คณะทำงาน

อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology
  • Degrees: ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปัจจุบัน อาจารย์มนูศักดิ์ สังแก้ว ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยผอ.บัณฑิตศึกษาฝ่ายงานประกันฯ

Last modified onWednesday, 19 October 2016 16:52