MSITBlog

2 minutes reading time (420 words)

หมวกกันน็อก 360 องศา

ปัญหาและแรงจูงใจ

          ปัจจุบันในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีปริมาณรถจานวนมาก และมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสร้างรถไฟฟ้า BTS สร้างสะพาน และอุโมงค์ข้ามแยกพร้อมกันในหลาย ๆ เส้นทาง ทาให้จะต้องมีการปิดช่องจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง ยิ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า หรือช่วงเย็น ก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นมาก ๆ ซึ่งมอเตอร์ไซค์เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่ใช้เวลาน้อย และสามารถขับขี่ไปได้เรื่อย ๆถึงแม้ว่ารถจะติด แต่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์จะพบปัญหาคือ ผู้ขับขี่ไม่สามารถเห็นมุมมองด้านหลังได้รอบทิศทาง ทาให้ยากต่อการเปลี่ยนช่องจราจร หรือทาการเลี้ยวต่าง ๆ เกิดปัญหา หากผู้ขับขี่มองเห็นมุมมองด้านหลังได้รอบทิศทาง ก็จะทาให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง

รูปภาพแสดงการจราจรกรุงเทพ และปริมณฑล ในช่วงเวลาเร่งด่วน

ภาพรวมการทางาน

 

รูปภาพแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของหมวกกันน็อก 360 องศา

 

รูปภาพแสดงมุมมองหมวกกันน็อก 360 องศา จากกล้องด้านหน้า และด้านหลัง

 

รูปภาพแสดงมุมมองด้านหลังจากหน้าจอภายในหมวกกันน็อก พร้อมบอกเส้นทาง GPS

 

รูปภาพแสดง Wireless Charger สาหรับชาร์จแบตเตอรี่หมวกกันน็อก 360 องศา

 

คุณสมบัติการทางานของระบบ

1. มีกล้องติดหมวกกันน็อกทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง และบันทึกภาพลงหน่วยความจา

2. มีจอภาพแสดงภาพจากกล้องด้านหลังหมวกกันน็อก เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจน

3. มีจอภาพแสดงเส้นทางการนาทาง GPS ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

4. มีหูฟัง ไมโครโฟนสาหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน สาหรับการโทรออก-รับสาย และสั่งงานสมาร์ทโฟนด้วยเสียง

5. มี Wireless Charger เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 

โพโทคอลที่ใช้ในระบบ (RFC 7668)

รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างหมวกกันน็อกกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth 5.0

 

          Bluetooth ก็คือเทคโนโลยีที่พบได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์มากมายทั้งสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, สมาร์ทวอทช์, หูฟังไร้สาย, ลาโพง ฯลฯ โดย Bluetooth ทาหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์สองชิ้นเข้าด้วยกัน ทาให้เราสามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากระยะไกล, การรับข้อมูล, การแจ้งเตือนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันเวอร์ชั่นของ Bluetooth ที่ได้รับความนิยมก็คือ 4.X และล่าสุดก็คือ Bluetooth 5.0

          Bluetooth 5.0 นั้นออกมาเพื่อรองรับทางด้าน IoT (Internet of Things) หรือการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และการใช้งาน Bluetooth beacon เป็นหลักรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.2, 2, 2.1, 3, 4, 4.1 ไปจนถึง 4.2 มีคุณสมบัติในการใช้เกี่ยวกับ IoT ได้เป็นอย่างดีโดยกินพลังงานน้อยลง, เชื่อมต่อได้ระยะไกลขึ้น และส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น มีการปรับปรุงที่ดีขนาดนี้ทาให้มันมาอยู่ในสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 แล้วอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การส่งข้อมูลแบบ Connectionless ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลแบบไม่ต้องสร้าง Connection (ส่งต่อ ๆ กันระหว่างอุปกรณ์ไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายทาง) ไม่เป็นที่นิยมสาหรับ Bluetooth 4.2 เนื่องจากขนาดในการส่งแต่ละข้อความอยู่ที่ 31 bytes ซึ่งมันเล็กเกินไป แต่ Bluetooth 5 สามารถส่งได้ถึงข้อความละ 255 bytes และด้วยระยะการเชื่อมต่อที่ไกลขึ้น ทาให้ห้างร้านต่าง ๆ สามารถวาง Bluetooth beacon เพื่อส่งโฆษณาสินค้า และบริการต่าง ๆ เข้าไปตามอุปกรณ์ของลูกค้าได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย

