อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่

อาจารย์รณชัช จินะเป็งกาศ

  • Faculty: Faculty of Information Sciences and Technology
  • Degrees: ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปริญญาตรี : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Last modified onWednesday, 19 October 2016 17:09