อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology
  • Degrees: ปริญญาโท : วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปัจจุบัน อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยผอ.บัณฑิตศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

Last modified onWednesday, 19 October 2016 16:47