

Manufacturing Side (4) (S&OP)

แถว ๆ ปี 1960 – 1970 หลาย ๆ องค์กรก็คาดหวังว่า เมื่อนำ MRP เข้ามาใช้งานแล้วปัญหาเรื่องการจัดการกับวัสดุก็น่าจะหมดไป โรงงานก็น่าจะวิ่งฉิวปลิวลม เพราะ MRP สามารถช่วยคำนวณความต้องการในการจัดซื้อและความต้องการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจะปรับจะเปลี่ยนความต้องการเมื่อใด คอมพิวเตอร์ก็คำนวณปรื๊ด ๆ แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว ... และโดยพลังการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็เป็นจริงตามนั้นเสียด้วย

ต่อมาพวกเขาพบว่า การปรับเปลี่ยนแผนโดยอาศัยการคำนวณของคอมพิวเตอร์มันทำได้เร็วก็จริง แต่มันไม่สอดรับกับความสามารถของสายการผลิตที่ทำได้จริง … หมายความว่า คอมพิวเตอร์มันบอกได้ว่า วัตถุดิบจะเข้ามาเมื่อใด แผนการผลิตจะต้องปรับให้สอดรับกับการเข้ามาของวัตถุดิบอย่างไร ... แต่สายการผลิตมันไม่มีศักยภาพที่จะปรับตัวตามได้เร็วขนาดนั้น

ข้อเท็จจริงประการหนึ่งก็คือ ทุก ๆ โรงงานย่อมมีขีดจำกัดทางด้านทรัพยากรอยู่เสมอ (เช่น คนมีจำกัด สายการผลิตมีจำกัด เครื่องมือ/เครื่องจักรมีจำกัด เงินสดหมุนเวียนมีจำกัด) คงไม่มีโรงงานใดมีทรัพยากรให้ใช้อย่างเหลือเฟือ ดังนั้นการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้มาใช้งาน ย่อมต้องมีการแผนเอาไว้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การที่จะมาปรับแผนการใช้ทรัพยากรกลับไปกลับมาตามที่คอมพิวเตอร์คำนวณได้ มันก็เละละครับ

สมมติเอาว่า เดือนนี้ผมวางแผนการผลิตสินค้าเอาไว้แล้วว่า วันไหน สัปดาห์ไหน จะผลิตสินค้าอะไรให้ใคร จำนวนเท่าใด … ทีนี้สมมติว่ามีวัตถุดิบรายการหนึ่งเกิดความล่าช้าไปจากเดิมสัก 7 วัน เมื่อเราดูตามตัวเลขแล้ว เราก็เห็นว่าเราต้องเลื่อนวันผลิตสินค้านี้ออกจากเดิมไป 7 วัน เราก็ขีดลงในปฏิทินว่า งั้นเราจะผลิตวันนี้ก็แล้วกัน … อันนี้มันทำง่ายครับ … แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว ณ. วันนั้น สายการผลิตอาจจะถูกวางแผนให้ผลิตสินค้าอื่นอยู่แล้ว มันจึงไม่มีทรัพยากรเพียงพอให้ใช้งาน … ดังนั้นเมื่อวันนั้นมาถึง มันก็เละตุ้มเปะซีครับ … จะทำอย่างไรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายรู้เรื่องกำลังการผลิตด้วยว่า ตอนนี้เรามีอยู่ในมือเท่าใด ใช้ไปเท่าใดแล้ว ยังเหลือเท่าใด เพื่อให้การวางแผนต่าง ๆ สอดรับกันไป

หลักการง่าย ๆ ก็คือ นำผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนาสินค้า ฝ่ายวางแผน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน มานั่งคุยพร้อม ๆ กัน … กลุ่มหนึ่งจะรู้ตัวเลขอันเป็นความต้องการของลูกค้า (Demand Plan) ว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด (Need) อีกกลุ่มหนึ่งจะรู้ตัวเลขของความสามารถของการผลิต (Productive Capability) ว่า เขาสามารถผลิตสินค้าอะไรได้บ้าง จำนวนเท่าใด (Make) … จับตัวเลขทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบกัน (Reconcile) แล้วปรับตัวเลขของทั้งสองฝ่ายให้สอดรับกัน (ลูกค้าได้สินค้าตามต้องการ ฝ่ายผลิตก็ผลิตได้จริง … หรือ พูดง่าย ๆ ว่า ทำให้ Need ของลูกค้า กับ Make ของเรา สมดุลกัน) … เราก็จะได้แผนการผลิตเบื้องต้นออกมา เรียกว่า Priliminary Production Plan

