กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563
 
 
กำหนดการการรับสมัครระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 2563  
     
วัน เวลา กำหนดการ สถานที่
 15 พฤศจิกายน -29 ธันวาคม 2563 
* สำหรับผู้สมัครที่สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ธันวาคม (ส่วนลด 15%) 

 

สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 21,28 เเละ วันอาทิตย์ที่ 22,29 ธันวาคม2562 เวลา 10.00 -12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 1

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียน (มีส่วนลด 15%)

 

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค

2 มกราคม -31 มีนาคม 2563 
* สำหรับผู้สมัครที่สมัครและลงทะเบียนก่อน 31 มีนาคม (ส่วนลด 10%) 

  สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียน (มีส่วนลด 10%)

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563

 

สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 3

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียน 

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2563

เรียนปรับพื้นฐาน

ชั้น 1 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

30-31 พฤษภาคม 2563 (tentative date)

ปฐมนิเทศ

นอกสถานที่

ต้นเดือนมิถุนายน 2563 เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2563 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   

 พิเศษ !! ฟรีอบรมปรับพื้นฐาน