MSITBlog

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

 

ระบบติดตามการโดยสารบนรถแท๊กซี่

ปัญหาและแรงจูงใจ

          เนื่องจากการโดยสารแท๊กซี่ อาจทำให้บางครั้งผู้โดยสารลืมทรัพย์สินมีค่าไว้บนรถ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบเสียหายอย่างมาก เช่น ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติลืมพาสปอร์ตไว้บนรถแท๊กซี่จนทำให้ตกเที่ยวบิน ไม่สามารถบินกลับประเทศได้ เพราะบางครั้งแท๊กซี่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วอาจมีผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการต่อ แล้วแอบเก็บทรัพย์สินมีค่าของผู้โดยสารที่ลืมไว้กลับไป ทำให้ไม่สามารถตามหาได้

คุณสมบัติการทำงานของระบบ

Continue reading
  131 Hits
  0 Comments
131 Hits
0 Comments