Continue reading
Rate this blog entry:
121 Hits
0 Comments

Manufacturing Side (3) (ETO, MTO, ATO และ MTS)

ในบล็อกที่ผ่านมา เราคุยกันหนักไปในเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือ การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) เป็นหลัก มันเหมือนคุยกันแค่ครึ่งเดียว เพราะอีกครึ่งหนึ่งเราคิดว่ามันมีพร้อมให้ใช้อยู่ตลอดเวลา … ครึ่งที่ว่านี้ก็คือ ทรัพยกร (Resource) ที่ต้องใช้ในการผลิตนั่นเอง

เรากลับมาคุยกันเรื่องพื้นฐานกันก่อน … ถ้าเราดูจากการดำเนินงานของโรงงานผู้ผลิตที่อิงอยู่กับคำสั่งซื้อแล้ว โดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1) ออกแบบตามคำสั่งซื้อ (Engineering to Order, ETO) อธิบายง่าย ๆ ก็คือ ลูกค้าให้ออกแบบสินค้าตามที่เขากำหนด Spec. มาให้ มันจึงเป็นการออกแบบเฉพาะขึ้นมาตามที่ลูกค้าต้องการ แล้วก็ผลิตขึ้นมาตามที่ออกแบบเอาไว้ ดังนั้นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจึงเป็นสินค้าที่เราต้องออกแบบและผลิตขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้กับลูกค้าเฉพาะราย

สมัยแรกที่ผมเข้ามาทำงานในโรงงาน โรงงานแรกที่ผมเข้าทำงานก็จะเป็นโรงงานในลักษณะนี้ … โดยมีแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นแผนกหนึ่งอยู่ภายในโรงงาน เมื่อลูกค้าที่มี Idea ก็จะมาว่าจ้างเราออกแบบ ทำต้นแบบ และผลิตขึ้นมาเป็นสินค้า กระบวนการแบบนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แล้วแปลออกมาเป็น Spec. หรือ ข้อกำหนดทางวิศวกรรม จากนั้นก็ทำการออกแบบ ทำต้นแบบ (Prototype) ออกมา ทำการยืนยันแบบกับลูกค้า  อาจต้องทำการแก้ไขแบบอีกครั้ง ยืนยันกันอีกครั้ง แล้วจึงทำการผลิตสินค้านั้น ๆ ขึ้นมา … สินค้าบางตัวกว่าจะผลิตออกมาเป็นจำนวนมากได้ก็ใช้เวลากันเป็นปีครับ

2) ผลิตตามคำสั่งซื้อ (Make to Order, MTO) ก็ตรงตัวครับ เราจะผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาและสินค้าที่ต้องผลิตนั้นจะเป็นไปตามที่ลูกค้าระบุ ดังนั้นลูกค้าจะให้รายละเอียดของสินค้ามาให้เราผ่านทำ BOM, ข้อกำหนดทางวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น Spec., Drawing เป็นต้น เราก็ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ ถ้าพูดแบบกว้าง ๆ แล้ว โรงงานที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าก็จะตกอยู่ในข้อนี้ …

Continue reading
Rate this blog entry:
109 Hits
0 Comments

Manufacturing Side (2) (MDS, MPS และ MRP)

ครั้งที่แล้ว เราคุยกันว่า ถ้าเราซื้อวัตถุดิบไม่ได้จะทำอย่างไร …

ฝ่ายจัดซื้อก็ต้องแจ้งไปยังฝ่ายขายให้ทราบ และฝ่ายขายก็ต้องกลับไปคุยกับลูกค้าว่า เราไม่สามารถผลิตสินค้าให้ตามเวลาที่ระบุได้เพราะว่าเราจัดหาวัตถุดิบเข้ามาไม่ทัน … มันก็จะเกิดการคุยกันแหละครับ

โดยทั่วไปไปก็จะเกิดขึ้นได้หลายกรณี แต่ที่พบโดยทั่วไปก็เช่น 1) ลูกค้าจะช่วยเราหาวัตถุดิบ 2) ลูกค้าให้เราหาซื้อจากแหล่งอื่นซึ่งอาจจะไม่อยู่ใน AVL และราคาอาจจะแพงขึ้น (เขาจะรับผิดชอบในส่วนต่างที่เกิดขึ้น) 3) ให้เราเสนอมาว่า เราจะเลื่อนการส่งของให้เขาไปถึงวันใด

