คณะทำงาน

อาจารย์รณชัช จินะเป็งกาศ

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology
  • Degrees: ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร