MSITBlog

1 minute reading time (152 words)

การขาดสมดุลระหว่างการบริหารกับการนำ

สองสามวันที่ผ่านมา ผมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ยังทำงานอยู่ ก็คุยกันเรื่อยเปื่อยตามประสาคนแก่ (มันออกไปทางบ่นกันไปเสียแหละมากกว่า) … คุยกันไป คุยกันมา มันมีประเด็นน่าสนใจที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังได้อยู่เหมือนกัน

ถ้าเราตั้งกรอบว่า ทำการรักษาสภาพเดิม กับ ทำการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม เราก็พอจะกล่าวได้ว่า การบริหาร หรือ Management จะออกไปในแนวทางทำการรักษาสภาพเดิมเอาไว้ (เช่น รักษากฏกติกา หรือ ควบคุมให้เป็นไปตามแผน) ส่วนการนำ (Leadership) จะออกไปในแนวทางการนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกไปจากสภาพเดิม

ผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้จะเรียกว่า ผู้บริหาร หรือ ผู้นำก็ได้ จะเป็นคน ๆ เดียวกัน หรือ คนละคนกันก็ได้ แต่โดยทั่วไป เราก็คาดหมายว่า ผู้บริหารนอกจากจะทำหน้าที่บริหารแล้วจะต้องทำหน้าที่ในการนำด้วย

เราจะเห็นระบบต่าง ๆ ที่เรารู้จักกัน เช่น ISO หรือ TQM มักจะขึ้นต้นข้อแรก ๆ ด้วยคำว่า “Leadership” หรือ การนำ อันหมายความว่า ผู้บริหารต้องลุกขึ้นมา นำเพื่อเอาระบบเหล่านี้มาใช้งาน ธำรงรักษาไว้ และปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

ทีนี้ถ้าเราถอยออกมามององค์กรในภาพรวม เราก็น่าจะมองออกว่า องค์กรนี้ให้น้ำหนักในเรื่อง การบริหารหรือ การนำ มากกว่ากัน

ถ้าให้น้ำหนักเรื่องการบริหารหรือการจัดการมากไป มันก็จะเป็นไปในแนวทางการรักษาสภาพเอาไว้เป็นส่วนมาก การเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม มันก็จะมีน้อย (มันจะออกไปในแนวทางรักษากฏ กติกา รูปแบบเดิม ๆ เอาไว้)

 ถ้าให้น้ำหนักเรื่องการนำมากไป มันก็จะเป็นไปในแนวทางการทำการเปลี่ยนแปลงกันอุตลุด โดยไม่ให้ความสนใจกับการคงสภาพขององค์กรเอาไว้สักเท่าใด (ประเภทนึกอยากจะทำอะไรก็ทำ ไม่สนใจกฏ กติการใด ๆ)

การสุดโต่งไปด้านใด ด้านหนึ่ง ย่อมไม่ดีแน่ ทำอย่างไรมันจะสมดุลกัน (ตามสภาพขององค์กรนั้น ๆ) … แต่องค์กรเก่า ๆ องค์กรแบบดั้งเดิม องค์กรที่ตั้งมานาน ส่วนมากมักจะขาดความสมดุลระหว่างการบริหารและการนำ โดยเน้นการบริหารมากกว่าการนำ อันนี้แหละครับคือประเด็น เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องการผู้นำ ถ้าไม่มีผู้บริหารระดับสูงลุกขึ้นมา นำ มันก็ยากที่จะผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และ ต่อเนื่อง (ส่วนมากมันจะเป็บแบบไฟไหม้ฟาง ไฟวูบขึ้นมาแล้วก็หมายไป)

ว่ากันไปแล้ว องค์กรหลายๆ องค์กรก็มีการจัดอบรมเรื่องผู้นำในแบบต่าง ๆ เช่น ผู้นำแบบทำให้ดู ผู้นำแบบรับใช้ ผู้นำแบบโน้น ผู้นำแบบนี้ ผมว่าองค์กรลืมจัดไปเรื่องหนึ่งและควรจัดเป็นเรื่องแรกด้วยก็คือ การสร้างภาวะผู้นำขึ้นมาในตัวของพวกเขาเหล่านั้น เพราะมันไม่มีตัวภาวะผู้นำอยู่ในตัว ดังนั้นพอเรียนเสร็จ อบรมเสร็จ ก็ไม่เห็นมีใครลุกขึ้นมา นำเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นสักคน  

พอคุยกันเรื่องนี้ผมกับเพื่อนก็หัวเราะกันแหละครับ เพราะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กันมาแล้ว เพื่อนผมพูดว่า มันรู้ทุกเรื่องแหละ แต่มันไม่ลุกขึ้นมา นำ” ” …

แต่ผมก็แย้งเขานะครับว่า เฮ้ย มันอาจลุกขึ้นมา นำแล้ว แต่ไม่มีผู้ตาม เพราะมันไม่ใช่ ผู้นำ” ”

ผู้บริหารนั้นเกิดจากมีคนใดคนหนึ่งแต่งตั้งให้เขา (เช่น ผู้บริหารในระดับสูงกว่า) แต่ผู้นำนั้นไม่ได้เกิดจากใครมาแต่งตั้งให้เขา แต่มันเกิดจากคนทั้งหลายยอมรับในตัวเขาและพร้อมที่จะเดินตามเขาไปมิใช่หรือ

ภาวะผู้ตาม (Followship)
ในที่ประชุม … คุณค่าหรืออำนาจคือผู้ชนะ

Related Posts

 

Comments 1

Guest - WJ on Tuesday, 06 November 2018 07:41

What if Organization has Management without Leadership?

What if Organization has Management without Leadership?
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 07 April 2020