กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

  • Written by ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร
  • Published in Uncategorised
  • Hits: 1912
  • Print, Email
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอกตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
 
 
กำหนดการการรับสมัครระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก  
     
วัน เวลา กำหนดการ สถานที่
 1 มกราคม -30 เมษายน 2561 รับสมัคร สมัคร online หรือ สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 24 เเละ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานค
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561

นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 1

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 31 เเละ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 2 เมษายน 2561

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 2 เมษายน - 8 เมษายน 2561 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 2 ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันเสาร์ที่ 28 เเละ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 30 เมษายน 2561

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 30 เมษายน - ุ6 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนรอบที่ 3 ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560

สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

(วันสัมภาษณืตามวันที่นัดกับนศ.)

ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มิถุนายน - กรกฎาคม  2561

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม  2561

เรียนปรับพื้นฐาน

ปฐมนิเทศ

ชั้น 1 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

N/A

วันที่ 4 สิงหาคม เปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2561 อาคาร Q (คณะ IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   

 

พิเศษ !! ฟรีอบรมปรับพื้นฐาน 5 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2-3 วัน)