MSITBlog

การออกแบบโปรโตคอล GS1 BR (GS1 Barcode Recommender)

 

1.       ปัญหาและแรงจูงใจ

เนื่องจากในหน่วยงานประสบปัญหาการรับสายจากทางสมาชิกภายใน 1 วัน มีสมาชิกโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบาร์โค้ดเป็นจำนวนมาก และมักถามคำถามในเรื่องซ้ำๆ โดยวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเลือกบาร์โค้ดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นคำถามส่วนมากที่พบ ซึ่งการตอบคำถามแต่ละครั้งมักไม่สามารถให้คำตอบทั้งหมดได้ในครั้งเดียวเพราะมีรายละเอียดจำนวนมาก ทำให้อาจต้องติดต่อกันหลายครั้ง สร้างความเหนื่อยล้าให้กับพนักงาน และความไม่สะดวกหรือความสับสนให้แก่ผู้ติดต่อ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจตามมาเป็นลำดับ

 

 

Continue reading
  221 Hits
  0 Comments
221 Hits
0 Comments

การศึกษาการทำงานของ Application Discord

Discord-LogoWordmark-Black
แนะนำแอพพลิเคชันในภาพรวม

 

Discord เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 จากสองผู้ให้กำเนิดอย่าง Jason Citron ในตำแหน่ง CEO และ Stanislav Vishnevskiy ในตำแหน่ง CTO 

 

                             (ภาพประกอบ : https://www.modify.in.th/21304)                     

Jason Citron (ซ้าย) Stanislav Vishnevskiy (ขวา)

Continue reading
  273 Hits
  0 Comments
Tags:
273 Hits
0 Comments