 

รูปภาพแสดงส่วนประกอบที่สาคัญของ Bluetooth

          ส่วนประกอบที่สาคัญของ Bluetooth คือ ส่วนคลื่นสัญญาณ, ส่วนการเชื่อมต่อและควบคุม, ส่วนบริหารการเชื่อมต่อกับ Input/Output และส่วน HCI (Host Controller Interface) ซึ่งก็คือส่วนของการติดต่อกับอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสัญญาณบลูทูธ

 

รูปภาพแสดง Bluetooth Packet

          ลักษณะการใช้งาน Packet จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Control Packet จะมีเพียงแค่ Access Code กับ Header เท่านั้น โดยไม่ต้องมี Payload 2. Data Packet จาเป็นต้องมี Access Code, Header และ Payload ครบทั้ง 3 ส่วน

 

ตารางเปรียบเทียบความสามารถของ Bluetooth 5 และ Bluetooth 4.2

Feature

Bluetooth 5

Bluetooth 4.2

ความเร็ว

2 Mbps

1 Mbps

ระยะการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อไกล 200 เมตร ในบริเวณภายนอกอาคารที่ไม่มีผนังกั้น และภายในอาคาร 50 เมตร

เชื่อมต่อไกล 50 เมตร ในบริเวณภายนอกอาคารที่ไม่มีผนังกั้น และภายในอาคาร 10 เมตร

พลังงานที่ใช้

น้อยกว่า

มากกว่า

ขนาดของการส่งข้อมูล

ประมาณ 255 bytes

ประมาณ 31 bytes

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

นานกว่า

สั้นกว่า

ระดับความปลอดภัย

สูงกว่า

ต่ำกว่า

ความสามารถในการจัดการข้อมูล

2 Mbps, 1.6 Mbps หากใช้ร่วมกับเสาสัญญาณ

1 Mbps

 

Application Mobile ของหมวกกันน็อก 360 องศา

          1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมล์ในการลงทะเบียน

          2. สามารถดึงภาพจากกล้องหน้า หรือหลังของหมวกกันน็อกได้

          3. เชื่อมต่อกับ Google map เพื่อแสดงพิกัด GPS ที่หน้าจอหมวกกันน็อก

รูปภาพแสดงตัวอย่าง Application Mobile ของหมวกกันน็อก 360 องศา

 

ขนาดหมวกกันน็อก 360 องศา

ขนาด

เซนติเมตร

นิ้ว

XS

53 - 54

20.9 - 21.3

X

55 - 56

21.7 - 22

M

57 - 58

22.4 - 22.8

L

59 - 60

23.2 - 23.6

XL

61 - 62

24 - 24.4

XXL

63 - 64

24.8 25.2

รูปภาพแสดงขนาดของหมวกกันน็อกตั้งแต่ XS - XXL

 

ผู้จัดทา

นายณัฐวุฒิ เรืองทรัพย์ รหัสนักศึกษา 6217810013

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

เอกสารอ้างอิง

https://www.crosshelmet.com/

https://www.morethan.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-kyt-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-nf-r-matt-black/

https://www.btbikeshop.com/product/43/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-bluetooth-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-sena20s

http://solarlight-it.lnwshop.com/product/22/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-lithium-polymer-battery-3-7v

https://lifedaily.co/product/100-original-sandisk-micro-sd-card-64gb-100mb-s-16gb-32gb-128gb-256gb-200gb-400gb-u1-class-10-memory-card-microsd-flash-tf-card/

http://www.zpycam.com/product/22/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7-zpy-qs8-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89

http://th.oledlcdsupplier.com/graphic-lcd-module-cob/competitive-12864-lcd-display-128x64.html

https://droidsans.com/bluetooth-5-vs-4-2-comparison/

https://munkonggadget.com/ContentHome/content_7311.html

https://www.matichon.co.th/politics/news_1076462

http://www.auto2speed.com/article-th-43496-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A9%E0%B8%B0.html

https://tools.ietf.org/html/rfc7668

https://www.keeate.com

http://www.cs.tu.ac.th/uploads/upfiles/files/file/article/bluetooth.pdf

 

การศึกษาการทำงานของ application Mentimeter
การป้องกัน WannaCry กับ Windows File Sharing (SMB ...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Thursday, 20 February 2020