MSITBlog

1 minute reading time (281 words)

กลุ่มสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคทั่วไป

ถ้าเราแบ่งธุรกิจกว้าง ๆ ออกเป็นสักสองสามกลุ่ม ก็น่าจะได้เป็น ธุรกิจการค้า (เช่น ทำการค้าขายสินค้า) ธุรกิจอุตสาหกรรม (เช่น ทำการผลิตสินค้า) ธุรกิจการให้บริการ (เช่น การรักษาพยาบาล การธนาคาร) ตามตัวอย่างนี้ เมื่อเราเข้าไปทำงานในธุรกิจกลุ่มไหน เราก็ควรจะมีสมรรถนะพื้นฐานในกลุ่มนั้น ๆ เราเรียกสมรรถนะกลุ่มนี้ว่า Industrial – Wide Technical Competencies

ตัวอย่างเช่น ผมต้องไปทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตัวอย่างของสมรรถนะในกลุ่ม Industrial – Wide Technical Competencies นี้ก็เช่น การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต การผลิต การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและสุขชีวอนามัย เป็นต้น

หรือ ถ้าผมต้องไปทำงานในองค์กรทางด้าน IT สมรรถนะในกลุ่ม Industrial – Wide Technical Competencies ก็จะเปลี่ยนไปเป็นดังรูปด้านล่าง ซึ่งประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Principle of Information Technology) ฐานข้อมูลและการใช้งาน (Database and Applications) โครงข่าย การสื่อสาร อุปกรณ์ไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่    (Network, Telecom, Wireless & Mobility) การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการ (Software Development & Management) การให้การสนับสนุนลูกค้าและผู้ใช้งาน (User & Customer Support) สื่อและการสร้างภาพเชิงดิจิทัล (Digital Media & Visualization) ความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ (Compliance) การจัดการความเสี่ยง การรับประกันสารสนเทศและความปลอดภัย (Risk Management, Security & Information Assurance) 

เราจะเห็นว่า สาม Tier ล่าง คือ Personal Effectiveness, Academic และ Workplace Competencies นั้น ไม่ว่า เราจะไปทำงานในอุตสาหกรรมใด องค์กรใด บริษัทใด เราจะต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ทั้งสิ้น และมันจะเหมือน ๆ กันเสียด้วย (อาจจะมีการตัดสมรรถนะตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ ถือว่าไม่สำคัญ ออกไปบ้าง)  จึงถือว่า มันเป็นสมรรถนะพื้นฐานของคน (ที่จะเข้าไป) ทำงานที่ต้องมีอยู่ในตน

มันจะเริ่มต่างกันก็ Tier ที่ 4 Industrial – Wide Technical Competencies และ Tier ที่ 5 Industrial – Sector Technical Competencies (ซึ่งจะคุยกันในบล็อกหน้า) … มันจะเริ่มแยกก่อนว่า เราต้องเข้าไปทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมประเททใด จากนั้นจึงบีบลงไปอีกว่า เราต้องไปทำงานในส่วนไหน ฝ่ายไหน

ถ้ามองสองมุม คือ มุมทางด้านผู้ว่าจ้าง ฝ่าย HR ก็สามารถกำหนด หรือ ระบุ สมรรถนะของพนักงานแต่ละตำแหน่งในองค์กรของเขาได้ ส่วนมุมทางด้านผู้ที่จะเข้าไปทำงาน ก็สามารถเตรียมตัวได้ก่อนแต่เนิ่น ๆ

ผมนึกย้อนหลังไปถึงตอนที่ผมเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นั้น ก่อนจบผมก็คิดว่า ผมอยากไปทำงานทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือ ไปทำงานในองค์กรใด ๆ ที่สัมพันธ์กับเรื่องนี้ ความคิดที่จะไปทำงานในโรงงานนั้น ไม่มีอยู่ในหัวเลย

ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าการทำงานในโรงงานนั้นมันดีหรือไม่ดีนะครับ แต่ตอนนั้นผมไม่รู้จักว่ามันมีตำแหน่งงานที่ผมสามารถทำได้ด้วย ถ้าพูดกันตรง ๆ ก็คือ เวลาบอกชื่อตำแหน่งงานในโรงงานออกมา เช่น Test Engineer หรือ Failure Analysis Engineer ผมนึกไม่ออกเลยว่า ตำแหน่งงานนั้น ๆ เขาทำอะไรกันบ้าง เมื่อนึกไม่ออก ก็คิดว่า เราคงทำไม่ได้ ก็ไม่สนใจที่จะทำงานในโรงงานแล้ว

ดังนั้น เมื่อผมเข้าไปทำงานในโรงงาน สมรรถนะกลุ่มนี้ถือได้ว่าผมไม่มีเลยครับ ดังนั้นก็ต้องพัฒนาสมรรถนะกลุ่มนี้ให้เกิดขึ้นมา ตอนนั้นก็หนักหนาสาหัสเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน และตอนนั้นก็นึกว่า เอ เรื่องพวกนี้ เขาสอนกันที่สาขาไหนหว่า ทำไมผมไม่รู้จักเอาเลย

ทีนี้พอเข้าใจแล้ว ทำได้แล้ว ก็มานั่งนึก ๆ ดู ถ้าตอนเรียนเราสามารถวางแผนชีวิตได้ว่า เราต้องการทำงานในองค์กรแบบใด มันอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มใด อย่างน้อยเราก็สามารถศึกษาหาความรู้เอาไว้ก่อนได้ เวลาไปสัมภาษณ์งาน มันก็น่าจะมีโอกาสได้งานมากขึ้น เพราะเรามีพื้นฐานพวกนี้อยู่บ้างแล้ว

ครั้นพอมาเป็นอาจารย์สอนเด็ก ป.ตรี ของคณะวิศวะ ผมก็มักจะถามเด็ก ๆ ว่า อยากทำงานอะไร ทำงานประเภทไหน คำตอบส่วนมากที่ได้กลับมาก็คือ ยังไม่รู้เลยครับ ผมก็หัวเราะพลางนึกในใจว่า เออ มันก็เหมือนเราในสมัยก่อนนะ คงไม่มีใครบอก ไม่มีใครอธิบายให้ฟัง

คราวนี้ก็ได้โอกาสคุยกันยาวเป็นชั่วโมงว่า นิสัยเราเป็นคนประเภทไหน อาชีพอะไรที่เหมาะกับเรา อาชีพเหล่านั้น มีตำแหน่งงานอะไรบ้าง ตำแหน่งเหล่านั้นทำอะไรบ้าง ก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้เด็ก ๆ พอเข้าใจ อย่างน้อยก็พอเป็นแนวทางให้กับเขาได้บ้าง

ช่วงหลัง ๆ นี่ ผมพบว่า เด็กรุ่นใหม่ ๆ ก็ไม่ค่อยอยากไปทำงานในโรงงานกันแล้ว นัยว่ามันทำงานซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ ก็อยากไปทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี เวลาแจกนามบัตรมันเท่ห์ อันนี้ ผมก็ไม่ขัดคอครับ อีกส่วนหนึ่งก็อยากไปสร้างกิจการของตนเอง … SME หรือ Startup … ผมก็เชียร์อีกเหมือนกัน เรียกว่า ขอให้ทำเถอะ ผมเชียร์แหลก

 

กลุ่มสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเฉพาะด้าน
เรื่องเล่าสู่กันฟัง

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 16 October 2018