ในข้อแรกนั้น เราต้องไม่ลืมว่าลูกค้าเป็นผู้ออกแบบสินค้า เขาย่อมรู้ว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เขาเลือกมาใช้นั้นหาซื้อที่ไหนได้บ้าง หรือ สามารถใช้ชิ้นส่วนอะไรที่ทัดเทียมกันมาใช้ได้ทดแทนได้บ้างและซื้อได้จากที่ไหน การที่เขาช่วยเราหาแหล่งขายหรือชิ้นส่วนทัดเทียมกันเพื่อนำมาทดแทนนั้น โดยทั่วไปเขาจะทำได้เร็วกว่าเรา แต่เขามักจะไม่ซื้อให้เรานะครับ เขาเพียงช่วยเราหาว่าจะซื้อชิ้นส่วนได้จากที่ใด จากนั้นเราก็ต้องติดต่อซื้อขายเอาเอง … แน่นอนครับ มันก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกัน … แต่ลูกค้ารับรู้แล้ว ดังนั้น สินค้าที่ต้องผลิตก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปบ้าง

ข้อที่สองนี้ ลูกค้าจะยอมให้เราหาซื้อจากแหล่งขายที่อยู่นอก AVL ซึ่งราคาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยและเราต้องมาใส่ใจในเรื่องคุณภาพให้มากขึ้น (หมายความว่า เราต้องตรวจสอบคุณภาพให้มากขึ้นกว่าตอนที่เราซื้อจากแหล่งขายที่อยู่ใน AVL ซึ่งเราเคยซื้อขาย หรือ ทำการ Qualify เขามาแล้ว)  … การซื้อแบบนี้ก็คล้าย ๆ กับเราหาซื้อของในอินเตอร์เน็ตแหละครับ เราก็ค้นหาไปเรื่อย ๆ เจอในเว็บไหน ก็ถามไถ่ราคา ข้อกำหนดในการซื้อขายกัน ถ้าตกลงกันได้ก็ซื้อขายกัน โดยเราไม่รู้หรอกว่า ผู้ขายเป็นใคร บริษัทตั้งอยู่ที่ไหน มันจึงมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน … เรามักเรียกการซื้อแบบนี้ว่า Spot Buy และถ้าเราหาซื้อได้ช้า สินค้าที่ต้องผลิตก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปเช่นกัน

Continue reading
Rate this blog entry:
183 Hits
0 Comments

Manufacturing Side (1)

คราวนี้เรามั่งทางฝ่ายผลิตกันบ้าง … ดูตามกรอบเส้นประสามเหลี่ยมที่แสดงไว้นะครับ

การผลิตนั้นใช่ว่า นึกอยากจะผลิตอะไรวันไหนก็ผลิตไปนะครับ มันต้องมีการวางแผนกันก่อนเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับคนและเครื่องจักรจำนวนมาก (ตามกรอบของ 6M ที่ผมกล่าวผ่านมาแล้ว) ดังนั้นจะทำอะไรก็ต้องวางแผนให้ดีเสียก่อน

จากบล็อกที่ผ่านมา เมื่อฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามาแล้ว เขาก็จะบันทึกเอาไว้ใน MDS ว่า เขาขายสินค้าอะไร ให้ใคร ต้องส่งสินค้าให้วันไหน

ขอย้อนหลังไปในบล็อกของการทำ NPI หน่อยนะครับ … ตอนนั้น เราจะทดลองผลิตสินค้าให้ลูกค้าก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการผลิตมัน OK แล้ว … ตรงนี้ เราจะได้เวลาในการผลิตสินค้านั้น ๆ ออกมาว่า ชิ้นหนึ่งจะใช้เวลาในการผลิตนานเท่าใด (หรือ พูดง่าย ๆ ว่า ตั้งแต่วัตถุดิบชิ้นแรกผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต จนออกมาเป็นสินค้าที่แล้วเสร็จนั้น มันใช้เวลาประมาณกี่วัน) … เราจะเก็บตัวเลขนี้เอาไว้ เรามักจะเรียกว่า Production Lead Time (เวลานำในการผลิต) … เป็นธรรมดาครับ สินค้ายิ่งมีกระบวนการซับซ้อนมากขึ้น มันก็จะมี Production Lead Time ยาวนานมากขึ้น

