MSITBlog

1 minute reading time (217 words)

ข้อมูลกับเครื่องมือ

บล็อกที่แล้ว ผมได้เล่ากระบวนการแก้ปัญหาให้อ่านกันสองแบบ แบบหนึ่งก็เรียกว่าแบบทั่ว ๆ ไป เพราะสามารถใช้ได้ทุกแห่ง ส่วนอีกแบบหนึ่ง (8D) ก็มักจะใช้ในโรงงานเป็นส่วนมาก … ก่อนไปต่อ ผมขอเน้นเข้าใจไปทางเดียวกันสักหน่อยว่า เครื่องมือที่เราจะคุยกันต่อไปอีกยาวนั้น ส่วนมากมันจะเอามาใช้ในส่วนที่แสดงเอาไว้ดังรูปด้านล่าง

เรื่องการนิยามปัญหานั้น เราก็ได้คุยกันมาแล้ว โดยผมก็แนะนำให้ใช้ 5W2H เข้ามาช่วยเป็นกรอบในการขียน

ส่วนต่อมาก็คือการวิเคราะห์ปัญหา ตรงนี้มันต้องมีการเก็บข้อมูลและอาศัยเครื่องมือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสาวไปถึงสาเหตุระดับรากหญ้า หรือ Root Cause

เรื่องที่ควรทำความเข้าใจในเบื้องต้นก็คือ ข้อมูลที่เราต้องไปหามานั้น มันย่อมมีทั้งในแบบที่เป็นตัวเลข (quantitative data) และ ไม่เป็นตัวเลข (qualitative data) (เช่น เวลาเราออกไปสัมภาษณ์ลูกค้า เรามักจะได้ข้อมูลในเชิงคำพูด (Verbal data)) ถ้าเราเขียนออกมาจะได้ดังรูปด้านล่าง

ในการทำงานในโรงงานนั้น เวลาเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพขึ้นมา เราจะมีเครื่องมืออยู่สองกลุ่มที่นำมาช่วยใช้งาน กลุ่มแรกมีชื่อว่า 7QC Tools (หรือ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ ที่ว่า 7 แบบ เพราะมีเครื่องมือในกลุ่มนี้อยู่ 7 ตัวครับ) กับ 7 (New) QC Tools (หรือ เครื่องมือควบคุมคุณภาพชนิดใหม่ (New) 7 แบบ ก็มีเครื่องมืออยู่ 7 ตัว เช่นกัน)

ตัว 7 QC Tools นั้น ถูกคิดขึ้นมาก่อน จุดมุ่งหมายก็คือนำมาใช้กับปัญหาที่มีข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ต่อมาเขาก็พบว่า ข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงคำพูดนั้น ก็นำมาใช้ประโยชน์ (ในเชิงการแก้ปัญหา) ได้เหมือนกัน เขาก็เลยคิดเครื่องมือขึ้นมาอีก 7 แบบ เพื่อใช้กับข้อมูลเชิงคำพูดตามที่กล่าวมาแล้ว และก็ตั้งชื่อว่า 7 QC Tools เหมือนกัน แต่มันออกมาทีหลัง (หรือ ใหม่กว่า) ก็เลยใส่คำว่า New เข้าไปเพื่อไม่ให้สับสนกับของเดิม มันก็เลยกลายเป็น 7 (New) QC Tools

สรุปกันก่อนนะครับ ถ้าข้อมูลเป็นแบบเชิงปริมาณ หรือ เป็นตัวเลข เราจะใช้ 7 QC Tools … ถ้าข้อมูลเป็นแบบเชิงคุณภาพ หรือ เชิงคำพูด ก็จะใช้ 7 (New) QC Tools

จากที่กล่าวมาแล้วว่า การแก้ปัญหา (เช่น ในโรงงาน) นั้น เราต้องทำกันเป็นทีม ดังนั้นก็ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันให้ข้อมูล ช่วยกันหาทางแก้ไข ก็เลยต้องการเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วย คือ การระดมความคิด หรือ Brainstorming

สำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงานอย่างผมนี่ 7 QC Tools, 7 (New) QC Tools และ Brainstorming ถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรก เพระว่ามันจะถูกนำไปใช้โดยเครื่องมือตัวอื่น ๆ (เช่น การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ หรือ Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)) ต่อไปอีกด้วย เรียกว่า พอเข้าไปทำงานช่วง 3 เดือนแรก ก็ต้องเข้าอบรมกันแล้วแหละครับ  

มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดสักหน่อย … 7 QC Tools มันก็มีเครื่องมืออยู่ในนี้ 7 ตัว ส่วน 7 (New) QC Tools มันก็มีเครื่องมืออยู่อีก 7 ตัวรวมเป็น 7 + 7 = 14 ตัวแล้ว เมื่อรวมกับ Brainstorming อีก 1 ตัวก็จะกลายเป็น 15 ตัว หลายคนก็จะไปจำเอาว่า เครื่องมือแก้ปัญหามีอยู่ 15 ตัวเท่านั้น อันนี้ไม่ถูกต้อง เพราะว่าเครื่องมือแก้ปัญหามันมีเยอะกว่านี้มาก การคิดเอาว่ามีแค่ 15 ตัวเท่านั้น มันก็จะทำให้เราหยุด ไม่ไปศึกษาเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาดีขึ้นไปอีก (เช่น เครื่องมือที่อาศัยสถิติเข้าช่วย เป็นต้น) …

แล้วค่อยคุยกันต่อนะครับ ….

 

ข้อมูลตัดสินใจเองไม่ได้ เราคือผู้ตัดสินใจ
กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process)

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 15 November 2019