MSITBlog

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานอัตโนมัติ

ปัญหาและแรงจูงใจ

ปัจจุบันการแสกนนิ้วเข้างานใช้กันที่ และบางครั้งเกิดการสแกนไม่ติด อาจจพเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น นิ้วมือเปลียกน้ำ นิ้วมือลอก และอื่นๆอีก

ข้าพเจ้าจึงคิดระบบการสแกนใบหน้าแทนการสแกนนิ้วเช็คชื่อเข้างานขึ้น โดยใช้กล้องที่ติดตามตึกต่างๆ มาใช้ในการแสกนใบหน้าของเรา เพื่อเช็คเชื่อการเข้างาน เพราะตามตึกหรือทางเดิน มีกล้องติดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย จึงนำกล้องพวกนี้มาทำการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเข้ากับเซิฟเวอที่ติดตั้งโปรแกรมระบบตรวจสอบใบหน้า และจัดเก็บใบหน้าของพนักงาน

คุณสมบัติและการทำงานของระบบ

Continue reading
  680 Hits
  0 Comments
Tags:
680 Hits
0 Comments