Continue reading
Rate this blog entry:
89 Hits
0 Comments

Sale Side

เมื่อทุกอย่างพร้อม … คำสั่งซื้อตามปกติจากลูกค้าก็มาแหละครับ

บางครั้งระยะเวลาตั้งแต่การเซ็นสัญญากัน (หรือ หลังจากทำการทดลองผลิตครั้งแรก) กับ การทำการผลิตจริงจำนวนมากตามคำสั่งซื้อมันอาจจะห่างกันเป็นปี หรือ บางทีลูกค้าได้งานจากการทดลองผลิตแล้ว ก็นำไปทดสอบดู ลองใช้งานจริง แล้วเขาก็อาจจะทำการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สินค้าของเขาดีขึ้น ... ตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้บอกเรา

ดังนั้นก่อนทำการผลิตจำนวนมากตามคำสั่งซื้อปกติ เราจะทำการยืนยัน BOM กับลูกค้าก่อนว่า เขาทำการเปลี่ยนแปลงอะไรใน BOM หรือ ไม่ (พูดง่าย ๆ ก็คือ BOM ที่ลูกค้าให้เราตอนทำ RFQ กับ BOM ในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในมือลูกค้ามันต่างกันไหม) เราจะได้ปรับ BOM ของเราให้ถูกต้องตรงตาม BOM ของลูกค้าในปัจจุบัน … แบบนี้เราเรียกว่า ทำการ Scrub BOM คือ ทำ BOM ของเราให้มันสะอาด ให้มันถูกต้องตามความเป็นจริง

การจัดการคำสั่งซื้อของ่ายขายก็มักจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ 1) การตรวจสอบเครดิต (ถ้าเรากำหนดเอาไว้) 2) การบันทึกข้อมูลการขาย 3) การบันทึกบัญชีที่เหมาะสม (รวมถึงการเรียกเก็บเงิน) และ4) การจัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การปรับยอดสินค้าคงคลัง

ตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อมา (ถ้าเรากำหนดเครดิตเอาไว้) ฝ่ายขายก็จะเริ่มด้วยการตรวจสอบเครดิตก่อน โดยทั่วไปจะมีสองแบบคือแบบอิงกับเวลา (เช่น เมื่อรับสินค้าแล้ว อีก 30 วันค่อยจ่ายเงิน) กับแบบอิงกับวงเงิน (ยอดเงินค้างชำระจะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท)   

Continue reading
Rate this blog entry:
90 Hits
0 Comments

Pre-sale (New Product Introduction, NPI)

เมื่อเซ็นสัญญากันแล้ว … ก็น่าจะเริ่มการผลิต หรือ ปั๊ม ๆ กันออกมาได้เลย … แต่ช้าก่อนครับ …

ตอนที่เราออกแบบกระบวนการผลิตนั้น มันอยู่บนแผ่นกระดาษที่ได้มาจากประสบการณ์ (หรือ จำลองบนคอมพิวเตอร์) … มันยังไม่ได้ทำจริง มันจะเวิร์ก 100% ตามที่คิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ … ดังนั้น มันจึงต้องมีการทดลองทำโดยการผลิตจำนวนน้อย ๆ ขึ้นมาก่อน

ในโรงงานรับจ้างผลิตแบบที่ผมเคยทำงานมานั้น จะมีส่วนงานอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ที่มีสมาชิกมาจากส่วนต่าง ๆ เช่น ฝ่ายวิศวกร ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต เป็นต้น ... เราเรียกส่วนงานนี้ว่า NPI (New Product Introduction) ตามความหมายก็คือมีหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โรงงานไม่เคยทำมาก่อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สินค้าที่เพิ่งรับเข้ามานั้นใช้นำไปใช้งานทางด้านไหน มีข้อกำหนดของลูกค้าเป็นอย่างไร และควรผลิตอย่างไร เป็นต้น

เมื่อได้รับการร้องขอให้ทำใบเสนอราคา (RFQ) จากลูกค้า พร้อมข้อมูลต่าง ๆ ที่ลูกค้าส่งมาให้ เช่น รายละเอียดของวัตถุดิบที่ต้องประกอบขึ้นมาเป็นตัวสินค้า (Bill of Material, BOM) ภาพวาด กระบวนการประกอบ ต้นแบบ เป็นต้น

ทีมนี้จะทำการสร้าง BOM ที่ได้จากลูกค้า (Customer BOM) ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน … ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะลูกค้าแต่ละราย ต่างคนก็ต่างทำ จึงมีสารพัดรูปแบบ … เอกสารที่ส่งมาก็หลายหลาย เป็น Word ก็มี เป็น Excel ก็มี เป็น Pdf ก็มี … ผู้ใช้งาน เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ปวดหัวตาย … เราจึงต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการใช้งาน แล้วเรียก BOM ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ว่า Manufacturing BOM …

