MSITBlog

Tinder - Match.Chat. Date.

tinder-logo

 

                            แอพลิเคชัน Tinder เป็น “โซเชียลมีเดีย” ประเภทหนึ่ง ซึ่งจุดประสงค์หลักของแอพนี้จะมีไว้เพื่อหาเพื่อนใหม่ในโลกออนไลน์ ซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากจึงทำให้เราเกิดความสนใจจะนำมาศึกษาดูวิธีการเชื่อมต่อของแอพลิชันตัวนี้ว่ามีการสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อยังไงกันบ้าง และภายในวิธีการติดต่อกันมีการส่งข้อมูลประเภทใดหากันบ้าง

 

Continue reading
  894 Hits
  0 Comments
894 Hits
0 Comments