MSITBlog

1 minute reading time (178 words)

คำถามที่รอคำตอบ (ก่อนคิดเรื่องกลยุทธ์)?

ผมจำได้ว่า หลังจากผมอธิบายให้ผู้ถามเข้าใจถึงภาพรวมในอนาคตและความหมายของกลยุทธ์แล้ว ผมก็ถามคำถามเขาหลายข้อ ทั้งนี้เพราะผมแปลกใจว่าทำไมเขาจึงถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ คำถามและคำตอบเท่าที่ผมจำได้ก็เช่น

1) มันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คิดถึงเรื่องกลยุทธ์ในขณะนี้ และเหตุผลนั้นเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่

เขากำลังคิดถึงเรื่องกลยุทธ์เพราะขณะนี้ความสำเร็จของเขาที่เคยได้รับกำลังลดน้อยลงไป หรือ กลยุทธ์ของเขาที่ใช้ในขณะนี้ไม่สอดรับกับสภาพรอบข้างของเขา หรือ เรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำให้ธุรกิจของเขาขยายตัวออกไปอีก หรือ เขาอยากจะมีผลประกอบการดีขึ้น หรือ เขากำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่คาดฝัน …

เขาเงียบไปสักพักแล้วตอบว่า เขากำลังเผชิญกับการแข่งขันในรูปแบบดิจิทัลที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อนเลย แล้วก็อธิบายให้ผมฟัง

สรุปได้ว่า ชาวบ้านชาวช่องเขาก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล 3.0 หรือ 4.0 กันแล้ว ตัวเองยังแค่ 0.4 อยู่ ก็เลยนึกว่า จะมีกลยุทธ์อะไรไหมที่จะเปลี่ยนผ่านจากยุค 0.4 ไปเป็น 4.0 เพื่อให้แข่งกับชาวบ้านเขาได้

ผมก็นึกในใจว่า แหม พอมีหัวก้าวหน้า มีความคิดกว้างไกล กับเขาอยู่เหมือนกัน แม้จะช้าไปหน่อยก็ตาม 

2) ธุรกิจของเขามีผู้นำที่เหมาะสมหรือไม่

ภาวะผู้นำมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้างสรรค์และการนำกลยุทธ์ไปใช้ เพราะจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า มีอยู่ไม่มากนักที่องค์กรจะพัฒนาไปเกินขีดความสามารถของผู้นำที่มีอยู่ นั่นหมายถึง ผู้นำมักจะเป็นหัวหอกในการพัฒนากลยุทธ์ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องหันกลับมามองว่า ผู้นำทั้งหลายที่มีอยู่ในองค์กรของเขานั้นมีความสามารถและมีความเต็มใจที่จะอุทิศตนในเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำในระดับสูงของเขา

ต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งว่า ผู้บริหารโดยทั่วไปมักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันและพยายามทำให้ผลประกอบการในปัจจุบันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นอนาคตโดยเน้นย้ำเกี่ยวกับความเข้าใจของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลต่ออนาคต ต่อธุรกิจ ต่อเป้าหมายในระยะยาว

ผมถามว่า เขามีผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่รู้เรื่องดิจิท่งดิจิทัลบ้างไหม

คำตอบก็คือ "ไม่มีว่ะ มีแต่ผู้บริหารที่ทำงานรูทีนไปวัน ๆ"

แหมคำตอบมันตรง ๆ ได้ใจดีแท้วุ๊ย … ซัดซักป๊าบ จะดีไหมนี่

3) เขาได้กำหนดหลักการต่าง ๆ ที่จำเป็น (ต่อการวางกลยุทธ์) เอาไว้บ้างหรือยัง

องค์กรของเขาควรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (นึกถึงภาพรวมออกไหมครับ) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและอยู่ในวิสัยที่สามารถนำมาดำเนินการได้ด้วยผู้นำขององค์กร ดังนั้นกลยุทธ์และแผนการต่าง ๆ จะต้องถูกสร้างขึ้นภายใต้หลักการเหล่านี้

ผมก็ถามเขาว่า องค์กรของเขามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ วางกลยุทธ์ มาแล้วบ้างไหม คำตอบก็คือน่าจะมีอยู่นะ เพราะเห็นกลุ่มผู้บริหารเขาไปประชุมกันนอกสถานที่เพื่อคุยกันว่ากลยุทธ์ของปีหน้าเราจะทำอะไรกันบ้าง

ผมชักเริ่มจ้องตาคู่สนทนาด้วยความพินิจพิจารณาพลางถามต่อไปว่า แล้วคิดว่านั่นคือการวางแผนกลยุทธ์หรือ

เขาตอบว่า ถ้าอ้างตามที่เล่าให้ฟังมานั้น การประชุมแบบนั้นน่าจะเป็นการวางแผนงานของปีหน้าเสียละมากกว่า

ผมก็ "อืม ... ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะ"

4) มีประเด็นอื่น ๆ ในปัจจุบันที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา (แก้ไข) ร่วมด้วยหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทมีปัญหาภายใน หรือ ปัญหาจากการดำเนินงาน หรือ มีรูปแบบในการดำเนินงานที่ไม่ชัดเจน เขาก็ควรจะนำประเด็นปัญหาเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อแกไขเสียก่อนที่จะดำเนินการจัดการเชิงกลยุทธ์

นอกจากนั้น เขามีผู้จัดการหน่วยงานหลัก ๆ เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะคิดในเชิงกลยุทธ์อย่างเพียงพอหรือไม่ พวกเขาเต็มใจที่จะทุ่มเทความมานะพยายามของเขาเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่ เพราะเมื่อวางกลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจแล้ว มันจะกระจายลงไปยังหน่วยงานหลัก ๆ ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดรับกันด้วย

ผู้จัดการเหล่านั้นต้องมีความสามารถในการจัดคนที่เหมาะสมลงในงานที่เหมาะสมด้วย และพูดกันตรง ๆ ว่า เขาก็ควรจะกล้าที่จะกำจัดคนที่ไม่เหมาะสมออกไป เพราะพนักงานที่เหมาะสมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จได้โดยไม่เป็นภาระต่อการบริหารจัดการ แต่พนักงานที่ไม่เหมาะสมนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว ยังกลับกลายเป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาเองอีกด้วย

พอผมยกคำถามเหล่านี้ขึ้นมาถาม เขาอึ้งไปสักพักแล้วตอบผมว่า สงสัยจะไม่มีตัวว่ะ” …

ผมได้แต่อุทาน “เอ๊า ...” แล้วจับแขนคู่สนทนาของผมเขย่า ๆ แล้วว่าตื่น ๆ ๆ ท่านเลิกฝันเฟื่องเรื่องการวางกลยุทธ์ได้แล้ว ไปหาความรู้ หาผู้นำ หาข้อมูลต่าง ๆ ล้างบ้านล้างช่องก่อนดีกว่าไหม  

เขาโยนไพ่ตายทันที เฮ้ย ผมจ้างคุณไปเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ของบริษัทผมเอาไหม ต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ว่ามา

แหม พอได้ยินประโยคนี้ ผมละอ่อนละทวย มือไม้สั่นแทบก้มลงกราบที่ตักด้วยความสำนึกในบุญคุณ แล้วกล่าวว่า พี่ ไว้ชีวิตผมเถิดครับ สงสารผมหน่อย ผมแก่แล้ว อย่าพาผมไปตายเลย” … (ฮา)

 

จะกำหนดวิสัยทัศน์ตอนไหน?
ภาพในอนาคตที่อยากเป็นคืออะไร?

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Friday, 23 August 2019