Continue reading
Rate this blog entry:
84 Hits
0 Comments

Customer Visit (Before Sale)

เรามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและบริการต่างกัน

เวลาที่เราซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่ง เราก็ดูแค่ว่าสินค้าชิ้นนั้น มันตรงตามความต้องการของเราไหม ราคา OK ไหม ... โดยเราไม่เคยสนใจว่าเขาจะผลิตขึ้นมาอย่างไร ... หรือ กล่าวได้ว่า ในกรณีของสินค้านั้น เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและเราสามารถฝากคนอื่นไปซื้อได้

แต่ถ้าเราไปขอรับบริการ เช่น ไปตัดผม ... อันนี้ เราต้องเอาตัวเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้วย เราจะฝากผมบนหัวเราให้คนอื่นพาไปยังร้านตัดผมเพื่อให้ช่างเขาตัดให้ไม่ได้ 

แต่ถ้าเราจะไปจ้างให้โรงงานสักแห่งหนึ่งผลิตสินค้า (หรือ ขอรับบริการ) ให้เราเพื่อนำมาขายให้ลูกค้า … อันนี้เราต้องสนใจแล้วว่า โรงงานที่เราหมายตาเอาไว้นั้น เขามีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้เราได้ไหม คุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นอย่างไร ราคา OK ไหม และเขามีกำลังการผลิตมากพอที่จะผลิตสินค้าให้เราไหม …

ผมพบว่ามันมีมุมมองขำ ๆ อยู่เหมือนกัน เช่น ถ้ามองในเชิงชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวสินค้า ลูกค้าย่อมต้องการให้โรงงานผลิตให้เราพอดี ๆ ไม่ขาด ไม่เกิน …

Continue reading
Rate this blog entry:
146 Hits
0 Comments

เรื่องแทรก

B

สำหรับโรงงานที่รับจ้างผลิตสินค้าให้ลูกค้านั้น เวลาลูกค้าให้รายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Bill of Material หรือ BOM) มา รายการใดที่สำคัญ ๆ ซึ่งเรื่องวิกฤติต่อสินค้าของเขา (เช่น รายการนี้ถ้าไปใช้ยี่ห้อ Y อาจจะส่งผลให้สินค้าของเขามีคุณภาพด้อยลง จึงขอให้เราใช้ยี่ห้อ X เท่านั้น) เขาจะกำหนดเอาไว้ใน BOM ด้วยว่า รายการนั้น ๆ ต้องซื้อจาก Vendor รายใดได้บ้าง

พูดง่าย ๆ ว่า รายการใดที่เขาต้องการควบคุม เขาก็จะกำหนดมาเลยว่า รายการนั้น ๆ จะต้องซื้อจาก Vendor A, B, C เท่านั้น  ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า ลูกค้ากำหนด Appoved Vendor List หรือ AVL มาให้ ดังนั้นเวลาเราจะซื้อ เราก็จะให้ซื้อตาม AVL ของลูกค้า เพราะถ้าเราไปซื้อนอก AVL ที่กำหนดไว้ ถ้าลูกค้ารู้เข้าก็อาจจะปฏิเสธไม่รับสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาก็ได้ โดยถือว่าเราไม่ทำตามคำสั่งของเขา … ตรงนี้ ถ้า Vendor เหล่านี้ เราไม่เคยตกลงซื้อขายกันมาก่อน เราก็ต้องรีบไปคุยกับเขาแหละครับ เดี๋ยวไม่มีวัตถุดิบมาผลิตให้กับลูกค้า

แต่วัตถุดิบบางรายการ ลูกค้าจะไม่บังคับหรือไม่กำหนดว่าเราต้องซื้อจาก Vedor รายใด อย่างนี้เราเรียกว่า ลูกค้า Open (AVL) หรือ เปิดให้เราพิจารณาเอาเองตามความเหมาะสม … ในกรณีนี้ เราก็จะซื้อจาก Vendor ที่เรา Qualify แล้วว่าผู้ขายรายนั้น ๆ เรารู้ประวัติ มีคุณภาพเชื่อถือได้ เรายอมรับได้ … เพราะแม้ว่าลูกค้าจะ Open เอาไว้ก็ตาม แต่เขาก็มีสิทธิ์รู้เหมือนกันว่า ทำไมเราจึงเลือกซื้อจาก Vendor รายนั้น ๆ

