อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

อาจารย์ศุภพักตร์ จารุเศรณี

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology
  • Degrees: ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปัจจุบัน อาจารย์ศุภพักตร์ จารุเศรณี ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยผ.อ.บัณฑิตศึกษาฝ่ายปชส.

Last modified onMonday, 09 October 2017 06:37