MSITBlog

1 minute reading time (152 words)

กลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวกับการทำงาน (ทั่วไป)

กลุ่มสมรรถนะนี้จะเป็น Tier 3 โดยกำหนดชื่อเป็น Workplace Competencies หรือ กลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะเป็นกลุ่มสมรรถนะที่บุคคลใด ๆ ควรจะมีเมื่อต้องไปทำงาน ซึ่งประกอบด้วย การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การเอาใจใส่ลูกค้า (Customer Focus) การวางแผนและการจัดลำดับงาน (Planning & Organizing) การคิดในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การทำงานร่วมกับเครื่องมือและเทคโนโลยี (Working with Tools & Technology) การมีพื้นฐานทางธุรกิจ (Business Fundamentals)  

ลองดูจากรูปอีกคั้งนะครับ ... เราจะเห็นว่า เมื่อผ่าน Tier 1 (เรื่องนิสัยใจคอ) และ Tier 2 (เรื่องพื้นฐานความรู้และความคิด) มาแล้ว ก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่ 3 หรือ Tier 3 ซึ่งก็คือ ความพร้อมที่จะทำงานในองค์กรใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น สมรรถนะในกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีอยู่ในตัวพนักงาน ไม่ว่าจะไปทำงานที่ใดก็ตาม

ตัวแรกก็คือ การทำงานเป็นทีม (Teamwork) เพราะเมื่อเราไปทำงานในสถานที่ประกอบการใด ๆ มันก็ย่อมมีเพื่อนร่วมงาน ต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่น ตัวที่สองก็คือ การโฟกัสที่ลูกค้า (Customer Focus) โดยนัยนี้ก็หมายเอาว่า เราต้องสื่อสารกับลูกค้าว่าเพื่อจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไร เมื่อรู้แล้วก็อาศัยสมรรถนะตัวต่อไป คือการวางแผนและการจัดลำดับงาน มาทำการวางแผนให้บรรลุในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แล้วก็แบ่งย่อยแผนออกมาเป็นกิจกรรมที่ต้องทำก่อนหลัง

เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เรื่องบางเรื่องก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เข้าช่วยบ้าง หรือ การแก้ปัญหา (Problem Solving) เข้าช่วยบ้าง มันก็เลยมีสมรรถนะสองตัวนี้ตามเข้ามาด้วย

การทำงานร่วมกับเครื่องมือและเทคโนโลยี (Working with Tools and Technology) นั้น ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็คือการใช้อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานนี่แหละ เช่น ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ส่วนการมีพื้นฐานทางธุรกิจ (Business Fundamentals) ก็ตรงตัวครับ เพราะเราเข้าไปทำงานในองค์กรธุรกิจ มันก็มีความรู้พื้นฐานพวกนี้เอาไว้บ้างใช่ไหมครับ

สองบล็อกที่ผ่านมาและรวมกับบล็อกนี้ ถือเป็นสมรรถนะขั้นพื้นฐานนะครับ หมายความว่า เราจะไปทำงานที่ไหน ทำงานอะไร ก็ตาม ต้องมีสมรรถนะพื้นฐานเหล่านี้ทั้งสิ้น ลองย้อนกลับไปอ่านดูครับว่าจริงไหม

ช่วงแรกที่ผมนำมาใช้งาน ผมจะเลือกเอาสมรรถนะในแต่ละ Tier ที่แผนกต้องมีออกมาก่อน จากนั้นจึงมาทำการประเมินดูว่า สมรรถนะในกลุ่มที่เราเลือกมานี้ ตัวใดที่สำคัญมากที่สุดและพนักงานขาดกันมาก ผมก็จะดึงตัวนั้นมากำหนดเป็นสมรรถนะของพนักงานในปีนี้หรือปีถัดไปเพื่อทำการพัฒนาสมรรถนะกลุ่มนี้ขึ้นมาก่อน 

ปีหนึ่ง ๆ เราหยิบมาแค่ Tier ละตัว สองตัว ก็พอแล้ว อย่าให้มันมากเกินไป มันจะทำไม่ไหว

เมื่อใดก็ตามที่พนักงานส่วนมากสามารถพัฒนาสมรรถนะตัวที่เรากำหนดขึ้นมาอยู่ในระดับที่เราต้องการได้แล้ว ... ปีต่อไป เราก็เปลี่ยนเอาตัวอื่น ๆ ขึ้นมาพัฒนาบ้าง ... ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ สัก 5 - 6 ปี มันก็จะครอบคลุมตัวสำคัญ ๆ ได้ทั้งหมดครับ 

 

เรื่องเล่าสู่กันฟัง
กลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 16 October 2018