ดังนั้นการที่จะไปซื้อวัตถุดิบจากใครก็ได้ตามอารมณ์ ตามความอยาก จึงเป็นไปได้ยาก เพราะเมื่อเรานำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าขึ้นมาแล้ว มันเกิดมันหาขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดี … จะไปอ้างว่า เราไม่ได้ผลิตวัตถุดิบเอง แต่ไปซื้อจาก Vendor มา เราจึงไม่รับผิดชอบ … อ้างแบบนี้ไม่ได้ครับ … เพราะเรามีหน้าที่ต้องตรวจรับวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า … มันเข้าทำนองขว้างงูไม่พ้นคออยู่ดี … ดังนั้นจึงไม่มีใครเสี่ยงกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาหรอกครับ

ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ ๆ ที่ต้องซื้อวัตถุดิบจำนวนมากและต้องซื้อจากหลากหลาย Vendor บริษัทเหล่านั้นก็มักจะแยกการจัดหาและจัดซื้อออกจากกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความรวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายจัดหา (Sourcing) ก็จะทำหน้าที่ติดต่อหรือเลือก Vendor มาให้ก่อน แล้วฝ่ายจัดซื้อก็เปิดใบสั่งซื้อไปยัง Vendor ข้างต้น

Continue reading
Rate this blog entry:
253 Hits
0 Comments

Buy Side and Sale Side

F

บล็อกที่แล้วผมพูดแบบกว้าง ๆ แบบเล่าให้ฟังไปเรื่อย ๆ คราวนี้เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น ผมจะเขียนออกมาเป็นโฟล์วกิจกรรมทางด้าน Buy Side ขององค์กรเรา (ฝ่ายจัดซื้อในแง่ของ Purchasing) ที่ต้องสื่อสารกับ Vendor ดังรูปด้านล่าง โดยฝั่งขวามือจะเป็นกิจกรรมการจัดซื้อของเรา และฝั่งซ้ายมือจะเป็นกิจกรรมการขายของ Vendor … ส่วนตรงกลางก็จะเป็นสารสนเทศที่วิ่งกลับไปกลับมาระหว่างเรากับ Vendor

จากรูปที่แสดงไว้ เมื่อฝ่ายจัดซื้อระบุว่าอยากได้อะไร (Identify needs) แล้ว เขาก็จะเปิดดูใน e-Catalog ที่ Vendor ส่งมาให้  หรือ เข้าไปดูใน Website ของ Vendor หรือ ใช้ฐานข้อมูลของผู้ขายแต่ละราย (จะเกิดจากที่เราที่สร้างขึ้นมาเอง หรือ ผู้ขายส่งมาให้ก็ตาม) ว่า เขามีอะไรขายบ้าง

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ฝ่ายจัดซื้อก็กำหนดความต้องการขึ้นมา (Define Requirement) ว่าต้องการซื้อชิ้นส่วนนั้น อุปกรณ์นี้ จำนวนเท่านั้น ๆ แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ Vedor เพื่อขอราคาขาย (หรือ RFQ) ไปยัง Vendor หรือ Supplier ที่หมายตาเอาไว้

สมัยที่ผมทำงานใหม่ ๆ ก็ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ แล้วก็ Fax ไปให้ Vendor หรือ บางที่ก็ต้องส่งจดหมายไป … แต่ตอนนี้ เราสามารถเปลี่ยนให้เป็น e-Document แล้วก็ส่งผ่าน email ได้ หรือ เข้าไปจิ้มเอาไปใน Web ของ Vendor ได้โดยตรง

Continue reading
Rate this blog entry:
199 Hits
0 Comments

Buy Side

A

เพื่อให้ง่ายขึ้น ผมจะอธิบายด้านซื้อ หรือ Buy Side ก่อน ... ถ้าอิงตามรูปก็คือส่วนที่ผมใช้เส้นประสีแดงล้อมกรอบเอาไว้

เมื่อฝ่ายผลิตร้องขอให้ซื้อวัตถุดิบเข้ามาให้เขาเพื่อใช้ผลิตสินค้า ... คำถามง่าย ๆ ก็คือ เราจะซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วน (Raw Material & Components) เพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นสินค้าให้ลูกค้าได้ได้จากแหล่งใด … จะขนส่ง (Transportation) ทางใดให้มีต้นทุนเหมาะสมที่สุด …

เริ่มต้นเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่า เราต้องการซื้ออะไร ... จากนั้นก็จัดทำเป็นความต้องการขึ้นมาเป็นเอกสาร เพื่อเตรียมส่งไปให้ผู้ขาย หรือ ซัพพลายเออร์ทั้งหลาย … คำถามก็คือ ซัพพลายเออร์รายใดบ้างเล่าที่น่าจะมีของเหล่านี้ขายให้เรา … เราก็ต้องค้นหาใช่ไหมครับ

