MSITBlog

Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

การออกแบบ Protocol : Simple Parking Search Protocol (SPSP)

ปัญหาและแรงจูงใจ

                เนื่องจากในปัจจุบัน การนำรถยนต์เข้าไปทำธุระในเมืองนั้น มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหาที่จอด ไม่ว่าจะเป็นการ ไม่มีที่จอดรถ หรือ ราคาของที่จอดนั้นมีราคาแพง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการคิดโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหา ที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการที่จอดรถ เพื่อความสะดวกในการนำรถไปธุระในเมือง

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

 

Continue reading
  231 Hits
  0 Comments
231 Hits
0 Comments