แน่นอนว่าซัพพลายเออร์ผู้มีวัตถุดิบที่เราต้องการย่อมกระจายกันอยู่ทั่วโลก ดังนั้นฝ่ายจัดหา (Sourcing) ของเราก็ย่อมต้องการที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังซัพพลายเออร์เหล่านั้นได้ (จำบล็อกเรื่อง Global Connect หรือ เชื่อมต่อกับโลกกว้างได้ไหมครับ … สาเหตุที่มันต้องเชื่อมต่อกับโลกกว้างก็เพราะเรื่องนี้แหละครับ) … IT ก็ต้องจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้สะดวก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดหาสามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ได้ทั่วโลก

Continue reading
Rate this blog entry:
358 Hits
0 Comments

Value Chain (2)

A

เรามาคุยกันต่อนะครับ …

ถ้าผมเอากรอบกิจกรรมหลักตั้งขึ้นมาก่อน ตามบล็อกสีแดง (ผมตัด Service ออกไปก่อนนะครับ เพราะเขียนแล้วมันล้นกระดาษ) แล้วผมก็เขียนกระบวนการธุรกิจแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นตามบล็อกสีแดง (แบบคร่าว ๆ พอเป็นแนวคิดนะครับ) และ IT เป็นไปตามรูปด้านล่าง 

ผมขอเริ่มต้นในส่วนของ Sales and Marketing ก่อน … โดยสมมติเอาว่า ฝ่ายขายโทรไปคุยกับลูกค้า (Sales Call) เพื่อเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า ในที่สุดลูกค้าก็สั่งซื้อสินค้า (Sale Order) มาว่า เขาต้องการซื้อสินค้าอะไร จำนวนเท่าใด ต้องส่งสินค้าให้เขาเมื่อไหร่ ทางไหน ... ผมขอเรียกส่วนนี้ว่า กระบวนการขาย (Sale Process) ก็แล้วกัน ซึ่งจะอยู่ในด้าน Sale side (หรือ ด้านขาย)

ตรงนี้ เราก็มามองต่อไปว่า เราจะใช้ IT เข้าไปช่วยอะไรได้บ้าง … ผมจะแยกพูดในภายหลังนะครับ … ขออธิบายกระบวนการที่อิงกับตัวแบบให้จบไปรวดเดียวก่อน …

Continue reading
Rate this blog entry:
167 Hits
0 Comments

Value Chain Model (1)

A

เรื่องที่ผ่านมานั้น ผมเล่าเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางการมองผ่านกรอบของ IT ว่า เรามีซอฟต์แวร์ มีฮาร์ดแวร์ อะไรให้ใช้บ้าง แต่ละตัวใช้ทำอะไร ทั้งนี้เพื่อให้พอเข้าใจการใช้งานคร่าว ๆ … คราวนี้ ผมจะเล่าผ่านกรอบการมองทางด้านการดำเนินธุรกิจบ้าง โดยอาศัยอุตสาหกรรมการผลิตเป็นกรอบในการเล่าเรื่อง …. ซึ่งเชื่อมต่อไปยัง Industrial 4.0 ต่อไป

เรื่องที่เราต้องยอมรับกันก็คือ ฟังก์ชันหนึ่งของ IT ก็คือการให้การสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และการให้การสนับสนุนนี้ก็ทำได้หลายทางด้วยกัน … ผมจะค่อย ๆ เล่าให้ฟังนะครับ … แต่ตอนนี้อยากให้ผู้อ่านลองสมมติตัวเองว่า องค์กรของเราดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับลูกค้านะครับ

 

ในยุคปัจจุบันนี้ เราจะเน้นไปในเรื่อง "คุณค่า (Value)" เป็นหลัก หมายความว่า เราต้องพิจารณาว่า คุณค่าอะไรที่เราต้องนำเสนอให้ลูกค้า หรือ ถ้ามองย้อนกลับขึ้นไปก็ต้องถามว่า ลูกค้าต้องการสินค้าของเราไปใช้เพื่ออะไร แล้วเราก็ต้องทำสิ่งนั้นใส่เข้าไปในตัวสินค้าของเรา 

Continue reading
Rate this blog entry:
241 Hits
0 Comments

Global Connect

a

บล็อกที่แล้ว ผมพูดเรื่องการเชื่อมต่อ หรือ Connect อันหมายถึง การเชื่อมต่อโดยอาศัยอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ ดังนั้นสารสนเทศต่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะวิ่งผ่านสื่อนี้ เช่น คำสั่งซื้อจากลูกค้าก็จะวิ่งผ่านสื่อ (อินเตอร์เน็ต) มาที่โรงงานผมในฐานะโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้ผลิตสินค้าให้เขา โรงงานผมก็ต้องส่งคำสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังซัพพลายเออร์ของผมโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน …

ถ้าเราขยายสื่อออกไปข้ามประเทศ ขยายออกไปทั่วโลก คราวนี้มันจะกลายเป็น Global Connect หรือ การเชื่อมต่อกันทั่วโลก นั่นก็หมายความว่า ลูกค้าอยู่ที่ใดก็ได้ในโลกนี้ขอให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ก็สามารถส่งคำสั่งซื้อมาให้ผมได้ ซัพพลายเออร์อยู่ที่ไหนในโลกนี้ ผมก็สามารถส่งคำสั่งซื้อไปซื้อวัตถุดิบจากเขาได้ … ถึงตรงนี้การจัดการโซ่อุปทานแบบดั้งเดิม (Traditional Supply Chain, SCM) ก็ได้เริ่มเปลี่ยนรูปเป็น e-SCM … ข้อมูลจากหลายแหล่งเขาบอกว่า มันเริ่มเปลี่ยนแถว ๆ ปี 2000 เป็นต้นมา (หรือ ยุคธุรกิจด็อตคอมนั่นเอง)

ที่เล่ามานั้น มันเป็นการดำเนินธุรกิจระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกัน … เมื่อตัวกระบวนการทางธุรกิจมันไหลได้ไม่ติดขัดแล้ว องค์กรจะทำมาค้าขายกับลูกค้า (Business to Consumer, B2C) ตรง ๆ ก็ทำได้ โดยสร้างช่องทางเพื่อให้ลูกค้าของเขาสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ … ซึ่งมันก็คือเว็บไซต์นั่นเอง  

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเขา … เขาก็เปิดคำสั่งซื้อสินค้าที่เขาต้องส่งให้ลูกค้าของเขามาที่โรงงานผม เพื่อให้ผมผลิตให้ … เมื่อผมทำโน่นนี่นั่นแล้ว ผมก็ส่งคำสั่งซื้อวัตถุดิบไปให้ซัพพลายเออร์ของผม … เห็นไหมครับ หลังจากรับข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เข้ามาแล้ว … ข้อมูลต่าง ๆ มันก็ไหลไปตามวงรอบปกติ (ที่ผมเรียกว่า eSCM) นี่แหละครับ

Continue reading
Rate this blog entry:
203 Hits
0 Comments

Connect

a

เมื่อระบบทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว การเชื่อมต่อก็เกิดขึ้น …

ถ้าจะยกตัวอย่างให้ทันสมัยหน่อย ก็ลองมาดูการทำธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) กัน … สมมติว่า บริษัท A ทำมาค้าขายกับบริษัท B (และสมมติว่าบริษัท B เป็นลูกค้าของบริษัท A) เมื่อผู้บริหารทั้งสองบริษัทคุยกันแล้ว ก็มีการกำหนดกลยุทธ์ร่วมกัน … วงจรการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งสองก็จะเชื่อมเข้าด้วยกัน … หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือ Business ของ A ก็เชื่อมเข้ากับ Business ของ B … อันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไป

ประเด็นมันอยู่ที่ว่า ถ้าบริษัท A กับ B ยังมีการส่งข้อมูลในการดำเนินธุรกิจระหว่างกันนั้นจะเป็นแบบเดิม ๆ คือ พิมพ์เอกสารแล้วก็ Fax หรือ Email กันไปมา แล้วก็มีการโทรศัพท์ซักถามหรือยืนยัน … มันคือการดำเนินธุรกิจตามแบบที่เราคุ้นเคยกัน ... และย่อมก็เกิดความล่าช้าไม่ทันใจในยุคที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตกันแล้ว

เอ … แล้วถ้าบริษัท A และ B ต่างก็มี IT อยู่แล้วทั้งคู่ … แล้วทำไมไม่เชื่อม IT เข้าด้วยกันละครับ … ข้อมูลต่าง ๆ มันจะได้ไหลระหว่างกันได้เร็วขึ้น … มันก็จะกลายเป็นการ Connect ตามรูปด้านล่าง อันเป็นหัวข้อบล็อกนี่แหละครับ

Continue reading
Rate this blog entry:
229 Hits
0 Comments